Medarbejdere samlet om et bord i forbindelse med et kickoff arrangement

Thomas Liebe

Consultant | Partner
Koblingen mellem formiddagens teori og eftermiddagens øvelser var fænomenal. Men det der gjorde det helt særligt, var konsulentens evne til at spørge ind til deltagernes opfattelse af deres egne profiler og hjælpe dem til at få et større perspektiv på sig selv. Dagen har virkelig kickstartet det gode samarbejde!

Martin Simon Jelgren

Kunderådgiver, PFA Pension

High Performance Team tanken

Forstå og brug styrken i jeres forskelligheder i en aktiv og lærerig workshop eller udvikl jeres samarbejde over tid med vores grundfilosofi som jeres fælles sprog.
Læs mere

Start det gode samarbejde

Hele landet
2 - 200 personer
Indendørs
7 timer
Året rundt
kr. 25.000,-
for 25 personer
pr. ekstra person kr. 720,-

Find fodfæste som team. Få klarhed over roller og relationer. Øg motivation og effektivitet. Lær nye metoder til at styrke samarbejdet på tværs af forskelligheder.

Lyder det interessant?

 

Et nyt team har brug for et fælles sprog

I et nyt team skal mange ting fordeles og falde på plads - både opgaver og processer, relationer og roller. Måske kender nogle af jer hinanden fra andre teams eller projekter, men er nu sat sammen i et nyt team med nye fælles mål, nye roller og nye funktioner. I denne sammenhæng møder I hinanden som fremmede. For at etablere et godt og resultatskabende samarbejde har I brug for viden om hinanden. I har brug for at opbygge tillid og sætte rammer. I har brug for et fælles sprog.

Kom godt fra start med aktiv heldagsworkshop

Vi har sammensat et forløb, der tager hånd om nyopstartede teams og teams, hvor det er nyt at tale om udvikling på fælles niveau. Selvom det giver god mening for de fleste at få det bedste ud af et nyt samarbejde, er det helt naturligt, at I har forskellige syn og ståsteder. Vi møder jer der, hvor I er - hver især og som team - og vi arbejder ud fra vilkår, behov og mål, der er jeres. Derfor; vil I godt fra start sammen, så læs videre.

Flyt jer ved at veksle mellem teori og praksis

I dette forløb giver vi jer mulighed for at afkode hinanden, stille opklarende spørgsmål og tune ind på en fælles frekvens. Forløbet bygger på High Performance Team tanken og experiential learning - altså en vekselvirkning mellem teori og praksis: 

Programforslag

09.00-09.05
Velkomst ved ledelsen: Hvorfor er I samlet og hvem er CoastZone?
09.05-09.15
Forløb ved CoastZone: Hvad skal der ske og hvilke forventninger har I til det?
09.15-09.45
Deltagerpræsentation ved hjælp af Visual Cards og dialog om at være til stede i nuet
09.45-11.00
Indlæg om High Performance Team tanken med refleksionsøvelser: Hvorfor giver udvikling mening?
11.00-11.30
Opsamling på læring
11.30-12.00
Inddeling i mindre teams og første praktiske teamøvelse fulgt af refleksion
12.00-12.45
Frokost
12.45-15.45
Op til 4 praktiske og målrettede teamøvelser fulgt af refleksion med pause undervejs
15.45-16.30
Opsamling på læring og fokus på udviklingsområder for teamet og den enkelte

Fremhæv det positive i jeres forskelligheder

Dagen igennem hjælper vi jer med at forstå sammenhængen mellem adfærd og effektivitet og opdage styrken i jeres forskelligheder. Gennem en række udvalgte teamøvelser aktiverer vi alle kompetencer. I får nye indsigter, træner samarbejdet og gør jer praktiske erfaringer som team. Ved afslutningen samler vi op på dagens læringspunkter og sætter dem i relation til jeres hverdag. Vi sikrer, at I har konkrete indsatser at arbejde videre med, og herfra kan fortsætte en positiv udvikling på egen hånd eller med vores videre støtte. 

Fælles fokus på en formiddag

Måske kan I ikke afsætte en hel dag lige nu? Måske er pengene til medarbejderudvikling allerede brugt eller afsat til andre teams? Eller måske passer det jer bare bedre med kortene udviklingsintervaller? I kan sagtens komme i gang alligevel. På en formiddag eller en eftermiddag kan vi tage hul på arbejdet; tune ind på det nye fælles, give jer nye indsigter og praktiske erfaringer, der nærer jeres nye team og skaber vigtig opmærksomhed omkring værdien og nødvendigheden af samarbejde.    

Få hjælp til en langsigtet udviklingsproces

Ønsker I en mere langsigtet plan, der på et dybere niveau afspejler den proces, jeres nye team står overfor? Så vil vi som udgangspunkt anbefale et forløb bestående af 3-4 halve dage med 14 dages mellemrum. På den måde kan I mellem de enkelte workshops afprøve erfaringer og metoder i jeres egne rammer, evaluere og justere på indsatserne samt få hjælp til at vurdere de løbende udfordringer med en professionel teamkonsulent.

Sikkerhed er vores 1. prioritet

Vi passer rigtig godt på jer. Fysisk og mentalt er jeres sikkerhed altid vores 1. prioritet. Det gør vi os umage med, at I kan se, høre og mærke.

Ovenstående pris på kr. 25.000,- gælder det skitserede program på 7,5 time op til 25 personer og kr. 720,- pr. ekstra person herover. Ved formiddags- eller eftermiddagsprogram på 3,5 time er prisen kr. 15.000,- op til 25 personer og kr. 400,- pr. ekstra person herover. Forløb omfatter indledende rådgivning og forberedelse, fagligt indlæg og udvalgte teamøvelser, refleksion og opsamling, udstyr og koordinering. Alle priser er eksklusiv moms og transporttillæg for første teamkonsulent.

Vi hjælper også med

 • Seks personer som er en del af den samme virksomhedskultur er samlet omkring et stort korthus

  Virksomhedskultur

  En sund virksomhedskultur skal passes og prioriteres. Det er den, der gør jer til noget særligt. Men ser I helheden eller glemmer I at fokusere på det, der ligger gemt under overfladen?
  Læs mere
 • Mand i skjorte smiler til kameraet og i baggrunden er hans to kollegaer som er en del af det samme forløb med rekruttering og onboarding

  Rekruttering og onboarding

  Vælg de rette medarbejdere og få professionel hjælp til onboardingprocessen. Det giver samarbejdet en stærk start og et hurtigere afkast af medarbejderinvesteringen.
  Læs mere
 • Dialogværktøj

  Let’s Talk er et interaktivt dialogværktøj, der bringer relevante emner på banen og lader alle komme til orde. I får en god, faglig debat og et databaseret her og nu billede af jeres team og situation.
  Læs mere
 • Feedbacktræning

  Få træning i at trimme jeres samarbejde med brug af feedback samt brugbare værktøjer til at fortsætte en positiv udvikling på egen hånd. Målet er en sund feedbackkultur i virksomheden.
  Læs mere
 • Virksomhedsspil

  Drop den interne konkurrence mellem afdelinger og arbejd sammen som ét team. Dette virksomhedsspil giver indsigt i det personlige ansvar for fælles succes såvel som fordelen ved at bruge hinanden på tværs.
  Læs mere
 • Kommunikationstræning

  Bliv bedre til at kommunikere og løse dagligdagens problemstillinger. Kommunikationstræning skaber større forståelse, øger arbejdsglæden og styrker samarbejdet i jeres team.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej