Skab et stærkt fundament

Når et team mødes for første gang eller får nye medlemmer, handler det først og fremmest om at lære hinanden at kende. Der skal skabes et fundament af tillid på tværs i teamet, så alle stoler på, at de beslutninger, der træffes, handler om at gøre teamet bedre og opnå det bedste resultat i fællesskab. Men hvordan når I som mere eller mindre fremmede individer derhen? Det handler om at dele oplevelser, være rummelige og se styrken i de forskellige adfærdsmønstre og arbejdstilgange i teamet.

Fra første møde til effektivt samarbejde

At starte et nyt team eller et nyt projekt er en proces. Det tager tid at opbygge relationer og tillid, men de er helt nødvendige for at præstere og levere. Intet i processen kan forceres eller springes over. Med en klar holdning til, hvor samarbejdet på sigt skal føre hen, og en bevidsthed om processens forskellige trin og forventelige udfordringer, kan I foregribe mange problemer, før de får en ødelæggende effekt på det nye samarbejde. 

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Sammenhængskraft er det ultimative mål

Uanset hvilken tilgang, der skal danne fundament for jeres udvikling som nyt team, er det vores fokus at få det bedste frem i jeres forskelligheder og udstyre jer med simple værktøjer, der gør det både realistisk og overkommeligt at dyrke samarbejdet i hverdagen. Sammenhængskraft uden spor af intern konkurrence er det ultimative mål, og nøglen til at skabe og fastholde resultater på et højt niveau.

Sådan udvikler vi det nye team

I CoastZone arbejder vi med håndgribelige modeller og teorier, som vi kender virkningen af. Sammen med os tester og træner I, og drager jeres egne erfaringer gennem praktiske øvelser og udviklende refleksion. Måden hedder experiential learning.

Vi arbejder ud fra vores grundprincipper; High Performance Team tanken og The Five Behaviors of a Cohesive Team®. I sin helhed handler det om at skabe et effektivt samarbejde og en sund teamkultur, hvor teammedlemmernes kvaliteter og ressourcer udnyttes optimalt. Netop derfor giver det i nye teamsammensætninger rigtig god mening at identificere personlige adfærdsmønstre, prioriteringer og præferencer - til det bruger vi profilværktøjet Everything DiSC®.

Tuckmans 5 udviklingsfaser

Inden I som team når til det punkt, hvor I performer jeres allerbedste, gennemgår I forskellige faser. En overskuelig illustration af den udviklingsproces, som er nødvendig og uundgåelig for alle nye teams, er Bruce Tuckmans model fra 1965. Selv med mere end 50 år på bagen, er den tidssvarende og relevant:

1. Forming I møder hinanden som fremmede og bruger energi på at afkode og stille opklarende spørgsmål.  

2. Storming I finder ind til jeres forskelle og konflikter på adfærdsmønstre og arbejdsmetoder. 

3. Norming I skaber fælles normer, opbygger tillid samt klarlægger roller og spillerregler. 

4. Performing I performer maksimalt, ved hvad hinanden gør og kan bruge al jeres energi på opgaveløsning. 

5. Adjourning I afslutter jeres projekt eller gennemgår en reorganisering i teamet.

Sårbarbaseret tillid og fællesskab

Tillid er fundament for alt godt samarbejde. Som led i Forming, Storming og Norming processen er det meget afgørende, at I bevidst arbejder på forstå hinandens adfærd og arbejdsmetoder. Springer I direkte til opgaveløsningen, vil samarbejdet hurtigt ende i mistillid og afspejle sig i jeres resultater. I kan ikke være et team, der performer, hvis ikke I stoler på hinanden og tør overlade beslutninger til de rette individer i teamet.

Netop individer er et nøgleord, når I skal lære hinanden at kende som hele mennesker frem for den kollega, der stopper med at eksistere i jeres bevidsthed, så snart I forlader arbejdspladsen. For virkelig at dele tillid i teamet, må I vise hinanden sårbarhed. Det kan være svært at springe de indledende og ofte tidskrævende faser af en relation over og gå direkte til sårbarhed, og derfor bruger vi en simpel dialogform, der enkelt og konkret hjælper jer over denne barriere og åbner op sårbarheden.

Fælles oplevelser er en anden måde at nærme sig hinanden på. Med en fælles referenceramme, hvor I sammen er trådt ud af jeres personlige komfortzone og erfaret, at I uskadte og stærkere end før er vendt tilbage, har stor værdi for jeres relationer. Oplevelserne behøver ikke være direkte relateret til jeres arbejde, men kan komme i mange forskellige former; fra refleksionsøvelser og hjernevrideropgaver til aktive konkurrencer og fysiske udfoldelser. I tæt dialog finder vi frem til de oplevelser, der giver bedst mening i jeres opstart.

Ofmans kernekvadrant

Daniel Ofmans kernekvadrant er en anden af de modeller, vi bruger til at identificere jeres individuelle kvaliteter og trigger points i det nye team. Det er en enkel og hurtig måde at blive bevidst om, hvornår en kvalitet skaber værdi og hvornår den tipper og bliver for meget af det gode. Via modellen får I viden, der er med til at drive jeres dialog og samarbejde fremad og navigere uden om allergier og faldgruber. 

Effekt af korte og længere forløb

Tidsrammen afhænger af jeres team, ønsker og udgangspunkt. Måske er I helt nye og fremmede for hinanden og har brug for et forløb, hvor I nærmer jer hinanden og får hjælp til at opbygge en god kommunikation? Eller måske kender I hinanden fra andre sammenhænge, men har brug for nye perspektiver på et kommende fælles projekt?

Vi tilbyder skræddersyede forløb på baggrund af årelang erfaring med nye teams og projektstart. I løbet af én dag kan vi skabe en ramme, hvor I lærer hinanden bedre at kende, gør jer fælles erfaringer gennem praktiske øvelser og får værktøjer til at kickstarte et tillidsfuldt samarbejde.

Ønsker I et mere langsigtet forløb, der på et dybere plan afspejler den proces, jeres nye team står overfor, vil vi anbefale et forløb bestående af tre til fire halve dage med fjorten dages mellemrum henover en fastlagt periode. På den måde har I tid til at afprøve værktøjer og teknikker mellem møderne, evaluere på udfordringer og løsninger samt løbende justere på kursen med professionelle hænder i ryggen.

Medarbejdere samlet om et bord i forbindelse med et kickoff arrangement

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Koblingen mellem formiddagens teori og eftermiddagens øvelser var fænomenal. Men det der gjorde det helt særligt, var konsulentens evne til at spørge ind til deltagernes opfattelse af deres egne profiler og hjælpe dem til at få et større perspektiv på sig selv. Dagen har virkelig kickstartet det gode samarbejde!

Martin Simon Jelgren

Kunderådgiver, PFA Pension
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere
Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

HR årshjul

Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
Læs mere

Kommunikationstræning

Bliv bedre til at kommunikere og løse dagligdagens problemstillinger. Kommunikationstræning skaber større forståelse, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet i jeres team.
Læs mere

Vi hjælper også med

 • Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

  Samarbejde

  Teamwork er ubetinget virksomhedens stærkeste konkurrenceparameter. Få adgang til effektivitet og kvalitet, I ikke vidste, I havde, og overkom de specifikke udfordringer i jeres team.
  Læs mere
 • Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

  Virksomhedskultur

  En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
  Læs mere
 • Mand i skjorte smiler til kameraet og i baggrunden er hans to kollegaer som er en del af det samme forløb med rekruttering og onboarding

  Rekruttering og onboarding

  Vælg de rette medarbejdere og få professionel hjælp til onboardingprocessen. Det giver samarbejdet en stærk start og et hurtigere afkast af medarbejderinvesteringen.
  Læs mere
 • Dialogværktøj

  Let’s Talk er et interaktivt dialogværktøj, der bringer relevante emner på banen og lader alle komme til orde. I får en god, faglig debat og et databaseret her og nu billede af jeres team og situation.
  Læs mere
 • Feedbacktræning

  Få træning i at trimme jeres samarbejde med brug af feedback samt brugbare værktøjer til at fortsætte en positiv udvikling på egen hånd. Målet er en sund feedbackkultur i virksomheden.
  Læs mere
 • Virksomhedsspil

  Drop den interne konkurrence mellem afdelinger og arbejd sammen som ét team. Dette virksomhedsspil giver indsigt i det personlige ansvar for fælles succes såvel som fordelen ved at bruge hinanden på tværs.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej