Vær åben, ærlig og direkte

Feedback er en fast del af vores arbejdsliv. Vi beder om den fra vores kunder, og når vi sparrer med kollegaen om de daglige opgaver - når vi afslutter større projekter eller går til den årlige MUS. Helt nøgternt betyder feedback tilbagemelding - at give hinanden føde. Hvis ikke I har en klar metode til at give og modtage feedback i virksomheden, vil udbyttet af jeres indsats lide under det. Samtidig misses et væsentligt udviklingspotentiale.

Målet med feedback er udvikling

Målet med feedback er at skabe opmærksomhed omkring dét, vi hver især gør; det hensigtsmæssige såvel som det uhensigtsmæssige. En god feedbackkultur kendetegnes ved, at afstanden mellem afsender og modtager er kort - det samme er reaktionstiden på at fordøje og omsætte føden. Gennem feedback får og giver vi indsigt i, hvordan vores adfærd påvirker vores omgivelser, og det er væsentligt med fokus på både fastholde- og udviklingspunkter, hvis I vil optimere på tempo, formåen og trivsel i jeres team.

Feedback kommer ikke pakket ind i cellofan med sløjfe på, men skal alligevel betragtes som en velmenende gave - en mulighed for udvikling. Den er et tilbud og et perspektiv til den enkelte, men ikke et krav om adfærdsændring. Ved at træne og bruge det aktivt i hverdagen får I med tiden den rette føling med den respekt og det ansvar, der følger med berøringen af de personlige aspekter, som feedback jo er. Når I er i stand til at aflevere og modtage tilbagemeldingerne med øje på jeres fælles mål, kan I for alvor optimere jeres performance.

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Træning og dagligt fokus

Uanset varighed og omfang af jeres forløb, er det vores mål at introducere jer for brugbare redskaber, der fremmer jeres fokus på feedback og brugen af det i det daglige. Sammen finder vi den rette fremgangsmåde, der giver jer en klar og simpel plan for den mest gavnlige form for feedback i jeres team og virksomhed. 

I får et individuelt tilrettelagt træningsforløb med øvelser og oplæg, der tager udgangspunkt i jeres proces og mål. På baggrund af de talrige refleksioner og erfaringer, I får gennem træningen, lærer I, hvordan I trimmer jeres samarbejde og rustes til at tage den positive udvikling videre på egen hånd. 

Sådan træner vi feedback

I CoastZone har feedbacktræning til formål at hjælpe jer med at skabe en sund feedbackkultur; en tydelig praksis og et fælles sprog. Vi har fokus på at styrke kommunikationen og udvikle jeres team, så I får en øget forståelse for og tillid til hinanden. Vi skaber den fornødne tryghed, og gør det attraktivt at træde ud af komfortzonen for en stund. Vi sørger for, at alle forstår målet og meningen med feedback, før vi aktiverer den konstruktive form gennem praktiske øvelser og opgaver. 

Vi arbejder med afsæt i vores grundprincipper; High Performance Team tanken og The Five Behaviors of a Cohesive Team®, der begge bygger på overbevisningen om, at det velfungerende team tager hensyn til og drager nytte af teamets forskelligheder. Feedback indgår som en del jeres ansvarlighed over for hinanden, og bygger på tilliden til at være åben, ærlig og direkte.

Nysgerrighed og sårbarbaseret tillid

Vi ser to veje til feedback; nysgerrighed og sårbarbaseret tillid. Begge dele er naturlige ingredienser i et High Performance Team samarbejde, hvor I stoler på, at jeres kolleger tager beslutninger, der bringer jer tættere på de fælles mål.

Nysgerrighed opstår, når vi bevidst spørger os selv: Hvordan kan vi gøre det smartere? Hvis alle i teamet har den tanke i baghovedet, når der sættes mål og udarbejdes planer, er der god grobund for at blive bedre, mere effektive og gladere på arbejdet. Feedback er med til at skubbe teamet i den rigtige retning. 

Sårbarbaseret tillid er tilstede, når alle i teamet føler sig trygge, har plads og forstår at bruge personprofilerne aktivt. Tillid tager tid, og fordres, når vi deler fælles oplevelser, giver noget af os selv, spørger om hjælp, siger undskyld og på anden vis har modet til at være sårbare.

Med tillid i teamet er det muligt at gribe faglige konflikter konstruktivt an og holde blikket på det resultat, I gerne vil skabe. Når alle bliver hørt, og det muligt at opnå opbakning til de bedste løsninger - uden mistro og konsensus. Dialogen og de konstruktive konflikter om individuelle syn og bud på løsninger har det formål at lande den beslutning, der gavner jer mest.

Netop her vil en sund feedbackkultur gøre en stor forskel. Både som del af processen med at finde frem til den bedste løsning, og når I efterfølgende skal hjælpe hinanden med at overholde aftaler og deadlines på vejen mod det fælles mål. 

Vi har fokus på mennesker frem for modeller

Vores teamkonsulenter har et indgående kendskab til de forskellige modeller og metoder, der bruges indenfor feedback. Vores fokus på dette område er fastholdelse, udvikling, adfærd og påvirkning - men frem for alt mennesker. Derfor er det ikke vigtigt, hvilken model, der danner grundlag for træningen, det vigtige er, hvad der giver bedst mening for jer. I den indledende dialog afdækker vi jeres behov og forudsætninger, og på den baggrund sammensætter vi jeres forløb.

Én af de modeller, vi benytter, er SBI™ feedbackmodel. Modellen fokuserer på tre aspekter, som hjælper modtageren til at forstå, præcis hvad giveren mener - og til at styre uden om misforståelser og antagelser. Ved at opsætte en klar ramme for feedbacken (Situation), bliver konteksten tydelig. Det bliver muligt at kommentere på konkret adfærd (Behavior) og koble det til den påvirkning (Impact), som den pågældende adfærd har haft.

Er denne model ikke den rette for jer, eller har I brug for at kombinere den med andre værktøjer, I allerede kender og bruger, holder vi fast i jeres sprogform og bygger videre på den. I bund og grund handler det om, at vi i fællesskab finder ind til den metode, der har den mest positive effekt på jeres kommunikation og samarbejde.

Effekt af korte og længere forløb

Vi anbefaler at afsætte en halv dag til et koncentreret feedbackforløb. Det kan foregå som et oplæg, hvor I lærer om vigtigheden af god feedback efterfulgt af praktiske øvelser, der træner jer i at give og modtage feedback. Dagen kan også tilrettelægges som en workshop, hvor vi tager udgangspunkt i en konkret opgave eller projekt fra jeres arbejde. Vi hjælper jer med at vurdere og evaluere på emnet, og skabe rum for den feedback, der er brug for.

Ønsker I et længerevarende forløb, hvor vi også dykker ned i og optimerer på andre dele af jeres samarbejde, er et forløb med The Five Behaviors of a Cohesive Team® oplagt. Her indgår feedbacktræning som en del af selve programmet. På verdensplan anses dette læringskoncept som det mest effektive inden for udvikling af teams. 

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Thomas og Tobias førte os sikkert gennem dagen med nogle rigtig gode opgaver, der fik processen til at blive fri for facader med et super flot resultat. Gruppen er max motiveret til at følge op på dagen.

Allan Bo Christensen

Personalechef, Forsikringsakademiet
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere

Dialogværktøj

Let’s Talk er et interaktivt dialogværktøj, der bringer relevante emner på banen og lader alle komme til orde. I får en god, faglig debat og et databaseret her og nu billede af jeres team og situation.
Læs mere

Kommunikationstræning

Bliv bedre til at kommunikere og løse dagligdagens problemstillinger. Kommunikationstræning skaber større forståelse, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet i jeres team.
Læs mere

Vi hjælper også med

 • Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

  Virksomhedskultur

  En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
  Læs mere
 • Medarbejdere samlet om et bord i forbindelse med et kickoff arrangement

  Det nye team

  Få et stærkt udgangspunkt for samarbejdet i det nye team og lær hvordan I udnytter jeres forskelligheder optimalt. Det handler om tillid, klare spilleregler og et fælles mindset.
  Læs mere
 • Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

  Samarbejde

  Teamwork er ubetinget virksomhedens stærkeste konkurrenceparameter. Få adgang til effektivitet og kvalitet, I ikke vidste, I havde, og overkom de specifikke udfordringer i jeres team.
  Læs mere
 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere
 • Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling

  Medarbejderudvikling er afgørende for trivsel og effektivitet. Skab rammerne for det velfungerende team, hvor alle arbejder målrettet og bevidst mod de fælles mål.
  Læs mere
 • Mand stabler sten oven på hinanden som billede på balanceret lederudvikling

  Lederudvikling

  Lær at sætte rammerne for din egen og dine medarbejderes udvikling, nære den indre motivation og aktivere alle kompetencer i teamet, og skab resultater på et helt andet niveau.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej