Vores

værktøjer

 

 

 

 

 

Kort og godt

CoastZone udvikling benytter vi en række effektive værktøjer og metoder, når vi samarbejder med organisationer, ledere og teams. Vores tilgang er kendetegnet ved aktiv læring, hvilket betyder, at vi fokuserer på praktisk træning og dialog frem for tung teori og lange powerpoints. Vi tror på, at ved at integrere viden og nye værktøjer gennem praktisk træning og dialog opnås den bedste forankring.

The Five Behaviors of a Cohesive Team® er et værktøj, der hjælper med at styrke teamsamarbejdet gennem fokus på tillid, konfliktløsning, engagement, ansvarlighed og resultatorientering.

High Performance Team er et koncept, der hjælper teams med at opnå høj produktivitet og succes gennem effektiv kommunikation, klare mål og effektiv problemløsning.

Everything DISC er et værktøj, der hjælper med at forstå og forbedre kommunikationen og samarbejdet i teams gennem analyse af adfærdstyper.

Insights er et redskab til at øge selvindsigt og teamdynamik gennem personlighedstest og værktøjer til at forbedre kommunikation og samarbejde.

Goal Mapping er en metode til at sætte klare og motiverede mål for individuelle og teampræstationer gennem visualisering og planlægning.

Lego Serious Play er en kreativ tilgang til problemløsning og teambuilding, der bruger lego til at skabe dybere forståelse, engagement og samarbejde i teams.

The Five Behaviors of a Cohesive Team®

– en verdensførende tilgang til at opbygge og styrke teamsamarbejdet på en målrettet og målbar måde.

I dagens virksomhedskultur, præget af individualisering og digitalisering, er evnen til effektivt samarbejde afgørende for enhver virksomheds succes. The Five Behaviors of a Cohesive Team® repræsenterer en unik tilgang til at udvikle samarbejdsevner på tværs af teams og organisationer.

Med udgangspunkt i en solid teoretisk ramme, udviklet af den anerkendte forfatter og ledelsesrådgiver, Patrick Lencioni, og understøttet af den omfattende researchbaserede Everything DiSC®-profil, tilbyder vi et struktureret program, der guider teams gennem fem afgørende adfærdstrin.

Tillid: Tillid danner grundlaget for ethvert velfungerende team. Vi lærer jer at vise sårbarhed, indrømme fejl og respektere hinanden.

Konflikt: Konstruktive konflikter er nøglen til at bringe de rette kompetencer i spil og minimere risikoen for destruktive dynamikker.

Commitment: Gennem inddragelse og dialog sikrer vi, at alle er forpligtede til fælles beslutninger og mål.

Ansvar: Vi styrker jeres evne til at holde hinanden ansvarlige og følge op på aftaler og deadlines.

Resultater: Et fokuseret og samarbejdsorienteret team vil opleve mærkbare og målbare resultater.

Vores tilgang er ikke kun teoretisk, men praktisk og håndgribelig. Uanset om I er et nyt eller et etableret team, tilbyder vi skræddersyede forløb, der matcher jeres unikke behov og kontekst. 

High Performance Team

Vores tilgang er ikke kun baseret på teori, men også på solid faglig ekspertise og praktisk erfaring. Vi er eksperter i at forstå og håndtere dynamikken i teams. Et High Performance Team er mere end blot et effektive – det er et team, der præsterer på et ekstraordinært niveau. Vores tilgang til teamudvikling er baseret på de nyeste teorier og forskning inden for området. Vi trækker på vores erfaring og ekspertise for at skabe skræddersyede løsninger, der passer til jeres specifikke behov.

Aktivering af konceptet:

Men teori er kun begyndelsen. For at den enkelte kan omsætte teorien til handling, skal hele teamet aktiveres. Vi tilbyder ikke kun foredrag og undervisning, men også praktiske værktøjer og øvelser, der sætter jeres team i stand til at implementere konceptet i praksis. Vores tilgang til teamaktivering er hands-on og engagerende, og vi arbejder tæt sammen med jer for at sikre, at I opnår de ønskede resultater.

Er High Performance Team konceptet relevant for jer?

 • Udnytter vi alle kompetencer i vores team?
 • Er vores forskelligheder en styrke eller en udfordring?
 • Bygger vores samarbejde på tillid og respekt?
 • Har vi klare spilleregler og ansvarsområder?
 • Tager alle lige meget ejerskab for vores fælles mål?

Kontakt os for uforpligtende sparring

Uanset hvor I står med jeres team, kan vi hjælpe jer med at realisere jeres potentiale som et High Performance Team. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan skræddersy et forløb, der passer til jeres behov og mål.

Everything DiSC®

Ved CoastZone har vi en omfattende erfaring med Everything DiSC®-profilværktøjet. Siden 2004 har vi været en del af dette banebrydende læringsunivers, der ikke kun bruges til rekruttering, men også til at styrke samarbejde, trivsel og vækst i virksomheder verden over. Vores partnerskab med Wiley, som står bag Everything DiSC®, er baseret på en fælles ambition om at udvikle mennesker.

Ekspertise:

Everything DiSC® er mere end blot et redskab til at identificere personlighedstyper. Det er et værktøj, der giver dyb indsigt i forskelligheder og muligheder for udvikling på tværs af organisationen. Vores tilgang til Everything DiSC® er baseret på solid forskning og ekspertise, og vi skræddersyr løsninger, der passer til jeres specifikke behov og mål.

Praktisk anvendelse:

Vi forstår, at teori alene ikke skaber forandring. Derfor fokuserer vi på praktisk træning og aktiv læring, der sætter jer i stand til at omsætte jeres viden fra Everything DiSC® til konkrete handlinger. Vores tilgang er hands-on og engagerende, og vi arbejder tæt sammen med jer for at sikre, at I opnår de ønskede resultater.

Er Everything DiSC® relevant for jer?

Er I klar til at styrke samarbejdet, udnytte alle kompetencer og øge trivslen i jeres organisation?

 • Ønsker vi større klarhed og forståelse i vores teams?
 • Vil vi gerne udnytte forskellighederne til at skabe bedre resultater?
 • Ønsker vi at forbedre kommunikationen og reducere konflikter?
 • Vil vi gerne styrke lederskabet og udvikle vores medarbejdere?

 

Insights®

Med Insights® lærings- og udviklingsløsninger hjælper vi virksomheder med at realisere deres fulde potentiale. Vi tilbyder skræddersyede profiltyper, der adresserer en bred vifte af udfordringer på tværs af organisationen. Med Insights® globale tilstedeværelse og profiler tilgængelige på et utal af sprog, imødekommer vi virksomhedernes behov for effektivt samarbejde på tværs af kulturer og grænser.

Fokus på effektive teams:

Hos CoastZone prioriterer vi teamwork højt, da vi ved, at stærke teams er afgørende for virksomhedens succes. Vores tilgang begynder med at opbygge bevidsthed og selvindsigt blandt teammedlemmerne. En personprofil giver en unik mulighed for at forstå sig selv, kollegaer og samarbejdspartnere bedre, hvilket er afgørende for at skabe et produktivt og harmonisk arbejdsmiljø. Organisationer med velfungerende teams oplever øget medarbejderengagement, større produktivitet og bedre problemløsningsevner.

Fra viden til handling:

Vi forstår, at det er handlingerne i hverdagen, der gør den reelle forskel. En personprofil giver indsigt, men det er gennem praktisk træning og aktiv læring, at ændringer virkelig sker. Hos CoastZone kombinerer vi teori med praksis og personlige erfaringer for at sikre, at vores kunder opnår langvarige resultater.

Skab succes:

Insights® profiler kan gøre en forskel på mange områder i din virksomhed:

 • Medarbejderudvikling: Øg produktiviteten og trivslen blandt dine medarbejdere ved at give dem større selvindsigt.
 • Lederudvikling: Giv dine ledere redskaberne til at motivere og coache deres team effektivt.
 • Teamsamarbejde: Skab bedre relationer og øg effektiviteten i dine teams gennem øget forståelse og kommunikation.
 • Virksomhedskultur: Identificer og integrer virksomhedens værdier i hverdagen for at skabe en stærkere kultur.

Få mere at vide om Insights®:

Vi står klar til at sparre med dig og dit team om den bedste tilgang til at opnå jeres mål med Insights®. Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan skræddersy en løsning til jer.

   

  LEGO® SERIOUS PLAY®

  Har I brug for at mobilisere de skjulte ressourcer og idéer i jeres organisation? LEGO® SERIOUS PLAY® er den perfekte vej til at åbne døren for innovation og kreativitet på tværs af teams og afdelinger. Gennem en struktureret proces bruger vi LEGO® klodser til at kommunikere og vidensdele.

  Innovativt og effektivt:

  LEGO® SERIOUS PLAY® metodologi er udviklet på baggrund af forskning, der viser, at hands-on læring skaber en dybere og mere meningsfuld forståelse af verden omkring os. Ved at bruge LEGO® klodser dykker vi ned i refleksionsprocessen og støtter en effektiv dialog for alle i organisationen.

  Gør budskaberne håndgribelige:

  I stedet for at begrænse jer til det talte eller skrevne ord, gør LEGO® SERIOUS PLAY® budskaberne visuelle, auditive og kinæstetiske. Det vil sige at vi inddrager forskellige sanser og tilgange for at sikre, at alle deltagere har mulighed for at forstå og bidrage på deres egne unikke måder. Denne tilgang gør dialogen mere konstruktiv og håndgribelig, hvilket gør det lettere for alle i organisationen at forstå og engagere sig.

  Multinationalt fokus:

  LEGO® SERIOUS PLAY® særligt velegnet til multinationalt samarbejde, med egenskaberne til at gå på tværs af sprog- og kulturforskelle. I dagens erhvervsliv, hvor forskelligheder er en styrke, er denne tilgang essentiel for at skabe forståelse og samarbejde på tværs af grænser.

  Skab dit skræddersyede forløb:

  Hos os er hvert LEGO® SERIOUS PLAY® forløb skræddersyet til jeres specifikke behov og problemstillinger. En typisk workshop varer 3-4 timer og tilpasses til jeres formål.

   Goal Mapping

   Goal Mapping er en unik tilgang til at kortlægge og nå jeres mål, der er udviklet af den britiske forfatter og foredragsholder Brian Mayne. Med Goal Mapping går vi ud over blot at definere jeres mål – vi skaber også rammen for at etablere en konkret plan for at nå dem.

   En af de største fordele ved Goal Mapping er, at det hjælper jer med at bryde med gamle vaner og skabe positive forandringer. Uanset om det handler om egne eller teamets professionelle mål, styrker Goal Mapping fokus og motivation.

   Goal Mapping aktiverer jeres underbevidsthed gennem begreber som “The Winning Edge” og “DAC faktoren” (Drive, Attitude og Confidence), hvilket giver jer en uvurderlig indsigt i værdien af positiv tænkning og handling.

   Hvordan ser en Goal Mapping proces ud?
   Det afhænger af jeres specifikke mål og udfordringer. Vi skræddersyr forløbet til dig og dit team, og guider jer gennem processen med at definere og nå jeres mål.

   Goal Mapping er ikke bare en teoretisk tilgang til målsætning. Det er en praktisk metode, der kombinerer den bevidste tankegang med den underbevidste handling for at sikre, at du når dine mål på en effektiv måde.

    Vores ambition er at fremme reel transformation i teams og organisationer ved at kombinere analytiske færdigheder, funktionel ekspertise og indsigt i menneskelig forandring på en måde, der får tingene til at falde på plads ved den enkelte medarbejder og teamet. 

    I udviklingen af teams findes der ingen fast skabelon. Den ubehagelige sandhed er, at det altid afhænger af individerne og konteksten. Derfor er erfaringen “at have set det før” uundværlig. I over to årtier har vi specialiseret os i at arbejde med erhvervslivets førende organisationer og understøtte dem med de nødvendige værktøjer og indsigter i teamadfærd til at overkomme deres mest akutte, komplekse og udfordrende problemer.

    Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og at investere i dem er ikke en engangsudskrivning, men en langsigtet strategisk indsats. Vi hjælper virksomheder med at aktivere medarbejderne på tværs af teams, afdelinger og landegrænser.

    CoastZone er din totale partner med stærke ressourcer inden for udvikling, der giver vores kunder den røde tråd og synergi på tværs af hele organisation. CoastZones store team af certificerede konsulenter gør, at vi leverer udvikling inden for en bred række fokusområder. Vi sikrer altid I møder eksperten på netop det område, I arbejder med i jeres team og organisation. 

    Værktøjer der gør en mærkbar forskel

    Insigts
    Insights® giver medarbejdere, teams, ledere og organisationer større selvindsigt. Men i alt for mange tilfælde ender investeringen desværre med at samle støv i skufferne. I CoastZone hjælper vi med... at aktivere medarbejdernes viden om profilerne og sikrer vores kunder højere ROI.

    At ruste organisationen til at håndtere den virkelighed, der forandrer sig hurtigere end nogensinde før, er en forudsætning for at drive en sund virksomhed.

    Ikke uden grund er personprofiler et populært værktøj, når virksomheder står over for organisatoriske forandringer. Hver eneste dag arbejder CoastZone med at udvikle teams inden for samarbejde, management, forandringshåndtering, tillid, kultur og engagement. Det er med til at skabe gennembrud for virksomheder på en lang række forretningsområder og organisationsniveauer.

    Everything DiSC a Wiley Brand CoastZone
    I samarbejde og daglige projekter er forskellighed værdifuld. Forskning viser, at hvis medlemmerne i et team er alt for ens, er det både svært at få nye idéer, tage gode beslutninger... og løse komplekse problemstillinger.

    Et klart billede af jeres profiltyper gør det langt lettere at sammensætte de rette teams og projektgrupper og dermed sikre den bedste løsning af kerneopgaven. Men profilrapporter giver ikke automatisk synergier og positiv teamadfærd - dét kræver en fokuseret og proaktiv indsats med CoastZone. Mange virksomheder bruger kun DiSC® i rekrutteringsprocesser for at vurdere ansøgernes profiltyper, men værktøjets potentiale rækker langt ud over det. CoastZone anvender Everything DiSC® fremsynet læringsunivers til at skræddersy det helt rette forløb til den enkelte virksomheds strategi og målsætning.

    CoastZone er specialister i The Five Behaviors of a Cohesive Team™, og hver dag arbejder vi med landets bedste virksomheder i at skabe mere effektive og succesfulde... teams.

    Vores workshops og forløb er designet til at skabe tillid, turde gå ind i konstruktive konflikter og øge medarbejdernes engagement.

    I The Five Behaviors of a Cohesive Team® arbejder vi med konkrete effektmålinger, der giver din virksomhed data at arbejde med. Der foretages en digital måling af jeres samarbejde og teamadfærd som første trin i forløbet, og igen inden afslutningen. I vil se, hvor og hvordan I har flyttet jer som team på de enkelte adfærdstrin og have data på, hvor stort et afkast jeres investering i teamudvikling har haft.

    Case

    2 dages seminar for en international gruppe 

    MED

    360.000+ medarbejdere i over 10 lande har været gennem udvikling med CoastZone