Goal Mapping

Viser vejen til målet

Ønsker I som team eller virksomhed at nå et fælles mål, men oplever af og til, at I løber i hver sin retning? Goal Mapping er et internationalt anerkendt målsætningsværktøj, der ikke blot definerer målet, men også kortlægger de enkelte indsatser på en enkel og visuel måde. Værktøjet styrker jeres professionelle fællesskab og gør medarbejderne i stand til at handle og tænke mere målrettet.

 

Fælles fremtidsbilleder og mindset

Når I skal navigere i en verden fuld af udfordringer og forandringer, er det altafgørende, at I kan se målet for jer. Ved at træne jeres underbevidsthed og ved at danne fælles fremtidsbilleder skaber vi et mindset i jeres team, som ikke alene viser vejen mod målet, men også guider jer til, hvordan I kommer derhen. Hver medarbejder får en uvurderlig indsigt, som både forøger arbejdseffektiviteten og –glæden. Kun fantasien sætter grænser for, hvad I kan opnå, når I lærer at sætte mål, og derefter forstår at styre direkte mod dem i fællesskab.

 

Balance mellem tanke og handling

Goal Mapping aktiverer underbevidstheden og arbejder målrettet med begreber som The Winning Edge og personlig DAC faktor. I et intenst forløb med Goal Mapping arbejder vi med teknikker til at skabe balance mellem, hvad I tænker, og hvordan I handler. I får forståelse for værdien af positive tanker og får adgang til nye måder at nå jeres mål på. Goal Mapping er altid et skræddersyet forløb, hvor vi tager udgangspunkt I jeres team og aktuelle udfordringer og målsætninger.

Henrik Møller, HR Manager & Partner, CoastZone

Henrik Møller

HR | Partner

23 24 31 37

Kontakt os og hør hvad vi kan tilbyde

Ring på 70 77 00 77, mail på info@coastzone.dk eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet