Led dig selv og dit team

En leders opgave er ikke blot at lede sine medarbejdere til stærke resultater, det er også at sørge for trivsel, tryghed og personlig udvikling for den enkelte medarbejder. Udover at træffe de store beslutninger og sikre udførelsen af de strategiske mål, må lederen være nærværende, lyttende og motiverende i sin adfærd. 

Skab vækst og tillidsfuldt samarbejde

Vores afsæt for lederudvikling i CoastZone er teamtanken. At du som leder bliver bevidst om, at resultaterne skabes i kraft af dit team. Din vigtigste opgave er at gå forrest i et tillidsfuldt samarbejde; at involvere og aktivere alle teammedlemmer og deres kompetencer, og hjælpe dem med at holde retningen mod jeres fælles mål.

Uanset hvilken formel lederrolle du har eller stræber efter i din virksomhed, står vores teamkonsulenter klar med mange års erfaring inden for lederudvikling. Vi har en klar overbevisning om, at vi alle er vores egen leder og derfor alle - uafhængig af organisationsniveau - bør interessere os for selvledelse. I vores værktøjskasse ligger endvidere de bedste og mest innovative ledelsesprincipper på markedet.

Inden vi starter samarbejdet, har vi en tæt, indledende dialog om din og virksomhedens situation og ambition. På den baggrund sammensætter vi et forløb, hvor rammerne forbliver fleksible. På den måde sikrer vi en agil, realistisk og opadgående læringskurve på vejen mod de fastlagte mål. 

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Ban vejen for resultater på et helt andet niveau

Gennem lederudvikling med CoastZone lærer du at sætte rammerne for din egen og dine medarbejderes udvikling. I rollen som leder er det ikke meningen, at du skal mestre alting selv - derimod skal du have overblik over dine medarbejderes kompetencer og være i stand til at fremme deres udvikling mod jeres fælles mål. Vi uddanner dig i tankegangen, der minimerer afstanden mellem dig og dine medarbejdere og øger det fælles fokus.

Med en udpræget selvindsigt og en personlig værktøjskasse fuld af praktiske redskaber til at motivere og involvere dine medarbejdere kan du stille dig i spidsen for et stærkt og produktivt teamwork. Vi underbygger din selvledelse og opbygger dine evner til at bane vejen for den personlige forandring, du og dine medarbejdere skal gennemgå for at effektivisere jeres arbejde og optimere på udbyttet. Således vil I være i stand til at flytte jer som mennesker og i tæt samspil skabe resultater på et helt andet niveau.

Sådan skaber vi lederudvikling

Når vi arbejder med lederudvikling, bruger vi særligt principperne fra MUM-ledelse; Mindful, Uselvisk og Medfølende. I det moderne arbejdsliv er det nemlig afgørende, at du som leder tilegner dig disse egenskaber - at du har fokus på mennesker frem for systemer. I relation med dine medarbejdere er det et mindset, der skaber en langt stærkere følelse af meningsfuldhed, indflydelse og inddragelse.

Dyrk den indre motivation

Og netop fra medarbejdersiden kaldes der i dag på personlig udvikling og indre motivation - løn, frynsegoder og andre ydre motivationsfaktorer er ikke længere nok. Indre motivation næres af længslen efter at gøre noget, fordi det giver mening, fordi det er interessant, fordi det gør en forskel, og fordi det er en del af noget større. 

Det er værd at holde sig for øje, at vi alle er uformelle ledere - det gælder dig og det gælder dine medarbejdere. Gennem vores adfærd tilfører vi alle noget til omgivelserne, og kan du som formel leder fordre dine medarbejderes selvledelse, kan du for alvor styrke deres indre motivation og skabe en personlig ansvarlighed for det, I skal nå sammen. 

Arbejd med din EQ

Selvindsigt, mindfulness og personlig udvikling er blandt vores nøglebegreber i ledelsessammenhæng. Som en omskrivning af Paul Watzlawicks berømte citat: ”Man kan ikke ikke kommunikere”, siger vi: ”Man kan ikke ikke lede”. For at lede andre er det afgørende, at du kan lede dine egne handlinger - og for at lede dine egne handlinger, må du være i stand til at lede dine tanker.

Når du retter din nysgerrighed indad, tager du det første skridt til at lære dig selv bedre at kende. Det gør dig blandt andet bevidst om dine mål og dit hvorfor. Når du efterfølgende retter din nysgerrighed udad, tilfører du dit selvbillede omgivelsernes opfattelse af dig, herunder dine medarbejderes.

Vi arbejder målrettet med at udvikle din EQ; Emotionel Intelligens. Heri ligger en række vigtige ledelseskompetencer, der handler om at begå sig socialt, være god til at læse mennesker og tilpasse sig effektivt og ukompliceret i forskellige sociale og emotionelle sammenhænge. Ved at inddrage EQ i udviklingen, bliver du bedre til at løse problemer; de forventede såvel som de uforudsete samt bedre til at fokusere og være tilstede. Ligeledes rustes du til at gå forrest og være rollemodel i svære situationer.

Udvikling via praksis og anderkendte værktøjer

Til at belyse dine vilkår som leder, udvikle dine kompetencer og implementere forløbets læringspunkter i din daglige ledelse, bruger vi konkrete cases og en lang række praktiske øvelser. Alt afhængig af mål og situation kan det være øvelser i mindfulness og sårbarhed, træning i feedback og adfærd, fysiske udfordringer og forskellige former for personlighedstests.

Du lærer om principperne bag profilværktøjet Everything DiSC® og læringskonceptet The Five Behaviors of a Cohesive Team®, hvilket gør det muligt for dig at afkode dit teams behov på forskellige udviklingstrin, og dermed sikre en positiv udvikling for dig selv, den enkelte medarbejder og dit team - direkte koblet til virksomhedens mål. 

Det har vores højeste prioritet, at du på egen krop oplever, hvad der sker, når ord og refleksioner omsættes til handling og adfærd. Sammen skaber vi en fælles referenceramme, som du kan tage med videre og aktivere i dit team.

Effekt af korte og længerevarende lederforløb

Tidsrammen for lederudvikling kommer an på dine og din virksomheds mål. I løbet af én dag kan vi etablere en basisforståelse, der giver dig nye indsigter og konkrete værktøjer at arbejde videre med.

Ønsker du en mere langsigtet og processuel træning, strækker vores sessioner sig over et par dage og op til et halvt år. Fordelene ved et længerevarende forløb er, at vi virkelig kan gå i dybden med dine styrker, faldgruber og potentialer. Det kan være gennem øvelser til øget selvindsigt, konkret feedback og coaching, målsætning og målopnåelse samt udvikling af EQ.

Uanset forløbets omfang bruger vi de nyeste udviklingsteorier kombineret med praktiske øvelser, der relaterer sig direkte til din og dit teams situation.

Ofte stillede spørgsmål 

Hvordan foregår lederudvikling med CoastZone? Vi tilrettelægger individuelle forløb, hvor udviklingen af lederrollen i det pågældende team er omdrejningspunktet. Vi benytter særligt principperne fra MUM-ledelse; Mindful, Uselvisk og Medfølende. I det moderne arbejdsliv er det helt afgørende, at du som leder fokuserer på mennesker frem for systemer.

Hvad får jeg ud af lederudvikling? Du får redskaberne til at stille dig i front og skabe et produktivt team, hvor samspillet mellem dine medarbejdere skaber stærkere resultater end dem, du og de kan skabe på egen hånd. Du udvikler dine evner til at motivere og aktivere dit team.

Hvor lang tid tager et lederudviklingsforløb? I løbet af én dag kan vi etablere en basisforståelse, der giver dig nye indsigter og konkrete værktøjer at arbejde videre med. Det bedste udbytte får du gennem et længere forløb op til et halvt år, hvor du dels arbejder med din egen udvikling, og dels får sparring på konkrete udfordringer og erfaringer.

Mand stabler sten oven på hinanden som billede på balanceret lederudvikling

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Jeg tror, at mange ser lederrollen som en magtrolle. Men jeg tror ikke på ledelse baseret på magt. Hvis grøften mellem mig og mine ansatte skal mindskes, skal det være baseret på tillid. Da jeg i 2017 indgik samarbejde med CoastZone, valgte jeg at sætte mig selv på spil for at vise, at sårbarhed og svaghed ikke er det samme. Når man et par gange viser, at man godt kan tage én for holdet, så bygger man tillid og viser, at konflikter ikke behøver at være personlige, men måden at håndtere og løse et problem på sammen.

Bruno Kalhøj

Head of Division, European Central Bank
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere
Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

HR årshjul

Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
Læs mere
Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

Virksomhedskultur

En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
Læs mere

Måske har det din interesse

 • Mand i blå skjorte holder motiverende oplæg for en gruppe mennesker som en del af High Performance Challenge

  Det gode gruppepres

  Et positivt gruppepres skaber de bedste resultater i ethvert team. CoastZone, som er Danmarks største teambuildingleverandør, opfordrer derfor til, at vi italesætter vores forventninger til hinanden.
  Læs mere
 • Fremtidens ledere

  I fremtiden skal man som leder være dygtig til at bestride en dobbeltrolle, hvor man dels er leder for sine medarbejdere, dels indgår i teams sammen med dem.
  Læs mere
 • Sådan skaber du et stærkt team

  Man kan bruge mange timer på at diskutere, hvordan man skal agere over for hinanden, men faktisk er det først, når man forlader mødelokalet, at arbejdet går i gang.
  Læs mere
 • Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling er afgørende for trivsel og effektivitet. Skab rammerne for det velfungerende team, hvor alle arbejder målrettet og bevidst mod de fælles mål.
  Læs mere
 • Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

  Virksomhedskultur

  En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
  Læs mere
 • Personlig udvikling

  Personlig udvikling blandt medarbejdere og ledere er grundstenen i et stærkt samarbejde. Bevidsthed om adfærd giver adgang til nyt potentiale og effektiviserer arbejdsindsatsen.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej