Henrik Møller

Consultant | Partner
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere

Benyt DiSC® til udvikling af team og individ

Hele landet
1 - 100 personer
Indendørs
4 timer
Året rundt

Personantal er vejledende og tid er fra 4 timer 

Hos CoastZone hjælper vi jer til at få mest muligt ud af DiSC®-profilen til at bidrage til en styrket hverdag som team og individ. Du kan benytte vores forløb til blandt andet rekruttering og onboarding, medarbejder- og lederudvikling og til uddannelse af instruktører og konsulenter, som har fokus på teamwork. 

Har du lyst til at lære mere? Bliv klogere på Everything DiSC®, og læs mere om vores forskellige workshops og udviklingsforløb lige her.

Fra teori til praksis med DiSC®

Everything DiSC® er det førende brand på markedet inden for personprofiler. Verden over bruger HR-professionelle, ledere og konsulenter værktøjet til at skabe udvikling på både individ- og teamniveau i virksomheden. 

Den viden, som Everything DiSC® eller en anden form for profilværktøj giver jer, er et fantastisk kompas i navigationen mellem modsatrettede adfærdsmønstre. Det er en ideel mulighed for at finde ind til den breddemæssige styrke i dit team og vende eventuelle udfordringer i forskellighed til en styrke, der kan skabe resultater i dagligdagen og give en ny indsigt i adfærd på tværs af medarbejdere.

Udnyt jeres fulde potentiale med DiSC®

I ved sikkert godt, at I er stærkere som team end som individ, men det kan være rigtig svært at komme i mål med succes, hvis jeres forskelligheder står i vejen. Everything DiSC® giver jer et nyt, fælles sprog til at forstå og tale om jeres interne udfordringer og styrker, og en lang række konkrete værktøjer og strategier til at arbejde konstruktivt med jeres forskelligheder i teamet. Når I kender hinandens personprofiler, kan I tage et vigtigt skridt hen imod at blive mere effektive i jeres kommunikation med hinanden.

Everything DiSC® er således også en nyttig kilde til større selvindsigt i din egen profil. Den personlige DiSC-profil giver alle en større forståelse for egne prioriteter og præferencer og konkrete råd til, hvordan I hver især bedst samarbejder med kollegaer, der har andre prioriteter og præferencer end jer selv. Med det gode samarbejde i fokus, vil Everything DiSC® bidrage til:

Nemt at forstå - nemmere at praktisere

Med en dag med fokus på Everything DiSC® sammen med CoastZone er I sikre på at få konkrete og håndgribelige strategier og handlingsplaner, der er nemme at forstå, hvilket også er netop derfor vi har valgt at udbyde dette profilværktøj. Vi er overbeviste om, at når noget er nemt at forstå, er det også væsentlig nemmere at praktisere for jer i dagligdagen på arbejdspladsen.

Det betyder dog ikke, at vi ikke også kan hjælpe jer med aktive trænings- og udviklingsforløb byggende på andre profilværktøjer som eksempelvis Discover Person Profil Analyse, MBTI® - Myers Briggs TypeIndikator, JTI - Jungiansk Type Index og Insights Discovery. Disse præsenterer på hver sin måde den enkelte persons adfærd og præferencer, og giver den pågældende og omgivelserne ny indsigt.

Autoriseret partner i Wileys udviklingsunivers

CoastZone er partner i Wiley og facilitator af Everything DiSC®, som Wiley står bag. I mere end 200 år har Wiley udviklet værktøjer og læringsforløb, der hjælper mennesker til at udnytte deres potentiale rent professionelt. Vores fælles ambition er at formidle og implementere gennemprøvede teorier, og gennem aktiv læring sikre en dokumenteret effekt rent praktisk i jeres virksomhed.

Kort om DiSC®-modellen

En DiSC-profil bygges ud fra fire forskellige kerneelementer, der tilsammen fortæller om din foretrukne adfærd. Denne model har til formål at opnå større indsigt i dine personlighedstræk og handlingsmønstre ud fra en given situation, såsom at arbejde i et team. Gennem de fire dimensioner kan en DiSC®-profil blandt andet sige noget om, hvor indadvendt eller udadvendt, du er i en teamwork kontekst, og om du er tilbøjelig til at have mest fokus på opgaven og resultatet eller de sociale relationer i gruppen.

Helt konkret står DiSC® for Dominance (dominans), influence (indflydelse), Steadiness (stabilitet) og Conscientious (samvittighedsfuld). Der findes hverken rigtige eller forkerte profiler, og ofte har man adfærdstræk i flere retninger. Mange kan dog genkende sig selv på de ord, der knytter sig til de fire profiltyper:

Dominance - Personer med D-adfærd ønsker ofte at kontrollere situationen. De har en næsten urokkelig tro på, at deres overbevisninger er de bedste og mest rigtige. En person med denne profil er direkte, viljestærk og resultatorienteret.

Influence - Personer med i-adfærd har en utrolig overtalelsesevne og ikke mindst en stor lyst til at overbevise andre om deres holdning. En person med denne profil er ofte meget udadvendt, optimistisk, livlig og fuld af godt humør.

Steadiness - Personer med S-adfærd har det bedst, når alting er, som det plejer at være. De er glade for en forudsigelig hverdag, og skal der ske forandringer, skal de være overskuelige og komme over tid. En person med denne profil er rolig, tålmodig og ydmyg.

Conscientious - Personer med C-adfærd går altid grundigt til værks, inden de handler. Alt bliver vendt og drejet med ambitionen om at levere et fejlfrit resultat. En person med denne profil er meget analytisk, systematisk og struktureret.

Kort om de forskellige DiSC® løsninger

Everything DiSC® dækker over flere forskellige løsninger med hvert sit målrettede fokus. Alle profiltyper tager udgangspunkt i ovenstående model, og gennem højt udviklet teknologi har man skabt en række unikke læringsoplevelser. Her får du et overordnet overblik over de fem profiltyper, som alle giver et nøjagtigt, enkelt og dybdegående resultat:

Everything DiSC® Workplace

Den mest brugte af alle profiltyper. Everything DiSC® Workplace afdækker personlige præferencer og prioriteringer, og rummer en lang række konkrete strategier til, hvordan godt samspil på tværs af forskelligheder både øger glæden og effektiviteten i arbejdsfællesskaber.

Everything DiSC® Management

Everything DiSC® Management er målrettet ledere, og giver en både personlig og teambaseret læringsoplevelse. Den enkelte leder får en dybere forståelse af sig selv, medarbejderne og deres egne overordnede. Den afdækker, hvordan forskellige ledelsesstile påvirker beslutninger, tidsstyring og problemløsning. Profilen er skabt for at øge effektiviteten i alle typer lederroller.

Everything DiSC® Sales

Everything DiSC® Sales er målrettet sælgere, og hjælper til en større forståelse af de kunderelaterede interaktioner, der gør det muligt at skabe bedre resultater i løbet af hele salgsprocessen. Profilen giver konkrete strategier til at række ud over egen salgsstil, og i højere grad tilpasse sig til de forskellige kundetyper, herunder deres præferencer og forventninger.

Everything DiSC® Productive Conflict

Everything DiSC® Productive Conflict er et personligt og teambaseret læringsforløb, der øger medarbejdernes selvbevidsthed om personlige reaktionsmønstre i forbindelse med konfliktadfærd, og hjælper alle i organisationen til hensigtsmæssige reaktioner på hverdagens uundgåelige konfliktsituationer. Profilen skaber en bevidsthed, der er med til at at forebygge destruktiv adfærd, og gør det muligt at løse konflikter konstruktivt, som både styrker resultater og relationer.

Everything DiSC® Work of Leaders

Everything DiSC® Work of Leaders er målrettet ledere og bygger på best practice fra 300 eksperter i over 150 organisationer. Dertil værker af førende forskere og mere end fire års dedikeret udviklingsarbejde. Der er tale om en handlingsorienteret profil, som viser vej til bedre lederskab i dagligdagen på din arbejdsplads. Det er en læringsoplevelse, der hjælper ledere med at forstå egen lederstil, påvirkninger og effektivitet på baggrund af virkelige ledelsessituationer.

Få hjælp til det rette profilvalg

Hos CoastZone tilbyder vi lærerige og praktisk anvendelige workshops i hver af de fem profiltyper. Uanset om du har en klar idé eller ej om, hvor eller hvem i virksomheden, der kan have nytte af læring om DiSC®-profiler i praksis, står vi klar til at hjælpe dig på rette vej til at tage det næste skridt i kommunikation og handlinger. Læs mere om vores teamkonsulenter, og lad dem guide jer til det rette profilvalg.

Ændring af adfærd kræver viden, vilje og træning

Formålet med en DiSC®-profil er både at beskrive menneskers adfærd og bidrage med et værktøj, der kan få daglig indflydelse i jeres individuelle adfærd og fælles dynamikker. Uanset profilvalg og behov er det væsentligt at sige, at bevidsthed om din eller andres personprofil ikke ændrer adfærd alene. Med respekt for den investering, I som virksomhed gør, når I vælger at arbejde med et profilværktøj, er det vores erfaring, at en teoretisk forståelse af profilen kombineret med praktiske øvelser og gode refleksioner, har den største effekt.

Hvad vil I gerne opnå med DiSC®?

Der vil altid være tale om et skræddersyet forløb, når vi taler om personprofiler. For det første spiller jeres situation og ambition en afgørende rolle, dernæst valget af værktøj og profiltype. I tæt dialog planlægger vi det, der giver mest mening i jeres hverdag, og som ved afslutningen har givet jer det største afkast med anvendelige værktøjer og indsigter til at skabe værdifulde forandringer. Det kan være alt fra en halv eller en hel dags workshop til længerevarende forløb i flere steps. Sammen finder vi det rette tempo, antal timer og periode.

Eksempel på DiSC® udviklingsforløb hos CoastZone

Vores DiSC udviklingsforløb består af flere dele. Som udgangspunkt har du og dine kollegaer modtaget et personligt link til online besvarelse af en række spørgsmål omkring adfærd i arbejdsøjemed, før vi mødes. Svarene samles i den valgte Everything DiSC® profil, som danner grundlag for det udviklende arbejde.

Når vi mødes, er vores første opgave at sikre en teoretisk forståelse af profilværktøjet. Vi gennemgår Everything DiSC® og personprofilernes særlige kendetegn grundigt, og bruger undervejs små praktiske øvelser til at underbygge de profilspecifikke tanke- og handlemønstre.

Med tryghed i profilen arbejder vi i dybden med praktiske øvelser og gode refleksioner. Vi ved, at det erfaringsgrundlag, I opbygger gennem træningen, har afgørende betydning for udbyttet og jeres konkrete brug af værktøjet fremover. Vi lægger særlig vægt på jeres samspil og teamkultur, fordi det netop er her, at jeres viden om adfærd virkelig gør en forskel. 

Fasthold fokus og udvikling i hverdagen med My Everything DiSC®

Det er i hverdagen, den egentlige udvikling sker. Både på kort og lang sigt er det afgørende, at I vægter den praktiske brug af jeres DiSC®-profiler højt - jo mere I træner i de lærte teknikker og værktøjer indenfor kommunikation og adfærd, jo større afkast får I. Til at fastholde fokus og udvikling efter vores fælles træningsforløb har Wiley udviklet et interaktivt univers med navnet; My Everything DiSC®. Det er en online og mobil vidensbank, der i hverdagen altid er lige ved hånden. Her får I blandt andet:

 • Podcasts med viden om egen og andres profil
 • Hjælp til håndtering af problematikker og konflikter
 • Sammenligning af relevante profiler
 • Tips til bedre samarbejde og stærkere relationer
 • Udviklingsmuligheder med vægt på feedback

Brug DiSC® i udvikling af feedbackkultur

Som DiSC®-profiler afdækker, har vi alle sider, der skaber værdi for vores omgivelser, og sider der gør det modsatte. Det kan svært at navigere i, fordi vi som mennesker oplever adfærd så forskelligt alt afhængigt af, hvem vi spiller bold med. Men bevidstheden om de personlige tanke- og handlemønstre er en værdifuld døråbner, når vi taler om sund feedbackkultur. 

For mange er det et skridt ud af komfortzonen at italesætte fastholde- og udviklingspunkter hos hinanden, men det rummer et stort udviklingspotentiale. Vi hjælper jer meget gerne med at skabe den rette tryghed omkring feedback som del af et DiSC® forløb. 

Læs mere om feedbacktræning her.

Bliv DiSC®-certificeret, og tag selv styringen

Ud over de medarbejder-, HR- og lederorienterede DiSC® forløb, vi faciliterer for jeres virksomhed, certificerer vi også selvstændige konsulenter, ledere og HR-medarbejdere i Everything DiSC®. Det er et uddannelsesben under vores eget akademi, som giver flere virksomheder mulighed for selv at varetage det udviklende arbejde og forløse det uudnyttede potentiale, der ligger i brugen af personprofiler. Læs mere uddannelsen under CoastZone Academy.

Tag det næste skridt i dag 

Siden 2004 har vi trænet teams i brugen af personprofiler, og blandt andet vundet en andenplads som bedste DiSC træner på verdensplan. Vi ved, at den optimale effekt af indsigt skabes, når man arbejder med adfærd i praksis. 

Hos CoastZone bringer vi mennesket i spil og skaber et lærerigt udbytte, som kan tage dig og dine medarbejdere skridtet videre på at blive et high-performance team. Kontakt os i dag, og lad en af vores af vores dedikerede konsulenter hjælpe jer med at stable det helt rette DiSC forløb på benene.

Her bruger vi Everything DiSC®

 • Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

  HR årshjul

  Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
  Læs mere
 • Mand i skjorte smiler til kameraet og i baggrunden er hans to kollegaer som er en del af det samme forløb med rekruttering og onboarding

  Rekruttering og onboarding

  Vælg de rette medarbejdere og få professionel hjælp til onboardingprocessen. Det giver samarbejdet en stærk start og et hurtigere afkast af medarbejderinvesteringen.
  Læs mere
 • Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling er afgørende for trivsel og effektivitet. Skab rammerne for det velfungerende team, hvor alle arbejder målrettet og bevidst mod de fælles mål.
  Læs mere
 • Mand stabler sten oven på hinanden som billede på balanceret lederudvikling

  Lederudvikling

  Lær at sætte rammerne for din egen og dine medarbejderes udvikling, nære den indre motivation og aktivere alle kompetencer i teamet, og skab resultater på et helt andet niveau.
  Læs mere
 • Personer samlet til uddannelse som det er muligt på CoastZone Academy

  CoastZone Academy

  På CoastZone Academy sættes standarden for teambuilding. Vi uddanner instruktører og konsulenter til at løfte teamwork i dansk erhvervsliv.
  Læs mere
 • Feedbacktræning

  Få træning i at trimme jeres samarbejde med brug af feedback samt brugbare værktøjer til at fortsætte en positiv udvikling på egen hånd. Målet er en sund feedbackkultur i virksomheden.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej