Skab klarhed og tilslutning

Det er ikke altid nemt at få klare svar fra medarbejderne. Ofte er der en grænse for åbenheden - både iblandt kolleger og mellem ledere og medarbejdere. Det er helt naturligt, men ikke særlig hensigtsmæssigt i arbejdssammenhæng. Faktisk er det mere reglen end undtagelsen, at vi holder igen med de ærlige svar, hvilket giver et skævt billede af, hvor teamet og virksomheden reelt befinder sig.

Afdæk skjulte tanker, behov og guldkorn

Uanset om snakken falder på årets mål, trivsel i teamet, omstillingsparathed efter COVID-19 eller andre væsentlige emner, har I forskellige opfattelser og behov. De forbliver ofte skjult, hvis ikke der afsættes rimelig tid til at spørge ind til dem. Det har afgørende betydning for målopnåelse at være alignet, og 2 timers dialog er godt givet ud, hvis I vil planlægge på baggrund af de egentlige forhold; data frem for gisninger. Det kan vi hjælpe jer med via et interaktivt dialogværktøj, der bryder med de mest almindelige kommunikationsbarrierer.

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Interaktiv dialog giver reel data og bedre overblik

Let's Talk er et dialogværktøj, der via tablets styrer jer trygt gennem vigtige samtaler. I får en god, faglig debat, hvor målrettede spørgsmål stilles i et flow, der giver mening i forhold til fokusområdet. Spørgsmålene skaber en naturlig refleksion hos den enkelte medarbejder, og dialogen i de små teams giver tryghed til større åbenhed. Afhængig af samtalens formål er det muligt at udtrykke personlige glæder og bekymringer, komme med idéer og input og blive inspireret af andre perspektiver - guldkorn for ledelsen, teamet og den enkelte. Alle kommer til orde og alle svar logges til videre behandling. 

Skab commitment til den endelige plan

Med et reelt billede af teamet og situationen er det muligt at lægge en plan, der faktisk forholder sig til virkeligheden og imødekommer de individuelle behov. I vil opleve en langt større tilslutning til de forestående indsatser, fordi alle føler sig hørt og involveret. Kombinationen af det ledelsesmæssige fokus og overblik og medarbejdernes generelle parathed er med til at sikre et bedre flow og en positiv udvikling. 

Hvad har I brug for at tale om?

Måske er I for kort tid siden vendt tilbage til arbejdspladsen efter mange måneder med hjemmearbejde og mærker konsekvenserne af den fysiske afstand? Måske står I over for en sammenlægning af flere afdelinger og har brug for at skabe tillid til transformationen? Måske er I ikke lykkedes med den nye strategi og undrer jer over, hvad der gik galt? Der kan være mange årsager til at stikke en finger i jorden og tage pulsen på teamet, og vi hjælper jer med at lande den spørgeramme, der skal til for at give det bedst mulige overblik.

Eksempler på spørgsmål efter COVID-19

 • Hvordan har tiden hjemme påvirket dig fagligt og socialt?
 • Hvor står vi efter din mening som team i forhold til vores mål?
 • Hvilke erfaringer tager du med videre fra denne tid?

Eksempler på spørgsmål ved sammenlægning

 • Hvilke glæder og bekymringer har du omkring sammenlægningen?
 • Hvad mener du, vi skal holde fast i ved sammenlægningen?
 • Hvad mener du, vi skal give slip på?

Eksempler på spørgsmål til ny strategi

 • Hvis du skulle give ledergruppen ét input til strategiplanlægningen, hvad skulle det så være?
 • Hvad skal der fra dit synspunkt til for, at dit team bidrager effektivt til de fælles mål?
 • Hvad er for dig det mest afgørende at få svar på her og nu?

Dette er blot eksempler, og vi skaber i tæt dialog den spørgeramme, der taler ind i jeres specifikke situation. I er selv med til at definere flere af spørgsmålene, imens vi supplerer med fokusområder, der bygger på vores erfaring med teams i lignende situationer som jeres.

Svar skaber tryghed og fælles retning

Systemet logger alle svar og meninger digitalt, hvilket giver ledelsen mulighed for at tale ind i flere af emnerne på dagen og vende tilbage til de mere komplekse udviklingspunkter senere. Det skaber på én gang tryghed og tillid til, at arbejdet er i gode hænder. Samtidig styrker det den fælles retning, der er afgørende for den udvikling, I gerne vil lykkes med. 

2 timers afklaring eller start på udviklingsrejse

I kan bruge Let's Talk til at åbne op for vigtige emner over 2-3 timer eventuelt efterfulgt af praktiske teamøvelser, der underbygger de væsentlige budskaber. Det er også et dialogværktøj, vi ofte bruger til at kickstarte en udviklingsproces med flere forskellige byggesten. Særligt i arbejdet med virksomhedskultur, trivsel og arbejdsglæde, det nye team og samarbejde har den interaktive kommunikationsform stor værdi.

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere
Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

Virksomhedskultur

En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
Læs mere
Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

HR årshjul

Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
Læs mere

Start dialogen og udviklingsrejsen

 • Trivsel og arbejdsglæde

  Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at alle ved, hvilken værdi de tilfører fællesskabet. Prioriter det, fordi glade medarbejdere performer bedre - ganske enkelt.
  Læs mere
 • Medarbejdere samlet om et bord i forbindelse med et kickoff arrangement

  Det nye team

  Få et stærkt udgangspunkt for samarbejdet i det nye team og lær hvordan I udnytter jeres forskelligheder optimalt. Det handler om tillid, klare spilleregler og et fælles mindset.
  Læs mere
 • Mennesker samlet i et lokale fuld af pilatesbolde der bruges som siddepladser under et kickoff arrangement

  Kickoff

  At komme godt fra start har afgørende betydning, når I vil nå nye mål. Få vores hjælp til at involvere alle under kickoff og sikre et udbytte, der gør en reel forskel i det fremadrettede arbejde.
  Læs mere
 • Feedbacktræning

  Få træning i at trimme jeres samarbejde med brug af feedback samt brugbare værktøjer til at fortsætte en positiv udvikling på egen hånd. Målet er en sund feedbackkultur i virksomheden.
  Læs mere
 • Kommunikationstræning

  Bliv bedre til at kommunikere og løse dagligdagens problemstillinger. Kommunikationstræning skaber større forståelse, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet i jeres team.
  Læs mere
 • Virksomhedsspil

  Drop den interne konkurrence mellem afdelinger og arbejd sammen som ét team. Dette virksomhedsspil giver indsigt i det personlige ansvar for fælles succes såvel som fordelen ved at bruge hinanden på tværs.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej