Fremtidens ledere

Uddrag af artikel i Jyllandsposten, maj 2019

I Jyllandspostens maj udgave er CoastZone blevet spurgt til vores besyv på fremtidens ledere. Det, at kunne håndtere dilemmaer, forstå digitaliseringens muligheder og være god til at samarbejde i teams, er de succeskriterier, 5 eksperter nævner, når talen falder på fremtidens ledere.

For at lykkes i lederjobbet er der nemlig mange aspekter at tage i betragtning. Læs teamkonsulent og partner i CoastZone, Henrik Møllers gode råd og vurdering af fremtidens ledere her: 

- I fremtiden skal man som leder være dygtig til at bestride en dobbeltrolle, hvor man dels er leder for sine medarbejdere, dels indgår i teams med dem. Balancen ligger i at man som leder skal være i stand til at agere på lige vilkår med de medarbejdere, man samtidig er leder for.

- På den kommunikative front skal du som leder på den ene side være dygtig til at sidde i helikopteren og nøgternt definere og præcisere de mål, der arbejdes frem imod, og på den anden side i adfærdsmæssig kontekst, beskrive de følelser der kan være, mens teamet arbejder frem mod målet -og når teamet har nået sit mål. Det stiller krav til lederen om at være klar i sin kommunikation og sikre medarbejdernes tillid og opbakning. I sidste ende skal alle sidde tilbage med en fællesskabsfølelse a la den, man for eksempel har på et fodboldhold, hvor alle er afhængige af hinanden for at kunne vinde kampene og dermed fejre succeserne.

- Ledere skal lære at vise sårbarhed og lytte frem for kun at fokusere på, at have styr på alle ting, have alle de bedste svar og ikke have nogen svagheder. Det er faktisk en god idé at være stille, når andre kommer med bud på, hvordan man kan løse udfordringerne. Stilhed i kommunikationssammenhæng, kan meget. Et godt værktøj som leder kan være, at bruge tiden, hvor en anden taler, på at lytte, i stedet for, straks at gå igang med at overveje, hvad man selv vil sige og så snart der er mulighed det, udnytter sin vejrtrækning til at få ordet!

Læs hele artiklen her

Jeres lederudvikling

Vil du vide mere? Klik dig rundt i vores udviklingsunivers eller kontakt os for mere information om, hvordan vi i praksis kan hjælpe jer i lederteamet; med udvikling af de enkelte ledere og til at bringe forskelligheder og samarbejde i fokus. Vi lover, at resultaterne taler for sig selv

Henrik Møller

Consultant | Partner
Mand stabler sten oven på hinanden som billede på balanceret lederudvikling

Lederudvikling

Lær at sætte rammerne for din egen og dine medarbejderes udvikling, nære den indre motivation og aktivere alle kompetencer i teamet, og skab resultater på et helt andet niveau.
Læs mere
Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling er afgørende for trivsel og effektivitet. Skab rammerne for det velfungerende team, hvor alle arbejder målrettet og bevidst mod de fælles mål.
Læs mere

Personlig udvikling

Personlig udvikling blandt medarbejdere og ledere er grundstenen i et stærkt samarbejde. Bevidsthed om adfærd giver adgang til nyt potentiale og effektiviserer arbejdsindsatsen.
Læs mere

Læs også

 • Sådan skaber du et stærkt team

  Man kan bruge mange timer på at diskutere, hvordan man skal agere over for hinanden, men faktisk er det først, når man forlader mødelokalet, at arbejdet går i gang.
  Læs mere
 • Mand i blå skjorte holder motiverende oplæg for en gruppe mennesker som en del af High Performance Challenge

  Det gode gruppepres

  Et positivt gruppepres skaber de bedste resultater i ethvert team. CoastZone, som er Danmarks største teambuildingleverandør, opfordrer derfor til, at vi italesætter vores forventninger til hinanden.
  Læs mere
 • Har jeres kickoff klare mål?

  Bryd de traditionelle mødetanker og skab indre motivation iblandt medarbejderne, ROI og sammenhold. Her får du input og gode råd til jeres kickoff.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej