Opdag potentialet

Medarbejderudvikling handler om at rette opmærksomhed på adfærd, præferencer og reaktionsmønstre blandt medarbejderne i jeres team. Medarbejderudvikling bør være en vigtig prioritering for alle virksomheder, fordi fokus på hinanden og det gode arbejdsmiljø er afgørende for, at alle trives og arbejder motiveret med retning mod jeres fælles mål.

Vær vedholdende, tålmodig og aktiv

Når I arbejder med udvikling i teamet og virksomheden, skaber det en solid grobund for bedre kommunikation og stærkere samarbejde. Ved første øjekast kan det virke simpelt, men i virkeligheden er det et arbejde, der kræver vedholdenhed, tålmodighed og træning.

Medarbejderudvikling sker ikke af sig selv. Imens nogle medarbejdere er gode til at handle og finde motivation i hverdagen, kan det være svært for andre. Mellem dagligdagens mange opgaver og gøremål kan udvikling nemt træde i baggrunden, og her det ledelsens ansvar og fornemmeste opgave at besidde de rette værktøjer til at fastholde fokus og hjælpe medarbejderne videre. Her kan vores erfarne teamkonsulenter hjælpe. Med respekt for den enkelte, teamet og virksomheden bringer vi jeres mål i fokus og skaber grobund for en udvikling, der aktivt finder sted i hverdagen.

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Konkret udbytte og håndgribelige metoder

Vores mål er løbende at perspektivere vores timer sammen til jeres hverdag. Det er vores opgave at gøre det klart og konkret, hvad I bør gøre mere og mindre af, hvad I bør fokusere på og i hvilket tempo. Når vi går i dybden på denne måde, afdækker det væsentlige og ofte skjulte udfordringer såvel som potentialer. En større personlig og teammæssig bevidsthed skaber grobund for mere åbenhed og en langt bedre udnyttelse af styrkerne i jeres forskelligheder - de nødvendige trin for at skabe et stærkt og velfungerende team. 

De værktøjer og læringsprincipper vi benytter i medarbejderudvikling, er alle nogle, I på egen hånd kan bruge i hverdagen. Det er vores mål at give den enkelte og teamet de bedste forudsætninger for at fortsætte en positiv udvikling, når jeres forløb med CoastZone slutter.

Sådan skaber vi medarbejderudvikling

Når vi arbejder med medarbejderudvikling, tager vi afsæt i konkrete cases og årelang erfaring med mennesker og teams. Vi bruger internationalt anerkendte værktøjer, og underbygger alle teorier med praktisk samarbejde. High Performance Team tanken er grundholdningen i vores tilgang til dig og dit team.

Anerkendte værktøjer og læringsprogrammer skaber et solidt fundament

Iblandt vores værktøjer er Everything DiSC®, som vi bruger til at afdække jeres personprofiler og skabe den vigtige bevidsthed om individuelle præferencer, udfordringer og styrker. Personprofilerne er en helt konkret referenceramme, der giver jer en række fælles begreber og visuelle oversigter til at forstå jer selv og hinanden bedre. Det er et vidensgrundlag, hvorpå I kan styrke jeres kommunikation og lære, hvordan I trækker på det bedste i jeres forskelligheder med større trivsel og effektivitet til følge.

Som en naturlig forlængelse af Everything DiSC® arbejder vi med The Five Behaviors of a Cohesive Team® som er et både målrettet og målbart læringsprogram inden for udvikling af teams. Programmet bygger på Patrick Lencionis teammodel bestående af fem adfærdsmønstre, som et velfungerende team skal mestre; tillid, konflikt, commitment, ansvar og fokus på fælles resultater. De fem adfærdsmønstre udgør konkrete trin, som vi i et tæt samarbejde med jer udvikler til fulde.

Kort om de fem trin i The Five Behaviors of a Cohesive Team®

Tillid er grundstenen i det udviklende arbejde. Det handler om åbenhed, ærlighed og tryghed - om at føle sig fri til at være sårbar over for hinanden. Konflikt udgør det næste trin og har fokus på at udvikle konstruktive konflikter, hvor I uden omsvøb udveksler faglige synspunkter og debatterer personlige holdninger. Commitment handler om den tilslutning, der er nødvendig for et målrettet arbejde. Det gælder ikke om at nå til enighed, men om at tilslutte jer den bedste løsning, I gennem konflikterne er nået frem til.

Ansvar for den fælles beslutning er herefter det naturlige fjerde trin. Med klare aftaler, løbende forventningsafstemning og konstruktiv feedback er det væsentligt nemmere at fastholde den gode kommunikation og holde både sig selv og andre ansvarlige. Det sidste trin er dét, alle teams stræber efter, og som mange fejlagtigt starter med; Resultater. Det ultimative formål med at opbygge større tillid, indgå sunde konflikter, nå et fælles commitment og tage et både personligt og fælles ansvar, er evnen til at skabe resultater. Det er her, I virkelig forløser jeres potentiale og når de mål, I sætter jer for.

Personlig udvikling og udvikling i teamet 

De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team udfolder vi gennem to forskellige perspektiver: den personlige udvikling og den teambaserede udvikling. Når vi arbejder med teamet, fokuserer vi på det nære samarbejde og teamet som helhed. Når vi arbejder med personlig udvikling, retter vi mere nøgternt opmærksomheden mod dig som person; hvad vægter du i dit arbejdsliv, hvad er dine udfordringer, og hvad er dine styrker? Teamtanken forsvinder dog ikke i den personlige udvikling - det er helt afgørende, at den personlige indsats giver mening for de fælles mål.

Med fokus på dig som person arbejder vi således med dine adfærdsmønstre, der gør sig gældende i forhold til alle de arbejdsfællesskaber, du indgår i. Mange af os er nemlig ikke kun del af ét team, men befærder os rundt omkring i flere teams og sammenhænge. Du kan eksempelvis indgå i et lederteam sideløbende med et eller flere mindre medarbejderteams. På den måde rummer vi alle facetter af medarbejderudvikling og målretter udviklingsforløb efter dine og dine kollegers specifikke relationer og faglige fællesskaber.

Effekt af korte og længerevarende udviklingsforløb

Tidsrammen for medarbejderudvikling kommer an på jeres mål. I løbet af én dag etablerer vi en basisforståelse, hvor I får ny viden og konkrete værktøjer med hjem.

Ønsker I en mere langsigtet og processuel træning, strækker vores møder sig fra et par dage til et halvt år. Fordelene ved et længerevarende forløb er, at vi kommer i dybden med jeres styrker, faldgruber og potentialer. Endvidere er vi tæt på de konkrete udfordringer og reaktioner, I møder undervejs, og som er uundgåelige gennem forandringsprocesser.

Uanset forløbets omfang bruger vi de nyeste udviklingsteorier kombineret med praktiske øvelser, der relaterer sig direkte jeres hverdag. 

Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Vi kender vigtigheden af at sætte handling bag ord i hverdagen, og her adskiller CoastZone sig fra andre konsulenthuse, fordi de formår at gøre udvikling operationel og håndgribelig. De er gode til at udfordre os og dygtige til at forstå vores kultur. De arbejder med en præcision og en nøjagtighed, der viser stor respekt for os som mennesker og virksomhed.

Bjarne Riis

Chief Executive Officer, Crayon A/S
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere
Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

Virksomhedskultur

En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
Læs mere
Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

HR årshjul

Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
Læs mere

Vi hjælper også med

 • Medarbejdere samlet om et bord i forbindelse med et kickoff arrangement

  Det nye team

  Få et stærkt udgangspunkt for samarbejdet i det nye team og lær hvordan I udnytter jeres forskelligheder optimalt. Det handler om tillid, klare spilleregler og et fælles mindset.
  Læs mere
 • Personlig udvikling

  Personlig udvikling blandt medarbejdere og ledere er grundstenen i et stærkt samarbejde. Bevidsthed om adfærd giver adgang til nyt potentiale og effektiviserer arbejdsindsatsen.
  Læs mere
 • Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

  Samarbejde

  Teamwork er ubetinget virksomhedens stærkeste konkurrenceparameter. Få adgang til effektivitet og kvalitet, I ikke vidste, I havde, og overkom de specifikke udfordringer i jeres team.
  Læs mere
 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere
 • Mand stabler sten oven på hinanden som billede på balanceret lederudvikling

  Lederudvikling

  Lær at sætte rammerne for din egen og dine medarbejderes udvikling, nære den indre motivation og aktivere alle kompetencer i teamet, og skab resultater på et helt andet niveau.
  Læs mere
 • Mennesker samlet i et lokale fuld af pilatesbolde der bruges som siddepladser under et kickoff arrangement

  Kickoff

  At komme godt fra start har afgørende betydning, når I vil nå nye mål. Få vores hjælp til at involvere alle under kickoff og sikre et udbytte, der gør en reel forskel i det fremadrettede arbejde.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej