Ét team mod fælles mål

I en virksomhed opstår der nemt en form for intern konkurrence mellem afdelinger - mange gange ubevidst, og måske som en del af den kultur, der er omkring dét at skabe resultater. Konkurrence som en del af jobbet er for nogle medarbejdere en uundværlig motivationsfaktor, imens den for andre dræber al energi og samarbejde. De fleste organisationer har dog ofte 'vidensdeling på tværs' på dagsordenen, og en god måde at belyse værdien i at dele information og huske alle led i værdikæden, er ved at opleve det i en anden kontekst end den vante hverdag.  

Opdag værdien af vidensdeling

Ved at prøve teamtanken af i et aktivt virksomhedsspil, får I nye indsigter og praktiske erfaringer. Under velkendte overskrifter og scenarier fra hverdagen, bearbejder spillet helhedstanken, når det gælder performance og resultater, herunder fordelene ved at udnytte alle kompetencer i og på tværs af teams og afdelinger. Ved første øjekast ligner det en intens konkurrence, hvor den enkelte afdeling skal præstere, men egentligt handler det om at opdage, hvordan vidensdeling er nøglen til fælles succes.

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

I afprøver samarbejdet i et realistisk setup

Der er tale om et realistisk setup, hvor I inddeles og samarbejder i små afdelinger som del af en fiktiv virksomhed. Sideløbende gennemgår hver afdeling et travlt regnskabsår, hvor I må forholde jer til strategi og rollefordeling, budgettering og eksekvering. I løbet af året dukker der uventede overraskelser op, som kræver hurtig handling. I kommer langt med en god plan og dialog om kompetencer, men hvad sker der med samspillet, når I presses på tid og de andre afdelinger oplever succes?

Alle er ansvarlige for de fælles mål

Konkurrencen spidser til, og der er behov for at tænke ud af boksen. I årets sidste kvartal begynder brikkerne at falde på plads for enkelte afdelinger - spørgsmålet er, og de vælger at fortsætte deres egen vej mod mål eller involverer resten af virksomheden? Udfaldet af spillet er aldrig givet på forhånd, men når året er omme, står alle med garanti tilbage med nye indsigter i dét at agere som team.

Opsamling af læringspunkter

Vi lægger særlig vægt på opsamlingen af læringspunkter ved afslutning af spillet. Hvilke refleksioner og pointer tager den enkelte medarbejder sig med fra forløbet og hvordan kan de bruges til at skabe bedre resultater som ét team? I fællesskab kæder vi begivenhederne sammen, og I får vores ord med på vejen omkring jeres samarbejde.

Et 3 timers forløb eller en længere udviklingsrejse

Virksomhedsspillet udgør et forløb i sig selv over 3-4 timer, hvor I på en aktiv måde tuner ind på helhedstanken og det personlige ansvar, når det gælder de mål, I som virksomhed sætter jer. Det er også en ramme, vi ofte bruger som led i en udviklingsproces med flere forskellige byggesten. Særligt i arbejdet med virksomhedskultur, trivsel og arbejdsglæde eller som del af et kickoff, kan det være en medvirkende faktor til et tættere samarbejde på tværs. 

Henrik Møller

Consultant | Partner
Vi kender vigtigheden af at sætte handling bag ord i hverdagen, og her adskiller CoastZone sig fra andre konsulenthuse, fordi de formår at gøre udvikling operationel og håndgribelig. De er gode til at udfordre os og dygtige til at forstå vores kultur. De arbejder med en præcision og en nøjagtighed, der viser stor respekt for os som mennesker og virksomhed.

Bjarne Riis

Chief Executive Officer, Crayon A/S

Tag på udviklingsrejse i dit team

 • Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

  Virksomhedskultur

  En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
  Læs mere
 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere
 • Mennesker samlet i et lokale fuld af pilatesbolde der bruges som siddepladser under et kickoff arrangement

  Kickoff

  At komme godt fra start har afgørende betydning, når I vil nå nye mål. Få vores hjælp til at involvere alle under kickoff og sikre et udbytte, der gør en reel forskel i det fremadrettede arbejde.
  Læs mere
 • Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling er afgørende for trivsel og effektivitet. Skab rammerne for det velfungerende team, hvor alle arbejder målrettet og bevidst mod de fælles mål.
  Læs mere
 • Feedbacktræning

  Få træning i at trimme jeres samarbejde med brug af feedback samt brugbare værktøjer til at fortsætte en positiv udvikling på egen hånd. Målet er en sund feedbackkultur i virksomheden.
  Læs mere
 • Kommunikationstræning

  Bliv bedre til at kommunikere og løse dagligdagens problemstillinger. Kommunikationstræning skaber større forståelse, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet i jeres team.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej