Skab udvikling med DiSC®

Everything DiSC® er det førende brand inden for profilværktøjer. Verden over bruger virksomheder, HR-afdelinger, ledere og konsulenter det til at skabe udvikling. Mange virksomheder bruger DiSC® eller et andet profilværktøj i rekrutteringsprocesser for at vurdere ansøgernes profiltyper, men værktøjets potentiale rækker langt ud over det! Everything DiSC® er et læringsunivers med mange udviklingsmuligheder og profiltyper - blandt andet profiltyper specifikt til medarbejderen, lederen og sælgeren. Uanset om det interessante for jer er en større forståelse mellem ledere og medarbejdere, en bedre udnyttelse af virksomhedens kompetencer, mere trivsel, salg eller vækst, kan vi i CoastZone hjælpe jer med at skabe udvikling og langtidsholdbare resultater.  

Fra DiSC® teori til hverdagspraksis 

Den viden, som Everything DiSC® eller en anden form for profilværktøj giver jer, er et fantastisk kompas i navigationen mellem modsatrettede adfærdsmønstre. Det er en ideel mulighed for at opdage bredden i jeres team og gøre noget ved de udfordringer og hindringer, I oplever på grund af jeres forskelligheder - vende dem til styrker og få adgang til uudnyttet potentiale. Det er dog vigtigt at vide, at profilværktøjer har én afgørende begrænsning: Viden ændrer ikke automatisk adfærd. Det gør til gengæld en fokuseret og proaktiv indsats. Everything DiSC® kan altså give jer den fornødne indsigt, imens vi i CoastZone kan hjælpe jer med at bryde de indgroede tanke- og vanemønstre i praksis og reelt skabe den ønskede forandring. Derfor er vores tilgang til profilværktøjer praktisk og derfor kan vi hjælpe jer fra teori til praksis.

Her kan personprofiler gøre en stor forskel

Medarbejderudvikling er en helt central disciplin rundt om i virksomhederne, og der findes flere måder at gribe det an på. For mange, er personprofiler et populært værktøj, når der er brug for opmærksomhed omkring forskelligheder og udviklingspotentialer blandt medarbejdere og teams. Det kan eksempelvis være i forbindelse med rekruttering og onboarding, medarbejderudvikling og lederudvikling. I kan med stor fordel bruge personprofiler, også kaldet adfærdsprofiler, på en lang række områder og niveauer i organisationen:

Trivsel og samarbejde

Jo bedre I kender hinanden på arbejdspladsen, jo lettere er det at kommunikere og samarbejde. Når I kender hinandens personprofiler og herunder prioriteter, opstår der færre misforståelser, og et mere konstruktivt arbejdsmiljø kan udvikle sig. Det giver større arbejdsglæde og medarbejdertrivsel samt en højere grad af effektivitet, der alt sammen afspejles i jeres resultater.

Teamsammensætninger og projektgrupper

I samarbejde og daglige projekter er forskellighed værdifuld. Erfaring og forskning viser, at hvis medlemmerne i et team er alt for ens, er det både svært at få nye idéer, tage gode beslutninger og løse komplekse problemstillinger. Modsat er det med et team, der består af forskellige profiler - det giver en langt større bredde i kompetencer, stærkere teamdynamik og en væsentlig bedre forudsætning for at skabe effektive og innovative resultater. Et klart billede af jeres profiltyper gør det langt lettere at sammensætte de rette teams og projektgrupper og dermed sikre den bedste løsning af kerneopgaven.

Lederudvikling

Ved at kende de enkelte personprofiler og profilsammensætningen i dit team, er det muligt at udnytte medarbejdernes fulde potentiale og gå forrest i et mere effektivt samarbejde. Det leder til bedre resultater og vækst i virksomheden. Samtidig kan en personprofil bidrage til personlig lederudvikling og skabe en dybere indsigt i både stærke og svage sider i den individuelle ledelsesstil. 

Rekruttering og onboarding

I forbindelse med rekruttering giver personprofiler viden om kandidaternes præferencer, adfærdsmønstre og indre motivationsfaktorer. Ved onboarding danner denne viden grundlag for udvikling af et godt samarbejde ind i den nye teamsammensætning.

Salg og kommunikation

I salg og kommunikation kan personprofiler bruges til at forstå og sætte sig ind i kundens eller målgruppens købsmotiver og præferencer. Ligeledes er det en stor fordel som sælger at kende sine egne styrker og udfordringer, og være bevidst om den påvirkning, man har på andre profiler.

Konflikthåndtering

Konflikter er en uundgåelig del af hverdagen på en arbejdsplads - og en forudsætning for at skabe udvikling. Derfor er det vigtigt med brugbare værktøjer og viden om forskellige adfærdstræk. Med personprofiler målrettet konfliktadfærd øges medarbejdernes selvbevidsthed, og hjælpes til mere hensigtsmæssige og konstruktive reaktioner i konfliktsituationer. Som positiv konsekvens vil både resultater og relationer styrkes.

DiSC® er et fælles sprog og en dør til nyt potentiale

I ved godt, at I er stærkere som team end som individer, men det kan være rigtig svært at komme i mål med succes, hvis jeres forskelligheder står i vejen. Everything DiSC® giver jer et nyt, fælles sprog til at forstå og tale om jeres interne udfordringer og styrker, samt en lang række konkrete værktøjer og strategier til at arbejde konstruktivt med jeres forskelligheder. Den personlige DiSC® profil giver alle en større forståelse for egne prioriteter og præferencer og konkrete råd til, hvordan samarbejdet med kollegaer, der har andre prioriteter og præferencer, fungerer bedst. Everything DiSC® vil blandt andet bidrage til:

Er du nysgerrig på et målrettet DiSC® forløb?

Vi har sammensat et forløb, hvor I på én dag gør jer konkrete erfaringer i at omsætte jeres viden om personprofiler til konkrete handlinger i jeres samarbejde. Vi hjælper jer med at komme hele vejen rundt om de unikke muligheder, der ligger i netop jeres teamsammensætning og finde ind til styrken i jeres forskelligheder. Kontakt os eller klik på den røde overskrift for mere information om, hvordan I får en effektiv teamkultur baseret på DiSC®:

Sådan bliver jeres viden om personprofiler til dagligdagspraksis

Kort om DiSC® modellen

En DiSC® profil bygges ud fra 4 forskellige kerneelementer, der tilsammen fortæller om din grundlæggende adfærd. Modellen har det formål at give indsigt i personlighedstræk og adfærdsmønstre på baggrund af den enkeltes besvarelser om givne situationer. Gennem de 4 dimensioner kan en DiSC® profil blandt andet sige noget om, hvor indadvendt eller udadvendt, du er i teamsammenhæng, og om du er tilbøjelig til at have mest fokus på opgaven og resultatet eller de sociale relationer.

Helt konkret står DiSC® for Dominance (dominans), influence (indflydelse), Steadiness (stabilitet) og Conscientious (samvittighedsfuld). Der findes hverken rigtige eller forkerte profiler, og ofte har man adfærdstræk i flere retninger. Mange kan dog genkende sig selv på de ord, der knytter sig til de 4 arketyper:

D = Dominance

Personer med D-adfærd ønsker ofte at kontrollere situationen og er ikke bange for at tage beslutninger. De har en næsten urokkelig tro på, at deres overbevisninger er de bedste og mest rigtige. De er beslutsomme, direkte, viljestærke og resultatorienterede.

i= influence

Personer med i-adfærd har en utrolig overtalelsesevne og ikke mindst en stor lyst til at overbevise andre om deres holdning. De er ofte meget inspirerende, udadvendte, optimistiske, livlige og kreative, og man kan godt regne med energi og dynamik fra deres side. 

S = Steadiness

Personer med S-adfærd har det bedst, når alting er, som det plejer at være. De er glade for en forudsigelig hverdag, og forandringer skal ske gradvist og overskueligt. De er rolige, tålmodige, ydmyge, lyttende, pligtopfyldende og omsorgsfulde - de er gode holdspillere.

C = Conscientious

Personer med C-adfærd går altid grundigt til værks, inden de handler. Alt bliver vendt og drejet med ambitionen om at levere et fejlfrit resultat. De er analytiske, detaljeorienterede, kvalitetsbevidste, systematiske og strukturerede i deres arbejde.

Kort om de forskellige DiSC® løsninger

Everything DiSC® dækker over flere forskellige løsninger med hvert sit målrettede fokus. Alle profiltyper tager udgangspunkt i ovenstående model, og gennem højt udviklet teknologi har man skabt en række unikke læringsrapporter. Her får du et overordnet overblik over de 5 profiltyper, som alle giver et nøjagtigt, enkelt og dybdegående resultat:

Everything DiSC® Workplace

Den mest brugte af alle profiltyper. Everything DiSC® Workplace afdækker personlige præferencer og prioriteringer, og rummer en lang række konkrete strategier til, hvordan godt samspil på tværs af forskelligheder både øger glæden og effektiviteten i arbejdsfællesskaber.

Everything DiSC® Management

Everything DiSC® Management er målrettet ledere, og giver en både personlig og teambaseret læringsoplevelse. Den enkelte leder får en dybere forståelse af sig selv, medarbejderne og deres egne overordnede. Den afdækker, hvordan forskellige ledelsesstile påvirker beslutninger, tidsstyring og problemløsning. Profilen er skabt for at øge effektiviteten i alle typer lederroller.

Everything DiSC® Sales

Everything DiSC® Sales er målrettet sælgere, og hjælper til en større forståelse af de kunderelaterede interaktioner, der gør det muligt at skabe bedre resultater i løbet af hele salgsprocessen. Profilen giver konkrete strategier til at række ud over egen salgsstil, og i højere grad tilpasse sig til de forskellige kundetyper, herunder deres præferencer og forventninger.

Everything DiSC® Productive Conflict

Everything DiSC® Productive Conflict er et personligt og teambaseret læringsforløb, der øger medarbejdernes selvbevidsthed om personlige reaktionsmønstre i forbindelse med konflikter. Profilen hjælper alle til en mere hensigtsmæssig og positivt udviklende håndtering af hverdagens uundgåelige og nødvendige konfliktsituationer. Profilen skaber en bevidsthed, der er med til at at forebygge destruktiv adfærd, og gør det muligt at løse konflikter konstruktivt, hvilket styrker resultater og såvel som relationer.

Everything DiSC® Work of Leaders

Everything DiSC® Work of Leaders er målrettet ledere og bygger på best practice fra 300 eksperter i over 150 organisationer. Dertil værker af førende forskere og mere end 4 års dedikeret udviklingsarbejde. Der er tale om en handlingsorienteret profil, som viser vej til bedre lederskab i dagligdagen. Det er en læringsoplevelse, der hjælper ledere med at forstå egen lederstil, påvirkninger og effektivitet på baggrund af virkelige ledelsessituationer.

Hvad vil I gerne opnå med DiSC®?

Der vil altid være tale om et skræddersyet forløb, når vi taler om personprofiler. For det første spiller jeres situation og ambition en afgørende rolle, dernæst valget af værktøj og profiltype. I tæt dialog planlægger vi det, der giver mest mening for jer, og som ved afslutningen giver det største afkast med anvendelige værktøjer og indsigter til at skabe værdifulde og ønskede forandringer. Det kan være alt fra en halv eller en hel dag til længerevarende forløb i flere steps. Sammen finder vi det rette tempo, antal timer og periode.

Vi hjælper jer med det rette profilvalg

Hos CoastZone tilbyder vi lærerige og praktisk anvendelige forløb i hver af de 5 profiltyper. Uanset om du har en klar idé om, hvor eller hvem i virksomheden, der kan drage nytte af læring på baggrund af DiSC® profiler eller ej, står vi klar til at hjælpe dig på med det næste skridt. Læs mere om vores teamkonsulenter, og lad dem guide dig til det rette profilvalg.

Autoriseret partner i Wileys udviklingsunivers

CoastZone er partner i Wiley og facilitator af Everything DiSC®, som Wiley står bag. I mere end 200 år har Wiley udviklet værktøjer og læringsforløb, der hjælper mennesker til at udnytte deres potentiale rent professionelt. Vores fælles ambition er at forenkle og formidle gennemprøvede teorier, hvilke vi i CoastZone implementerer gennem aktiv læring for at sikre en både praktisk og dokumenteret effekt i din virksomhed.

Bliv DiSC® certificeret og tag selv styringen

Ud over de medarbejder-, HR- og lederorienterede DiSC® forløb, vi faciliterer i din virksomhed, certificerer vi også selvstændige konsulenter, ledere og HR-medarbejdere i Everything DiSC®. Det er et uddannelsesben under vores eget akademi, som giver flere virksomheder mulighed for selv at varetage det udviklende arbejde og forløse det uudnyttede potentiale, der ligger i brugen af personprofiler. Læs mere uddannelsen under CoastZone Academy.

Tag det næste skridt i dag 

Siden 2004 har vi trænet teams i brugen af personprofiler, og blandt andet modtaget anerkendelsen som anden bedste DiSC træner på verdensplan. Vi ved, at den optimale effekt af indsigt skabes, når man arbejder med adfærd i praksis. Hos CoastZone bringer vi mennesker i spil og skaber et lærerigt forløb, hvor du og dine kollegaer kan tage et konkret udbytte med ind i jeres hverdag. Kontakt os i dag, og lad én af vores teamkonsulenter hjælpe jer med at planlægge det helt rette DiSC® forløb.

Medarbejdere med forskellige personprofiler er samlet om et bord med smølfer for at arbejde med deres forskelligheder i praksis
Play button

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Jeg kunne meget tydeligt se og høre, at teamet bevidst eller ubevidst brugte de nye værktøjer i vores efterfølgende dialog og arbejde sammen. Jeg gik fra dagen med en god oplevelse, og den røde tråd igennem teori og praktiske øvelser, hvor deltagerne trak på deres ny-tillærte viden, gav mig tro på, at vi er på rette vej. Endnu en gang tak for gode og udbytterige dage.

Inger Dittmann

Oversygeplejerske, Lukashuset

Her bruger vi Everything DiSC®

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon