Sæt fokus på adfærd

Personlig udvikling handler i høj grad om at blive bevidsthed om egne tanker og præferencer - og adfærd ikke mindst. Det handler om at udvikle evnerne til at dyrke selvledelse - uanset på hvilket organisatorisk niveau, du befinder dig. For vi er alle uofficielle ledere, der hver dag leder os selv og hinanden via vores adfærd.

Bliv din egen bedste leder

Gennem din adfærd tilfører du noget til dine omgivelser - bevidst eller ubevidst. Det gælder eksempelvis, når du anerkender din kollegas arbejde, giver udtryk for din uforbeholdne mening, modtager feedback på en konstruktiv måde eller insisterer på at følge de fastlagte procedurer. Det samme gælder med omvendt fortegn - når din adfærd er demotiverende og uengageret.  

For at lede dine handlinger, må du være i stand til at lede dine tanker. Og når først du retter din nysgerrighed indad, tager du det første skridt til at lære dig selv bedre at kende. Det gør dig blandt andet mere bevidst om dine mål og dit hvorfor. Ved efterfølgende at være opsøgende på, hvordan dine omgivelser oplever dig, har du et helhedsbillede, der danner en solid grobund for personlig udvikling.

Svært ved at mødes? Lad os mødes online. Klik og læs om mulighederne.

Få simple og brugbare værktøjer

Vores fokus i forbindelse med personlig udvikling er hele tiden at være tæt på din aktuelle udviklingsfase, tæt på den hverdag og teamsammenhæng, du indgår i, og tæt på det udbytte, som vi skal hjælpe dig med at få. Vi skal sikre, at det fremstår klart og konkret, hvad du bør gøre mere og mindre af, hvad du bør fokusere på og hvordan du bør prioritere din tid og energi.

Når vi på dette område går i dybden, klarlægges væsentlige potentialer, men også skjulte udfordringer. En større personlig og teammæssig bevidsthed fordrer mere åbenhed og en langt bedre udnyttelse af dine styrker ind i det samarbejde, hvor du skal skabe værdi. De værktøjer, læringsprincipper og praktiske øvelser, vi benytter i personlig udvikling er alle nogen, du kan bruge aktivt i din egen hverdag. Det er vores mål at gøre udviklingen simpel, operationel og opnåelig, og derved ruste dig til at tage det videre på egen hånd.

Sådan skaber vi personlig udvikling

I CoastZone sætter vi fokus på teamsammenhæng og adfærd, når vi arbejder med personlig udvikling; både for dig som medarbejder og dig som leder. Nok kan vi gøre en forskel for dig som individ, men det afgørende er at forløse dit potentiale ind i den teamsammenhæng, du agerer og præsterer i, og styrke dit samspil med teamets øvrige profiler. Vores erfarne teamkonsulenter møder dig og dit team i øjenhøjde og bruger aktiv læring til at tydeliggøre adfærd, samarbejde og fælles mål.

Adfærd og aktiv læring

Personlig udvikling med adfærd i fokus spørger ind til problemstillinger som:

 • Hvordan kommunikerer I?
 • Hvordan skaber I klarhed?
 • Hvordan giver og modtager I feedback?
 • Hvordan bringer I energi ind i jeres samarbejde?

Med disse spørgsmål, der griber ind i din og dine kollegers adfærd, har vi en klar retning for udviklingen. Vi går i dybden med de problematikker og potentialer, vi i fællesskab opdager gennem processen. Den tætte forbindelse mellem fokus og momentum giver alle den bedste forudsætning for at forstå, hvilken form for adfærd der er hensigtsmæssig og ikke-hensigtsmæssig i samarbejdet.

Vi benytter læringsformen experiential learning, der tager afsæt i praktiske øvelser og refleksion. Vi skaber et aktivt øvelsesrum, der konkretiserer og kropsliggør det, vi taler om sammen. Vi udforsker og udfolder adfærdsmønstre gennem en vekselvirkning mellem teori og praksis. Derved skabes en tæt og helt afgørende forbindelse mellem vores ord og og dine erfaringer.

Samarbejde og fælles mål

Med en større personlig bevidsthed følger træningen i at forbinde personligheder og forskelligheder i teamet. Vi arbejder især med profilværktøjet Everything DiSC®, der overskueligt og præcist afdækker styrker og udviklingspunkter hos den enkelte profil i samspillet med andre. Værktøjet giver en lang række konkrete strategier til, hvordan kommunikationen og samarbejdet mellem teamets forskelligheder styrkes.

Et andet af de værktøjer, vi ofte inddrager i personlig udvikling, er Goal Mapping. Den anerkendte målsætningsform kan både kortlægge personlige mål såvel som teammål. Det har stor indflydelse på målopnåelse, at der skabes en direkte parallel mellem de skridt, du skal tage på personniveau, og de skridt, I skal tage som team.

Med klarhed over egne mål, prioriteringer og det personlige hvorfor åbner vi op for afgørende refleksion; en refleksion, der spørger ind til, hvordan kombinationen af fælles ansvar og personligt ejerskab afgør kvaliteten af jeres fremtidige løsninger på hverdagsniveau. Her spiller det gode gruppepres en vigtig rolle. 

Sæt tid af til at være nysgerrig

Personlig udvikling kræver tid; tid til at være nysgerrig, tid til at træne, tid til at udvikle. De ovennævnte metoder anvender vi i tidsrammer, der strækker sig fra én dag til flere steps over en længere periode med gradvis progression. Ønsker du og dit team at gå i dybden med ét aspekt af personlig udvikling - eksempelvis mindfulness - kan det også foregå i kortere og koncentrerede workshops.

Målrettet lederudvikling

Har du officiel en ledertitel på din arbejdsplads eller stræber du efter én, har vi særlige lederudviklingsforløb. Helt kort arbejder vi med lederudvikling baseret på teamtanken og principperne for MUM-ledelse. Som leder er det ikke meningen, at du skal kunne alting selv, du skal derimod have kompetencerne til at aktivere dine medarbejdere, nære deres indre motivation og skabe resultater i kraft af tillidsfuldt samarbejde. Læs mere om det under Lederudvikling.

Henrik Møller

Consultant | Partner
Her er der ikke tale om et smartfix, men fine øvelser og fine konklusioner. Det sker ofte, at én, der ikke kender metieren til bunds, forsøger at være ekspert inden for vores område, og det giver problemer i forhold til målet. CoastZone holdt det på et generelt plan og var god til at forklare, hvad spillerne kunne bruge det til. Her var der fokus på mennesket.

Erik Veje Rasmussen

Cheftræner, Aarhus Håndbold
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere

Vi hjælper også med

 • Medarbejdere med forskellige personprofiler er samlet om et bord med smølfer for at arbejde med deres forskelligheder i praksis

  Personprofiler

  Personprofiler giver indblik i egne præferencer og større forståelse for kollegernes adfærd. Vi træner jer i den adfærd, der knytter sig til den praktiske brug på arbejdspladsen.
  Læs mere
 • Mand stabler sten oven på hinanden som billede på balanceret lederudvikling

  Lederudvikling

  Lær at sætte rammerne for din egen og dine medarbejderes udvikling, nære den indre motivation og aktivere alle kompetencer i teamet, og skab resultater på et helt andet niveau.
  Læs mere
 • Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling er afgørende for trivsel og effektivitet. Skab rammerne for det velfungerende team, hvor alle arbejder målrettet og bevidst mod de fælles mål.
  Læs mere
 • Kommunikationstræning

  Bliv bedre til at kommunikere og løse dagligdagens problemstillinger. Kommunikationstræning skaber større forståelse, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet i jeres team.
  Læs mere
 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere
 • Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

  Virksomhedskultur

  En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej