Ressourcer

Tiden sammen er værdifuld. Aktive læringssessioner ikke blot er begivenheder i en fyldt arbejdskalender. De er kontinuerlige processer, der styrker tilliden og åbner op for ægte samtaler.
Hvis kun 10% forstår at anvende personprofilerne i jeres team, står I overfor et stort potentiale!
En halv konferencedag om stærke teams på tværs af generationer. Imellem de interessante indlæg er der workshops og netværk, så du får konkrete værktøjer, kontakter og indsigter med hjem
Oplev vores gratis live webinar Event2024 - udbytterige events, forløs potentialet

Vi sætter mennesker i bevægelse og skaber bevægelse i mennesker