High Performance Team tanken

Et High Performance Team er en gruppe, der gennem træning har udviklet sig til et team. Et team, som forstår at skabe og udnytte synergi. Et team, der ikke blot peaker i perioder, men formår at fastholde resultater på et højt niveau - selv i svære tider. Et team, hvor alle arbejder mod de fælles mål og kender hinandens svage og stærke sider. Hvor kvaliteten af teamets output er markant højere end summen af de input, som hvert teammedlem leverer. Således bliver 1 + 1 = 3.

Udforsk jeres sande potentiale

At blive et High Performance Team handler om at se og bruge styrken i teamets forskelligheder. Om at drage nytte af samarbejde. Om tillid og respekt. Om fælles spilleregler og klare roller. Om personligt drive og ejerskab. Det kræver en god forståelse for de ressourcer, I har i det nuværende team, og et nuanceret billede af dem, I optimalt bør råde over. Ingen teams er ens, og derfor findes der ikke et standard forløb, når vi taler udvikling af high performance. På baggrund af forventninger, temperament og ønsker sammensætter vi det specifikke forløb, der giver mening og skaber værdi for jer. Vi viser vej til nyt potentiale og skaber et stærkt fundament for resultater.

Grobund for udvikling og fælles resultater

Vores tilgang til læring er praktisk; fordi vi alle har en naturlig kløft mellem tanke og handling, og fordi nøglen til varig forandring er evnen til at træde over denne kløft. Det gør vi enkelt, operationelt og opnåeligt. Gennem et forløb med fokus på high performance inddrager vi lærerige teamøvelser og refleksionspauser for at skabe og forankre erfaringer og erkendelser, der giver en direkte effekt i jeres hverdag. Vi sætter samarbejdet i bevægelse og skaber en sund grobund for udvikling. 

 

Henrik Møller

Consultant | Partner
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere
Som en del af udviklingen mod et High Performance Team understøttede praktiske øvelser budskaberne om, hvor vanskeligt samarbejde og kommunikation egentligt er - men også, hvor essentielle de er. Vi er en samling af forskellige grupper, og CoastZone matchede vores agenda med øvelser, som karikerede vores udfordringer på en sjov og underholdende måde.

Chris Larsen

Production Director, Kvik

Her bruger vi High Performance Team tanken

 • Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

  Samarbejde

  Teamwork er ubetinget virksomhedens stærkeste konkurrenceparameter. Få adgang til effektivitet og kvalitet, I ikke vidste, I havde, og overkom de specifikke udfordringer i jeres team.
  Læs mere
 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere
 • Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

  HR årshjul

  Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
  Læs mere
 • Mand stabler sten oven på hinanden som billede på balanceret lederudvikling

  Lederudvikling

  Lær at sætte rammerne for din egen og dine medarbejderes udvikling, nære den indre motivation og aktivere alle kompetencer i teamet, og skab resultater på et helt andet niveau.
  Læs mere
 • Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

  Virksomhedskultur

  En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
  Læs mere
 • Medarbejdere med forskellige personprofiler er samlet om et bord med smølfer for at arbejde med deres forskelligheder i praksis

  Personprofiler

  Personprofiler giver indblik i egne præferencer og større forståelse for kollegernes adfærd. Vi træner jer i den adfærd, der knytter sig til den praktiske brug på arbejdspladsen.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej