Mand i blå skjorte holder motiverende oplæg for en gruppe mennesker som en del af High Performance Challenge

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Utrolig godt forberedt og stor entusiasme, der smittede af på deltagerne, som viste en større åbenhed og seriøsitet end forventet.

Kenneth Thorup

Service Manager, SEW-Eurodrive A/S

High Performance Team

Hele landet
8 - 200 personer
Indendørs
4 timer
Året rundt

Personantal er vejledende og tid er fra 4 timer 

Et High Performance Team er en sammensmeltning af mennesker, der forstår at skabe og udnytte synergi. Det er et team, der ikke blot peaker i perioder, men formår at fastholde resultater på et højt niveau - også i svære tider. Alle teammedlemmer arbejder mod klart definerede fælles mål og kender hinandens svage og stærke sider. Denne form for samarbejde betyder, at summen af teamets output er markant højere end de input, som hvert enkelt teammedlem kan levere på egen hånd: 1 + 1 = 3. High Performance Team tanken er CoastZones grundfilosofi.

High Performance Team tanken er for alle

At opbygge et High Performance Team er ikke forbeholdt de få - det er noget, alle teams kan gøre med den rette indstilling og proaktivitet. Det handler om at se og bruge styrken i teamets forskelligheder. Om at drage nytte af samarbejde. Om tillid og respekt. Om fælles spilleregler og klare roller. Om personligt drive og ejerskab. Det kræver en god forståelse for de ressourcer, I har i det nuværende team, og et nuanceret billede af dem, I optimalt bør råde over. Lyder det som en rejse, I gerne vil begive jer ud på, tager vi en god snak omkring det forløb, der vil give mest mening for jer.

Få ny viden og konkrete erfaringer på 4 timer

Måske starter jeres rejse med en workshop, hvor I prøver High Performance Team tanken af - i teori såvel som i praksis. Vi tilbyder et forløb, der kombinerer motiverende indlæg, praktiske teamøvelser og sund refleksion. På bare 4 timer får I en håndgribelig oplevelse af samarbejde bygget på High Performance Team principper, hvor I gør jer nyttige erfaringer med aktiv læring. En sådan workshop fungerer rigtig godt som omdrejningspunkt på afdelingsdagen eller uddannelsesseminaret eller som opstart på et længerevarende udviklingsforløb med fokus på at optimere jeres samarbejde.

Fagligt indlæg med fokus på sammenhængen mellem adfærd og effektivitet

Workshoppen indledes  med et inspirerende indlæg, der klarlægger High Performance Team principperne. Teamkonsulenten retter jeres opmærksomhed på den klare sammenhæng, der findes mellem adfærd og effektivitet, og I vil helt sikkert genkende jer selv og jeres kolleger, når forskellige tanke- og arbejdsmønstre gennemgås. Allerede under indlægget involveres I aktivt for at forankre de vigtige budskaber på bedste vis.

Aktiv læring via praktiske øvelser ude og inde

Årsagen til, at vores tilgang til læring er praktisk, er fordi vi alle har en naturlig kløft mellem tanke og handling, og for at skabe forandring, må vi træde over den kløft. Derfor er det meste af workshoppen dedikeret til, at I på egen krop prøver samarbejdet af i forskellige teamøvelser. Øvelserne varierer i indhold, fokus og kompleksitet - men alle har det samme mål: At I opdager bredden i jeres samarbejde og finder ud af, hvordan I kan bruge den aktivt i jeres hverdag. Alle øvelser følges op af refleksion faciliteret af teamkonsulenten, og vi sikrer, at I som team og teammedlem tager et godt udbytte med hjem.

Sikkerhed er vores 1. prioritet

Vi passer rigtig godt på jer. Fysisk og mentalt er jeres sikkerhed altid vores 1. prioritet. Det gør vi os umage med, at I kan se, høre og mærke.

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Her bruger vi High Performance Team tanken

 • Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

  Samarbejde

  Teamwork er ubetinget virksomhedens stærkeste konkurrenceparameter. Få adgang til effektivitet og kvalitet, I ikke vidste, I havde, og overkom de specifikke udfordringer i jeres team.
  Læs mere
 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere
 • Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

  Virksomhedskultur

  En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
  Læs mere
 • Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

  HR årshjul

  Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
  Læs mere
 • Medarbejdere med forskellige personprofiler er samlet om et bord med smølfer for at arbejde med deres forskelligheder i praksis

  Personprofiler

  Personprofiler giver indblik i egne præferencer og større forståelse for kollegernes adfærd. Vi træner jer i den adfærd, der knytter sig til den praktiske brug på arbejdspladsen.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej