Sådan skaber du et stærkt team

Et stærkt team skaber store resultater. Både i hverdagen og på bundlinjen. Men hvordan skaber man et hold, der samarbejder og får det bedre frem i hinanden? Det har vi svaret på.

 

Thomas Liebe, der er partner og medstifter af CoastZone har mere end 17 års erfaring med at få mennesker til at arbejde bedre sammen. Og ifølge ham, går vejen til succes gennem en skov af konflikter. Men det er vel at mærke en skov af sunde konflikter. Mere om det senere, for først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at et godt team ikke udvikles i mødelokalet.

 

Vejen til helvede er brolagt med strategiplaner

- Når det kommer til teamwork, så vægter handling bare tungere end ord. Man kan bruge mange timer på at diskutere, hvordan man skal agere overfor hinanden, men det er faktisk først, når man forlader mødelokalet, at arbejdet går i gang. Samarbejde skal trænes, fastslår Thomas Liebe, der sammen med sine kolleger i CoastZone kæmper for at skabe de rammer, der gør folk bedre end de allerede er.

 

Men selvom strategiplaner alene ikke rykker noget, så skal enhver virksomhed have et mål, mener Thomas Liebe.

 

- Man skal have visioner, mål og strategiske indsatsområder. Man skal vide, hvor man vil hen og hvad vil vi med det hele. Men man skal også passe på, at man ikke får lavet en masse forkromede planer, der aldrig bliver til virkelighed. Hvis en plan skal realiseres, skal den først brydes ned i konkrete mål og målsætninger, forklarer han.

 

Konflikter er en nødvendig betingelse for udvikling

Mange mennesker forbinder teambuilding med sociale arrangementer, der er vældigt hyggelige, men som ikke rigtigt rykker noget. Men det er en fejl.

- Teambuilding handler om at træne den adfærd, der skal til for at nå de mål, vi har sat op i vores strategiplaner. Det er mennesker og menneskelig adfærd, der skal gøre de strategiske planer til virkelighed, og det er deres samarbejde, der skal styrkes, for at man kan opnå den synergieffekt, der løfter den samlede præstation.

 

Og for at opnå det gode samarbejde, skal man lære at udfordre hinanden. Både fagligt og personligt – og så er vi tilbage ved de sunde konflikter.

 

- Konflikter er en nødvendig betingelse, hvis man vil udvikle sig – både som team og som person. bVi har nogle mål, vi skal nå, og vi har nogle faglige forskelligheder – og det giver nogle konflikter, fortæller Thomas Liebe, der lægger stor vægt på, at konflikter ikke skal undgås.

 

- De fleste forsøger at undgå konflikter. Men sunde konflikter bør på ingen måde undgås, for det er dem, der gør os bedre sammen.

For at opnå den eftertragtede sunde konflikt, er tillid nøgleordet.

- Vi er nødt til at skabe tillid til hinanden. Og det handler ikke om pålidelighed eller forudsigelighed, det handler om at vi skaber en tryg atmosfære, hvor man evner at være sårbare sammen. Når man har det, kan man tale åbent med hinanden uden at frygte at blive dømt af hinanden, man kan sige undskyld, udtrykke nervøsitet og bede om hjælp. Det er et svært rum at skabe, men det er nødvendigt, siger Thomas Liebe.

 

Fra kedelige møder til værdiskabende diskussioner

Når tilliden er på plads, er det ifølge Thomas Liebe slut med intetsigende møder.

- Når tilliden mangler, holder man kedelige møder, hvor ingen siger noget. Ingen udfordrer, og ofte holdes der mindre møder enten før eller efter det egentlige møde. Målet med teambuilding er gode møder, hvor der diskuteres, udfordres og kæmpes. Hvor vi ikke holder igen, men udtrykker holdninger, diskuterer og finder frem til de klogeste løsninger mod det fælles mål.

Ved det gode møde bliver alle hørt og siger konstruktivt hvad de virkeligt mener, men før man forlader lokalet, skal man huske at samle op.

- Man opnår en klarhed, som man skal udnytte. Energien samles i commitment, hvor der er afstemte forventninger, klare prioriteringer og styr på hvem som gør hvad hvornår og hvordan.

 

Og hvordan man så implementerer, justerer og holder hinanden ansvarlige undervejs, må vi tage i næste kapitel. -Kontakt os og lad os involvere jer i processen: 70 77 00 77 / info@coastzone.dk.

 

 

 

Kontakt os på 70 77 00 77 eller info@coastzone.dk

Vi hjælper jer med jeres teamudvikling

Klik her og bliv kontaktet