Glade medarbejdere performer

Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde kræver, at I alle ved, hvilken værdi I tilfører fællesskabet, og at den enkeltes indsats er nødvendig for at nå de fælles mål. Vejen dertil er et dedikeret fokus, hårdt arbejde og sårbarbaseret tillid, men resultatet berettiger på alle måder rejsen; et effektivt samarbejde, der giver jer den ultimative konkurrencefordel.

Skab arbejdsglæde med positivt gruppepres

Grundlaget for succes i alle organisationer er et godt arbejdsmiljø med tillid, gode relationer og et positivt gruppepres. Men for at opnå det, må vi først og fremmest skabe et stærkt fundament, hvor alle parter er bevidste om, at de er behøvet - både fagligt og menneskeligt.

Et sundt gruppepres betyder, at vi gør os umage, hvilket er nødvendigt for at opnå succes. Når vi mærker vores kollegaers forventninger, får vi følelsen af at være nødvendige. Det betyder, at vi i langt højere grad skaber et miljø, hvor vi leverer det, vi har aftalt og praktisere fælles ansvarlighed for resultater og mål. Hvis vi omvendt ikke har forventninger til hinanden, resulterer det i en følelse af, at vi er ubetydelige og ikke tilfører noget til fællesskabet. I sådan et miljø er arbejdsglæden svær at finde.

Svært ved at mødes? Vi samler jer online. Klik og læs om mulighederne.

Vis sårbarhed og dyrk forskellighederne

Vejen til det gode arbejdsmiljø kræver arbejde og indrømmelser fra alle parter. Det er ikke altid nemt at droppe stoltheden og give plads til sårbarhed på arbejdspladsen. Men det er nødvendigt for at skabe tillid i teamet og derigennem styrke samarbejdet.

Med nære relationer på tværs i teamet, skabes der et trygt rum, hvor sunde konflikter kan udfoldes og håndteres konstruktivt. De er nødvendige for at skabe udvikling og nå frem til de bedste løsninger. Selvom det ofte udfordrer os, og ordet konflikt har en negativ klang, er de faglige meningsudvekslinger faktisk vejen til den øgede kvalitet og fælles styrke, som alle virksomheder stræber efter.

Sådan udvikler vi trivsel og arbejdsglæde

Når vi arbejder med trivsel og arbejdsglæde, er accepten af at være forskellige og have forskellige kompetencer væsentlig. I Danmark er vi ofte tynget af Janteloven, men for at skabe udvikling i organisationen er det vigtigt, at I alle tør stå ved, at I er eksperter på hvert jeres område. I CoastZone definerer vi det ultimativt stærkeste teamwork som værende et High Performance Team. Det forfølger vi gennem vores forløb.

High Performance Team tanken

I bund og grund handler begrebet High Performance Team om at skabe og udnytte synergien i et team, så man ikke blot opnår succes, men også formår at fastholde den i uforudsigelige og foranderlige tider.

Målet er at blive et team, hvor alle arbejder mod det samme mål og kender hinandens svage og stærke sider. Det kræver en forståelse af, hvilke ressourcer teammedlemmerne allerede har, og hvilke ressourcer, det ville være optimalt at have.

Når vi bliver nysgerrige på vores forskelligheder og udnytter hinandens potentiale, er der mulighed for, at vi som gruppe kan udvikle os mod et High Performance Team, hvor kvaliteten af teamets output er markant højere end summen af de input, vi hver især tilfører.

The Five Behaviors of a Cohesive Team®

En andet af de værktøjer vi bruger, når vi arbejder med trivsel og arbejdsglæde, er The Five Behaviors of a Cohesive Team®. Det er en unik læringsoplevelse, der hjælper både medarbejdere og ledere til at opdage, hvad der er nødvendigt for at opnå den ultimative fordel af samarbejde.

Manden bag det anerkendte program til udvikling af velfungerende teams er amerikanske Patrick Lencioni. Med sin simple model tilsat førende teknologi fra profilværktøjet Everything DiSC® er Lencionis femtrins-teori ideel til at skabe en positiv og målrettet bevægelse i jeres organisation.

The Five Behaviors of a Cohesive Team® hjælper jer til at forstå og praktisere de fem adfærdstyper; tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater, som alle er essentielle dele af jeres arbejdskultur.

Gennem indsigt i hinandens kompetencer, metoder og mønstre samt håndgribelige værktøjer til brug i dagligdagen, hjælper vi jer med at opdage, hvad der er nødvendigt for at skabe et sammenhængende og effektivt team, hvor et godt arbejdsmiljø både er forudsætningen og betingelsen.

Aktiv og praktisk læring

Ethvert udviklingsforløb starter med en identifikation af, hvor I som gruppe eller team befinder jer lige nu, og hvor I har ambitioner om at arbejde jer hen.

Vores tilgang til læring er praktisk, fordi handling ganske enkelt står stærkere i vores bevidsthed end ord alene. Derfor skaber de aktive teamøvelser tyngden i vores forløb. Når I på tværs af forskelligheder oplever den gennemslagskraft, som samarbejde og bevidst teamadfærd har, skabes en langt dybere forankring.

Når I tilmed rykker ud af jeres vante miljø, vil I se helt nye sider af hinanden. Det gør det nemmere at åbne op, vise sårbarhed og opbygge tilliden til den personlige og teammæssige udvikling.

Effekt af korte og længere forløb

Over en halv eller en hel dag arbejder vi målrettet med at gøre jer bevidste om værdien af samarbejde. Efter fire timer med os vil I allerede opleve progression bygget på ny viden, praktiske erfaringer og en større glæde ved at være og præstere sammen.

Ønsker I at gå i dybden med eksempelvis The Five Behaviors of a Cohesive Team® eller målrettet High Performance Team træning, sammensætter vi et længere forløb over et par dage eller flere steps over 3-6 måneder. Når I breder udviklingen af et sundere arbejdsmiljø ud over en længere periode, giver det jer optimale betingelser for at afprøve viden og værktøjer i hverdagen og drage vigtige erfaringer mellem de enkelte workshops.

Henrik Møller

Consultant | Partner
Thomas og Tobias førte os sikkert gennem dagen med nogle rigtig gode opgaver, der fik processen til at blive fri for facader med et super flot resultat. Gruppen er max motiveret til at følge op på dagen.

Allan Bo Christensen

Personalechef, Forsikringsakademiet
Konsulent i blå skjorte står i et mødelokale og fortæller tilhørerne om CoastZones måde at arbejde på

Vores måde at arbejde på

Udvikling er en levende proces. Her er dialog godt, men handling er bedre. Sammen med dig og dit team tager vi små, stabile skridt og gør jeres udvikling operativ og opnåelig.
Læs mere
Hånd der skriver med en rød tusch under planlægning af HR årshjul

HR årshjul

Få større impact for de samme midler med et målrettet årshjul. Alt det, I allerede gør i organisationen tilsat vores erfaring og ekspertise skaber merværdi.
Læs mere
Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

Virksomhedskultur

En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
Læs mere

Vi hjælper også med

 • Fem personer med armene om hinanden efter gode oplevelser sammen

  Samarbejde

  Teamwork er ubetinget virksomhedens stærkeste konkurrenceparameter. Få adgang til effektivitet og kvalitet, I ikke vidste, I havde, og overkom de specifikke udfordringer i jeres team.
  Læs mere
 • Kommunikationstræning

  Bliv bedre til at kommunikere og løse dagligdagens problemstillinger. Kommunikationstræning skaber større forståelse, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet i jeres team.
  Læs mere
 • Dialogværktøj

  Let’s Talk er et interaktivt dialogværktøj, der bringer relevante emner på banen og lader alle komme til orde. I får en god, faglig debat og et databaseret her og nu billede af jeres team og situation.
  Læs mere
 • Feedbacktræning

  Få træning i at trimme jeres samarbejde med brug af feedback samt brugbare værktøjer til at fortsætte en positiv udvikling på egen hånd. Målet er en sund feedbackkultur i virksomheden.
  Læs mere
 • Virksomhedsspil

  Drop den interne konkurrence mellem afdelinger og arbejd sammen som ét team. Dette virksomhedsspil giver indsigt i det personlige ansvar for fælles succes såvel som fordelen ved at bruge hinanden på tværs.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej