Vejen til det succesfulde team

Har du arbejdet i teams, kender du uden tvivl til både frustrationer og glæder ved at samarbejde. Du kender de teams, hvor det bare kører, og hvor alle er med på, hvad der skal ske - hvor alle arbejder sammen mod et fælles mål. Du kan blive helt høj af arbejdsglæde, når det kører for dit team. Desværre kender du nok også de teams, hvor humøret er lavt, ingen tager initiativ, og du drænes for energi.

For mange af de virksomheder vi arbejder med, handler det om at skabe resultater på bundlinjen og samtidig sikre motiverede medarbejdere, som arbejder godt sammen. Men hvordan gør man det? Vores erfaring siden 2004 bunder i en fundamental bevidsthed om at forskelligheder gør stærk. Derfor sammensætter vi forløb tilpasset den enkelte virksomhed og dennes udfordringer og muligheder.

Lad forskellighederne blomstre

Partner i CoastZone, Thomas Liebe, vandt i 2012 andenpladsen som “DiSC trainer of the year” - disciplinen at gøre brugen af personprofiler operationel. Hans mangeårige erfaring bruger han i vores udviklingsforløb, hvor samarbejde, kommunikation og succes ofte er omdrejningspunktet. Thomas ser generelle udfordringer på tværs af virksomhederne, når det kommer til den vanskelige kunst; at samarbejde:

- Uanset om vi udvikler teams til lands, vands eller i luften, handler det altid om at få mest muligt ud af den gruppe mennesker, der er samlet inden for en given ramme. Du kan have de klogeste hoveder i en gruppe uden at nå nogen vegne, fordi deres kompetencer ikke komplimenterer hinanden. I krisetider er der ikke tid eller penge til dårlige møder og ikke-fungerende teams. Det er i sådanne tider, vi ser, at succesfulde teams for alvor gør en forskel, fortæller han.

Positiv psykologi og proaktiv energi

Henrik Møller, også partner i CoastZone, underviser i Goal Mapping og har gennem mange år arbejdet med coaching og målsætning for topatleter. Herfra kender han vigtigheden af positiv psykologi i teams:

- Goal Mapping er et internationalt anerkendt målsætningsværktøj, der både styrker medarbejdernes innovation og effektivitet. I Goal Mapping arbejder vi med teknikker til at skabe balance mellem, hvad vi tænker, og hvordan vi handler. Ved at træne jeres underbevidsthed og danne et fælles fremtidsbillede skaber vi et mindset i jeres team, som ikke alene viser vejen mod målet, men også guider jer til at nå det. Goal Mapping er uden sammenligning det bedste og mest gennemførte målsætningsværktøj, jeg personligt og professionelt har arbejdet med, forklarer Henrik.

Praksisnær ramme skaber et fælles fremtidsbillede

Goal Mapping er et af de redskaber, vi bruger i vores udviklingsforløb. Rammen er praksisnær og rummer alle personligheder og medarbejdere. Med Goal Mapping sikrer vi, at deltagerne opdager nye veje til kreativitet og samtidig oplever værdien af positive tanker som et fantastisk redskab til at effektivisere arbejdsvaner i teamet. Et fælles fremtidsbillede styrker anerkendelsen og forståelsen af det samlede projekt, som fremadrettet vil spare mange ressourcer i hverdagen.

Goal Mapping fungerer optimalt for HR-afdelinger og ledere i udviklingen af og samarbejdet med den enkelte medarbejder, eller i processer hvor alle medarbejdere i et team, en afdeling eller i hele virksomheden skal informeres om nye mål og strategier.

Henrik Møller

Consultant | Partner
Kollegaer samlet til møde med fokus på medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling er afgørende for trivsel og effektivitet. Skab rammerne for det velfungerende team, hvor alle arbejder målrettet og bevidst mod de fælles mål.
Læs mere

Everything DiSC®

Everything DiSC® er førende inden for personprofiler. Verden over bruger ledere, HR-professionelle og konsulenter DiSC til at skabe udvikling på individ- og teamniveau.
Læs mere

Goal Mapping

Har I som team eller virksomhed forsøgt at nå et fælles mål, men oplevet, at I ret hurtigt løber i hver sin retning? Goal Mapping er et anerkendt værktøj til at kortlægge vejen til mål enkelt og visuelt.
Læs mere

Læs også

 • Sådan skaber du et stærkt team

  Man kan bruge mange timer på at diskutere, hvordan man skal agere over for hinanden, men faktisk er det først, når man forlader mødelokalet, at arbejdet går i gang.
  Læs mere
 • Mand i blå skjorte holder motiverende oplæg for en gruppe mennesker som en del af High Performance Challenge

  Det gode gruppepres

  Et positivt gruppepres skaber de bedste resultater i ethvert team. CoastZone, som er Danmarks største teambuildingleverandør, opfordrer derfor til, at vi italesætter vores forventninger til hinanden.
  Læs mere
 • Fremtidens ledere

  I fremtiden skal man som leder være dygtig til at bestride en dobbeltrolle, hvor man dels er leder for sine medarbejdere, dels indgår i teams sammen med dem.
  Læs mere

Vi hjælper dig på vej