Vores

Løsninger

 

 

 

 

 

Kulturudvikling

Vi arbejder med helheden

Kultur kan være en kompleks størrelse. Derfor hjælper vi jer med at forstå og transformere jeres organisationskultur. Ved at fokusere på kulturperspektivet åbner vi op for de underliggende antagelser og tankemønstre, der påvirker adfærden. Sammen udarbejder vi mål og fokus for en positiv kulturproces, uanset om det indebærer en ny strategi, ændret fokus eller andre forandringer.

Konkret og aktivt kulturrum

Vi starter med det synlige – den adfærd I møder i hverdagen på arbejdspladsen. Derefter afdækker vi de underliggende årsager til denne adfærd og identificerer, hvad der er hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt for jeres kultur. Gennem dialog og refleksion skaber vi et konkret og aktivt arbejde med jeres kultur. Kulturudvikling handler om, hvor I er og hvad jeres behov er

I CoastZone arbejder vi med kulturudvikling på forskellige måder hos vores kunder

 • På kulturdage, hvor vi arbejder med kulturens vigtighed for resultater og får synliggjort kultur og retning gennem aktiv læring
 • Implementering af kultur og forandringsprocesser gennem eksempelvis Lego Serious Play, hvor vi bruger kreativiteten til at konkretisere det komplekse
 • Som en del af et forløb, hvor vi udvikler organisationen gennem medarbejder, team- og lederudvikling

Alle vores aktiviteter og udviklingsdage fokuserer på at sætte mennesker i bevægelse og skabe bevægelse i mennesker. Vi tror på at aktiv læring skaber forandring og forankring, så forvent varierede øvelser, fysisk aktivitet og bevægelse samt relationsskabelse i samspillet med vores hus.

Lederudvikling

Fremtidens ledere er mangfoldige og inkluderende, og har et stort fokus på samarbejde og relationer både internt og eksternt. Ledere i dag skal være i stand til skabe en kultur for kontinuerlig forandring og innovation og samtidig lede et team af forskellige mennesker mod fælles mål og resultater. Kravene til ledere er ikke blevet mindre og listen ikke blevet kortere, når der i flæng italesættes forventninger til at være autentisk, nærværende, åben for læring, empatisk, beslutningsdygtig, fleksibel og meget mere.  

Det kræver en nuanceret værktøjskasse, og særligt de menneskelige lederevner er i høj kurs. For det er mennesker, der skal skabe den bevægelse, som virksomheden ønsker, og dig, der skal lede samarbejdet mod de fælles mål. Det kræver, at du kan involvere dine medarbejdere, skabe tryghed og trivsel samt motivere til personlig udvikling. 

Den menneskelige side af godt lederskab er vigtigere end nogensinde. 

Gennem solide byggesten arbejder vi med dig og din ledergruppe gennem vores værktøjskasse

 • Det personlige lederskab
 • Målsætninger og goalmapping
 • Adfærdsprofiler som DISC eller Insights
 • Stærk lederkommunikation
 • Skab effektive teams med: The Five Behaviors of a Cohesive team

Vi baserer vores arbejde på det udgangspunkt, I kommer med.

I CoastZone arbejder vi med lederudvikling på forskellige måder hos vores kunder

 • Inspirationsdage, hvor vi giver jer sprog, viden/teori og mulighed for at træne jeres færdigheder som ledere
 • Et lederudviklingsforløb, hvor vi step for step udvikler jeres lederfærdigheder som individ og som lederteam
 • Gennem dage med fokus på adfærdsprofiler, hvor vi dels med personlige tilbagemeldinger og I fællesskab arbejder med at bruge enten DISC eller Insights som redskab ind i forståelsen af forskelligheder, samarbejde og eksekvering.

Alle vores aktiviteter og udviklingsdage fokuserer på at sætte mennesker i bevægelse og skabe bevægelse i mennesker. Vi tror på at aktiv læring skaber forandring og forankring, så forvent varierede øvelser, fysisk aktivitet og bevægelse samt relationsskabelse i samspillet med vores hus.

teamudvikling

CoastZone arbejder med teamudvikling på tværs af alle typer teams, uanset om de er nye, etablerede eller erfarne. Vi tror på, at high performance er et mål, der gælder for alle teams, uanset deres startpunkt.

En vigtig del af vores arbejde med teamudvikling er at have fokus på adfærdsprofiler og indsigt i forskelligheder. Vi tror på, at forskelligheder i et team er en styrke, der kan være med til at skabe innovation og effektivitet. Gennem indsigt i hinandens adfærdsprofiler kan teammedlemmer forstå og værdsætte hinandens styrker og svagheder.

En metode, vi anvender til at skabe effektive teams, er The Five Behaviors of a Cohesive Team. Denne metode fokuserer på at opbygge tillid, konflikthåndtering, engagement, ansvarlighed og fokus på resultater i et team. Ved at arbejde med disse fem elementer kan vi hjælpe teams med at skabe en stærk relation og opnå deres mål.

Vores tilgang til teamudvikling er baseret på at skabe et trygt og støttende miljø, hvor teammedlemmerne føler sig værdsat og motiverede. Vi tror på, at et team, der arbejder godt sammen, kan opnå fantastiske resultater, uanset hvor de er i deres udviklingsproces.

Fundamentet for udvikling af teams tager udgangspunkt i følgende:

 • Det værdifulde teamwork: Samarbejde, kommunikation og konflikt
 • Målsætninger og goalmapping
 • Forståelse og brug af forskelligheder gennem adfærdsprofiler som DISC eller Insights
 • Forstå og arbejd med dynamikkerne I det effektive team med: The Five Behaviors of a Cohesive team

Vi baserer vores arbejde på det udgangspunkt, I kommer med.

I CoastZone arbejder vi med teamudvikling på forskellige måder hos vores kunder

 • Inspirationsdage og teambuilding, hvor vi giver jer sprog, viden/teori og mulighed for at se og træne jeres færdigheder som team
 • Et teamudviklingsforløb, hvor vi step for step udvikler jeres færdigheder som individ og som team
 • Gennem dage med fokus på adfærdsprofiler, hvor vi dels med personlige tilbagemeldinger og I fællesskab arbejder med at bruge enten DISC eller Insights som redskab ind i forståelsen af forskelligheder, samarbejde og eksekvering.

Alle vores aktiviteter og udviklingsdage fokuserer på at sætte mennesker i bevægelse og skabe bevægelse i mennesker. Vi tror på at aktiv læring skaber forandring og forankring, så forvent varierede øvelser, fysisk aktivitet og bevægelse samt relationsskabelse i samspillet med vores hus.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og at investere i dem er ikke en engangsudskrivning, men en langsigtet strategisk indsats. Vi hjælper virksomheder med at aktivere medarbejderne på tværs af teams, afdelinger og landegrænser.

CoastZone er din totale partner med stærke ressourcer inden for udvikling, der giver vores kunder den røde tråd og synergi på tværs af hele organisation. CoastZones store team af certificerede konsulenter gør, at vi leverer udvikling inden for en bred række fokusområder. Vi sikrer altid I møder eksperten på netop det område, I arbejder med i jeres team og organisation. 

Vores ambition er at fremme reel transformation i teams og organisationer ved at kombinere analytiske færdigheder, funktionel ekspertise og indsigt i menneskelig forandring på en måde, der får tingene til at falde på plads ved den enkelte medarbejder og teamet. 

I udviklingen af teams findes der ingen fast skabelon. Den ubehagelige sandhed er, at det altid afhænger af individerne og konteksten. Derfor er erfaringen “at have set det før” uundværlig. I over to årtier har vi specialiseret os i at arbejde med erhvervslivets førende organisationer og understøtte dem med de nødvendige værktøjer og indsigter i teamadfærd til at overkomme deres mest akutte, komplekse og udfordrende problemer.

Værktøjer der gør en mærkbar forskel

Insigts
Insights® giver medarbejdere, teams, ledere og organisationer større selvindsigt. Men i alt for mange tilfælde ender investeringen desværre med at samle støv i skufferne. I CoastZone hjælper vi med... at aktivere medarbejdernes viden om profilerne og sikrer vores kunder højere ROI.

At ruste organisationen til at håndtere den virkelighed, der forandrer sig hurtigere end nogensinde før, er en forudsætning for at drive en sund virksomhed.

Ikke uden grund er personprofiler et populært værktøj, når virksomheder står over for organisatoriske forandringer. Hver eneste dag arbejder CoastZone med at udvikle teams inden for samarbejde, management, forandringshåndtering, tillid, kultur og engagement. Det er med til at skabe gennembrud for virksomheder på en lang række forretningsområder og organisationsniveauer.

Everything DiSC a Wiley Brand CoastZone
I samarbejde og daglige projekter er forskellighed værdifuld. Forskning viser, at hvis medlemmerne i et team er alt for ens, er det både svært at få nye idéer, tage gode beslutninger... og løse komplekse problemstillinger.

Et klart billede af jeres profiltyper gør det langt lettere at sammensætte de rette teams og projektgrupper og dermed sikre den bedste løsning af kerneopgaven. Men profilrapporter giver ikke automatisk synergier og positiv teamadfærd - dét kræver en fokuseret og proaktiv indsats med CoastZone. Mange virksomheder bruger kun DiSC® i rekrutteringsprocesser for at vurdere ansøgernes profiltyper, men værktøjets potentiale rækker langt ud over det. CoastZone anvender Everything DiSC® fremsynet læringsunivers til at skræddersy det helt rette forløb til den enkelte virksomheds strategi og målsætning.

CoastZone er specialister i The Five Behaviors of a Cohesive Team™, og hver dag arbejder vi med landets bedste virksomheder i at skabe mere effektive og succesfulde... teams.

Vores workshops og forløb er designet til at skabe tillid, turde gå ind i konstruktive konflikter og øge medarbejdernes engagement.

I The Five Behaviors of a Cohesive Team® arbejder vi med konkrete effektmålinger, der giver din virksomhed data at arbejde med. Der foretages en digital måling af jeres samarbejde og teamadfærd som første trin i forløbet, og igen inden afslutningen. I vil se, hvor og hvordan I har flyttet jer som team på de enkelte adfærdstrin og have data på, hvor stort et afkast jeres investering i teamudvikling har haft.

Case

2 dages seminar for en international gruppe 

MED