Samspil i ny struktur

Omstruktureringer er et naturligt led i forretningsudvikling. Da virksomheden LE34 stod overfor at skulle forene to teams og sikre en smidig overgang til det nye samarbejde, bad de CoastZone om hjælp. 

En fælles retning og tættere på hinanden

- Vi kontaktede CoastZone i forbindelse med omorganisering i vores afdeling og ville gerne forbedre samarbejdet på tværs i afdelingen. CoastZone var yderst professionelle og fangede vores ønsker med det samme, siger landinspektør Heidi Hedegaard Jørgensen.

For LE34 var det vigtigt, at de involverede medarbejdere kom godt fra start og fik en fælles retning såvel som en fælles motivation for det fremadrettede samarbejde. I tæt dialog tog forløbet form, og løsningen blev fire skræddersyede steps med High Performance Team tanken som omdrejningspunkt: 

1. Målsætning for teamet
2. Samarbejdet mellem de to teams
3. En sund feedbackkultur
4. Kommunikation på tværs

Udvikling i 4 steps over 3 måneder

CoastZones mål var at give medarbejderne i de to teams en reel indsigt og håndgribelige værktøjer til at forstå hinanden bedre og opbygge en god kommunikation. Den positive teamadfærd skulle frem i lyset og uroen, som forandringerne havde skabt, bearbejdes.

1. Målsætning for teamet
Over 1 dag og med brug af målsætningsværktøjet Goal Mapping definerede teamet det fælles mål og arbejdede konkret med vejen dertil. Hvorfor, hvordan, hvem og hvornår blev klarlagt, og medarbejderne committede sig til samarbejdet omkring det.

2. Samarbejdet mellem de to teams
Over 4 timer og med afsæt i High Performance Team tanken fik medarbejderne ny viden og inspiration. Et motiverende foredrag om værdiskabende teamadfærd blev fulgt op af praktisk teamtræning, sund refleksion og klare spilleregler for det nye samarbejde.

3. En sund feedbackkultur
Over 3 timer trænede medarbejderne feedback. Med fælles mål og spilleregler som rettesnor satte alle medarbejdere ord på adfærdsmæssige fastholde- og udviklingspunkter hos hinanden; hvornår tilfører den enkelte værdi til samarbejdet og hvornår sker det modsatte?

4. Kommunikation på tværs
Over 4 timer og med brug af et virkelighedsnært forretningsspil var det tid til at afprøve erfaringerne fra step 1-3. Indsatsen skulle vise, om medarbejderne under tidspres formåede at finde styrke i vidensdeling og teamwork på tværs. Forløbet blev afrundet med hyggeligt samvær og en fælles middag.

Tilfredshed og større arbejdsglæde

- Udbyttet ved at bruge en ekstern facilitator og leverandør af et sådan forløb, oversteg alle vores forventninger. Vi har fået større arbejdsglæde og alle medarbejdere er blevet mere åbne og spørger nemmere hinanden til råds. Vi er meget tilfredse med forløbet og kan klart anbefale andre at gennemgå noget lignende, slutter landinspektøren.

Skal vi hjælpe med jeres udvikling?

Henrik Møller

Consultant | Partner
Hele forløbet var skræddersyet til os med 4 steps; målsætning for teamet, fokus på samarbejde, en sund feedbackkultur og samarbejde på tværs af teams. Udbyttet ved at bruge en ekstern facilitator og leverandør af et sådan forløb oversteg alle forventninger. Vi har fået større arbejdsglæde og alle medarbejdere er blevet mere åbne og spørger nemmere hinanden til råds.

Heidi Hedegaard Jørgensen

Landinspektør, LE 34

Andre kundecases

Vi hjælper dig på vej

Instagram icon
Linkedin icon
Youtube icon