Den afgørende faktor

Samarbejde er uden sammenligning det stærkeste konkurrenceparameter i det moderne erhvervsliv. Men selv med et dedikeret fokus, er det for mange virksomheder et område fuld af udfordringer. Ikke mindst fordi forudsætningerne for samarbejde hele tiden forandrer sig. Man kan med rette sige, at samarbejdets eneste konstant er behovet - for bevægelsen i og imellem mennesker er altid på vej videre. Det gør det kun mere væsentligt at forfølge og forfine samarbejdet i din virksomhed.

Større effektivitet og mere kvalitet med samarbejde

CoastZone har gennem mange år erfaret, hvordan virksomheder og teams, der prioriterer samarbejde højt, opnår et markant større udbytte af deres arbejde og en højere kvalitet i deres produkter. Det klassiske regnestykke på værdien af teamwork lyder: 1 + 1 = 3 eller mere. Omvendt bliver vi ikke bedre end vores enkelte dele, hvis ikke vi prioriterer et stærkt teamwork, der går på tværs og samler hele arbejdsstyrken mod fælles mål.

Når vi indgår i et team, er det altid et aktivt valg: Vil jeg være en del af det her team? Svarer du ja, har dine kolleger forventninger til dig. Omvendt vil de også støtte dig, spille dig bedre og udvikle sig side om side med dig. Netop det åbner op for at udvikle summen af jer. I CoastZone har vi en række konkrete værktøjer og programmer, I kan bruge til at styrke jeres samarbejde - med dybe rødder i evidens og udviklet gennem mange års praktisk erfaring.

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Vejen til vækst og konkurrencedygtighed

I et teamworkforløb med CoastZone får I helt konkrete metoder til at styrke og udvikle jeres samarbejde. I får skærpet jeres bevidsthed om hinanden, og lærer at bruge forskellighederne i jeres team optimalt. Selvom mange meninger kan være udfordrende, er de jeres garant for den bredde og den kvalitet, et godt samarbejde bør have.

I bliver bedre til at kommunikere gennem nærværende og konstruktive samtaler, og I træner den måde, hvorpå I giver og modtager konstruktiv feedback. Alle sammen vigtige forudsætninger for at skabe stærke resultater og fokusere på fælles mål. Det er en rejse, hvor det effektive samarbejde er jeres vej til ny vækst og større konkurrencedygtighed.

Sådan udvikler vi samarbejde

I CoastZone definerer vi det ultimativt stærkeste teamwork som værende et High Performance Team. Det handler i høj grad om at have et vi-perspektiv frem for et jeg­-perspektiv. I stedet for, at det enkelte teammedlem tænker: Jeg skal lykkes, bør motivationen være: Vi skal lykkes. Vi hjælper jer med at indarbejde metoder til et mere værdiskabende samarbejde med en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Sigt efter et High Performance Team

High Performance Team tanken er vores grundfilosofi. Det handler om at se styrken i teamets forskelligheder. Om værdien i samarbejde. Om tillid og respekt. Om fælles spilleregler og klare roller. Om personligt drive og ejerskab. Karakteristisk for et High Performance Team er, at det ikke blot peaker i perioder, men formår at fastholde resultater på et højt niveau - selv i svære tider.

Verdens mest anerkendte program til udvikling af teams 

- If you could get all the people in an organization rowing in the same direction, you could dominate any industry, in any market, against any competition, at any time.

Det mener Patrick Lencioni - manden bag verdens mest anerkendte program til udvikling af teams; The Five Behaviors of a Cohesive Team®.

Lencionis model er simpel, og tilsat førende teknologi fra profilværktøjet Everything DiSC® er Lencionis femtrins-teori ofte grundlaget, når vi igangsætter en målrettet og målbar udvikling af samarbejde.

Tre udfordringer I som team skal overkomme

Når vi arbejder med teamwork, er det afgørende, at alle teammedlemmer har klare roller, er engagerede og motiverede samt bidrager til fællesskabet og teamets overordnede mål. Særligt tre udfordringer spænder ofte ben for dette fokus, og dem hjælper vi jer med at bearbejde gennem konkrete øvelser. 

1. Distraktioner Vi distraheres konstant af telefonen og indbakken. Disse er kognitive distraktioner, der især opstår i løbet af samtaler, hvor mange af os har tendens til at forsvinde fra nuet og i stedet tænke tilbage eller frem i tiden. Det sker, fordi vi ganske naturligt søger tilbage i en fælles historik; hvad plejer den anden at sige. Hvis vi har dårlige erfaringer, har vi tendens til at konstatere på forhånd, at budskabet fra den anden ikke er gyldigt. Ligesåvel har vi tendens til at fremskrive vores egne slutninger på samtalen inde i hovedet.

Derved forsvinder vi fra den igangværende samtale, og befinder os et sted i fortiden eller fremtiden, hvor vi plotter det, vi selv vil svare. Denne type distraktion underminerer kommunikationen og derved samarbejdet. For at overkomme samtaledistraktioner skal vi øve os i at være nysgerrige og opmærksomme på hinanden. Vi skal overkomme trangen til at dømme det, den anden siger, og koncentrere os om at lytte for at forstå og ikke for svare. Det træner vi gennem konkrete samtaleøvelser, der forbedrer tilstedeværelsen og dermed udgangspunktet for god kommunikation.   

2. Better than average-effekten Som mennesker har vi tendens til at vurdere vores egne evner som bedre end gennemsnittet. I sagens kerne giver det ikke mening, at vi alle er bedre end gennemsnittet. For mange af os handler det om mangel på almen ydmyghed. Det hæmmer samarbejdet, når vi vurderer os selv bedre end andre, fordi vi således ikke tillægger vores teammedlemmers budskaber og pointer tilstrækkelig høj værdi.

I udviklingen af teamwork bør vi derfor hele tiden være opmærksomme på at udvise en tilpas ydmyghed over for hinanden og bestræbe os på at være uselviske. Her arbejder vi med principper fra personlig udvikling og MUM-ledelse, der bygger på mindful, uselvisk og medfølende adfærd.

3. Fundamental contribution error Mange af os har tendens til at dømme andre mennesker urimeligt hårdt. Vi anser ofte andres uhensigtsmæssige handlinger som fejl i deres person. Hvis vi ser en bilist, der kører for stærkt, er vi lynhurtige til at konkludere, at den hasarderede kørsel skyldes en fejl i den personlige karakter. Omvendt, hvis vi selv kører for stærkt, er det fordi vi har travlt eller har siddet i kø på motorvejen. Det er således ”omstændighedernes skyld”, når vi selv handler uhensigtsmæssigt, mens det er ”personlige karakterfejl”, når andre gør det samme.

Gennem praktiske teamøvelser bliver I bedre til at opdage de omstændigheder, der omgiver andre, og I øver jer i ikke at dømme andre på deres karakter. Vi træner tolerance og forståelse ved at skabe fælles oplevelser; nogle helt banale som at grine sammen og lære hinanden at kende som mennesker. Positive, fælles oplevelser nedbryder de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for fordømmelser og antagelser om andre. I får øjnene op for hinandens virkelige personligheder frem for dem, I tror, I kender. 

Effekt af korte og længere teamworkforløb

Over en halv eller en hel dag arbejder vi målrettet med at styrke jeres teamwork. Efter fire timer med os vil I allerede opleve progression, eksempelvis med en styrket og mere bevidst kommunikationsform, en tryg ramme om feedback eller ny viden fra faglige indlæg og praktiske erfaringer fra relevante teamøvelser.

Ønsker I at gå i dybden med eksempelvis The Five Behaviors of a Cohesive Team® eller målrettet High Performance Team træning, sammensætter vi et længere forløb over et par dage eller flere steps over 3-6 måneder. Når I breder udviklingen ud over en længere periode, giver det jer optimale betingelser for at afprøve viden og værktøjer i hverdagen og drage vigtige erfaringer mellem de enkelte workshops.

Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Vi kender vigtigheden af at sætte handling bag ord i hverdagen, og her adskiller CoastZone sig fra andre konsulenthuse, fordi de formår at gøre udvikling operationel og håndgribelig. De er gode til at udfordre os og dygtige til at forstå vores kultur. De arbejder med en præcision og en nøjagtighed, der viser stor respekt for os som mennesker og virksomhed.

Bjarne Riis

Chief Executive Officer, Crayon A/S
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere
Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

Virksomhedskultur

En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
Læs mere
Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

HR årshjul

Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
Læs mere

Måske har det din interesse

 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere
 • Kundecase: Slutspil og bløde mål

  Som optakt til den nye sæson var håndboldspillerne fra Århus Håndbold samlet i CoastZone Performance Center. Her var tilliden, relationerne og fællesskabet på programmet - med mål om at nå sæsonens slutspil.
  Læs mere
 • Kundecase: Samspil i ny struktur

  Omstruktureringer er et naturligt led i forretningsudvikling. Da virksomheden LE34 stod overfor at skulle forene to teams og sikre en smidig overgang til det nye samarbejde, bad de CoastZone om hjælp.
  Læs mere
 • Kommunikationstræning

  Bliv bedre til at kommunikere og løse dagligdagens problemstillinger. Kommunikationstræning skaber større forståelse, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet i jeres team.
  Læs mere
 • Dialogværktøj

  Let’s Talk er et interaktivt dialogværktøj, der bringer relevante emner på banen og lader alle komme til orde. I får en god, faglig debat og et databaseret her og nu billede af jeres team og situation.
  Læs mere
 • Virksomhedsspil

  Drop den interne konkurrence mellem afdelinger og arbejd sammen som ét team. Dette virksomhedsspil giver indsigt i det personlige ansvar for fælles succes såvel som fordelen ved at bruge hinanden på tværs.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej