Fra indsigt til adfærd

Personprofiler giver indsigt i egne styrker og udviklingspunkter samt forståelse for samspillet med andre mennesker. Med en personprofil øges selvindsigten, og I lærer at forstå hinanden bedre på arbejdspladsen. Når denne viden omsættes til faktisk adfærd, bliver I som team og virksomhed i stand til at øge værdien af den fælles indsats. Brug værktøjet ved rekruttering og onboarding, medarbejderudvikling og lederudvikling.

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Stort potentiale for udvikling

En personprofil tegner et billede af en persons kompetencer, prioriteter og præferencer. Redskabet kan blandt andet bruges som afsæt for refleksion og selvforståelse og ikke mindst i samarbejdet med andre, hvor det skaber en uvurderlig forståelse for adfærd. Personprofiler, også kaldet adfærdsprofiler, kan med stor fordel anvendes på en række forskellige områder og niveauer:

Trivsel og samarbejde

Jo bedre I kender hinanden på arbejdspladsen, jo lettere er det at kommunikere og samarbejde. Når I kender hinandens personprofiler og prioriteter, opstår der færre misforståelser, og der skabes et mere konstruktivt arbejdsmiljø. Det giver større arbejdsglæde og en højere grad af effektivitet.

Ledelse

Ved at kende de enkelte personprofiler og profilsammensætningen i sit team, er det muligt at udnytte medarbejdernes fulde potentiale og gå forrest i et mere effektivt samarbejde. Det leder til bedre resultater og vækst i virksomheden.

Rekruttering og onboarding

I forbindelse med rekruttering giver personprofiler viden om kandidaternes præferencer, adfærdsmønstre og indre motivationsfaktorer. Ved onboarding danner denne viden grundlag for udvikling af godt samarbejde ind i den nye teamsammensætning.

Salg og kommunikation

I salg og kommunikation kan personprofiler bruges til at forstå og sætte sig ind i kundens eller målgruppens købsmotiver og præferencer. Ligeledes er det en stor fordel som sælger at kende sine egne styrker og udfordringer, og være bevidst om ens påvirkning på andre profiler.

Konflikthåndtering

Konflikter er en uundgåelig del af hverdagen på en arbejdsplads. Med personprofiler målrettet konfliktadfærd øges medarbejdernes selvbevidsthed, og de hjælpes til mere hensigtsmæssige og konstruktive reaktioner i konfliktsituationer. Resultater og relationer styrkes.

DiSC, MBTI, JTI eller Insights?

Der findes en lang række varianter af personprofiler, blandt andet; Everything DiSC® - Discover Person Profil Analyse, MBTI® - Myers Briggs TypeIndikator, JTI - Jungiansk Type Index og Insights Discovery. Groft sagt kan de allesammen det samme; på hver sin måde præsentere den enkelte persons adfærd og præferencer.

I CoastZone har vi erfaring med alle profiltyper, men har valgt at fokusere vores arbejde på Everything DiSC® - et af de mest anerkendte og populære profilværktøjer i verden. For modtageren er det først og fremmest et enkelt og overskueligt system, der på baggrund af en adaptiv spørgeramme gør det tydeligt, hvilken profil han eller hun har. Den bagvedliggende teknologi er til gengæld særdeles kompleks, og rapporten er derfor dybdegående, præcis og udførlig.

Everything DiSC® gør det nemt at forstå

Det er vores klare overbevisning, at når noget er nemt at forstå, er det også nemmere at bruge. DiSC står for Dominance (dominans), influence (indflydelse), Steadiness (stabilitet) og Conscientious (samvittighedsfuld). Der findes hverken rigtige eller forkerte profiler, og ofte har man adfærdstræk i flere retninger. Mange kan dog genkende sig selv på de ord, der knytter sig til de fire arketyper:

Dominance Personer med D-adfærd ønsker ofte at kontrollere situationen. De har en næsten urokkelig tro på, at deres overbevisninger er de bedste og mest rigtige. En person med denne profil er direkte, viljestærk og resultatorienteret.

influence Personer med i-adfærd har en utrolig overtalelsesevne og ikke mindst en stor lyst til at overbevise andre om deres holdning. En person med denne profil er ofte meget udadvendt, optimistisk, livlig og fuld af godt humør.

Steadiness Personer med S-adfærd har det bedst, når alting er, som det plejer at være. De er glade for en forudsigelig hverdag, og skal der ske forandringer, skal de være overskuelige og komme over tid. En person med denne profil er rolig, tålmodig og ydmyg.

Conscientious Personer med C-adfærd går altid grundigt til værks, inden de handler. Alt bliver vendt og drejet med ambitionen om at levere et fejlfrit resultat. En person med denne profil er meget analytisk, systematisk og struktureret.

CoastZone gør det nemt at bruge

Vi har rigtig god erfaring med at anvende personprofiler i udviklingsforløb. Måske er I en afdeling eller et team på 5-10 medarbejdere, der ønsker at optimere jeres arbejdsrutiner, lære hinandens adfærdsmønstre og bevæggrunde bedre at kende og skabe den indsigt, I har brug for til at optimere jeres samarbejde? Måske har I længe brugt personprofiler ved ansættelser, men ser et uforløst potentiale, når det gælder udvikling af det daglige samarbejde? I mange virksomheder forsvinder vigtig viden i skrivebordsskuffen. 

I tæt dialog med jer målretter vi forløbet på baggrund af jeres forudsætninger og situation. Vi tror på, at alle i teamet kan bidrage positivt i den proces eller udfordring, I står overfor, og personprofiler er et stærkt værktøj til at opdage og udnytte hinandens ressourcer. Men selv med viden, vilje og værktøjer kan det være svært at praktisere i hverdagen. Det er her vi i CoastZone gør en forskel. Gennem vores forløb sikrer vi, at læringen får en reel effekt på jeres samarbejde.

Vores tilgang til personprofiler er praktisk

Det vores erfaring, at en teoretisk forståelse af personprofilen kombineret med praktiske øvelser og gode refleksioner, har den største effekt. Derfor bygger vi vores udviklingsforløb på både indsigt og træning.

I et typisk forløb udfylder og modtager I en personprofil via vores online system. Når vi mødes, er vores første opgave at sikre en teoretisk forståelse af profilværktøjet. Herefter inddrager vi konkrete øvelser, der tydeliggør jeres specifikke udfordringer og styrker. Det er vores mål, at I får værdifuld læring og håndgribelige værktøjer med hjem, så I på egen hånd kan fastholde den positive udvikling og forandring. Jo mere I bruger det i hverdagen, jo større rutine får I som et effektivt og dynamisk team.

Læs mere om værktøjet og de enkelte udviklingsområder under Everything DiSC®.

Medarbejdere med forskellige personprofiler er samlet om et bord med smølfer for at arbejde med deres forskelligheder i praksis

Henrik Møller

Consultant | Partner
Koblingen mellem formiddagens teori og eftermiddagens øvelser var fænomenal. Men det der gjorde det helt særligt, var konsulentens evne til at spørge ind til deltagernes opfattelse af deres egne profiler og hjælpe dem til at få et større perspektiv på sig selv. Dagen har virkelig kickstartet det gode samarbejde!

Martin Simon Jelgren

Kunderådgiver, PFA Pension
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere
Mand i skjorte smiler til kameraet og i baggrunden er hans to kollegaer som er en del af det samme forløb med rekruttering og onboarding

Rekruttering og onboarding

Vælg de rette medarbejdere og få professionel hjælp til onboardingprocessen. Det giver samarbejdet en stærk start og et hurtigere afkast af medarbejderinvesteringen.
Læs mere
Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

HR årshjul

Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
Læs mere

Måske har det din interesse

 • Everything DiSC®

  Everything DiSC® er førende inden for personprofiler. Verden over bruger ledere, HR-professionelle og konsulenter DiSC til at skabe udvikling på individ- og teamniveau.
  Læs mere
 • Patrick Lencionis læringskoncept

  Træn jeres samarbejde i verdens mest anerkendte teamudviklingsprogram. Optimer jeres resultater gennem tillid, konflikt, commitment og ansvar, og mål effekten af jeres udvikling.
  Læs mere
 • Medarbejdere samlet om et bord i forbindelse med et kickoff arrangement

  Det nye team

  Få et stærkt udgangspunkt for samarbejdet i det nye team og lær hvordan I udnytter jeres forskelligheder optimalt. Det handler om tillid, klare spilleregler og et fælles mindset.
  Læs mere
 • Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

  Samarbejde

  Teamwork er ubetinget virksomhedens stærkeste konkurrenceparameter. Få adgang til effektivitet og kvalitet, I ikke vidste, I havde, og overkom de specifikke udfordringer i jeres team.
  Læs mere
 • Personlig udvikling

  Personlig udvikling blandt medarbejdere og ledere er grundstenen i et stærkt samarbejde. Bevidsthed om adfærd giver adgang til nyt potentiale og effektiviserer arbejdsindsatsen.
  Læs mere
 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej