Har I overblik over årets møder?

Butikkerne bugner af tilbud og sommerudsalg og selvom det måske har været udfordrende at komme igennem de, til tider, lidt for regnfyldte dage, så viser kalenderen, at vi nu, allerede er halvvejs gennem året.

Mens mange virksomheder brugte december måned til at afslutte igangværende processer og se tilbage på året der gik, så er januar en rigtig god måned at danne overblik over det kommende års mødeaktiviteter, seminarer og konferencer.

Strategisk og fremadrettet fokus

Statistikker, undersøgelser og analyser kan være tidskrævende at komme igennem, men hvorom alting er, så er det lige præcis i starten af et nyt år, at det er værd at give statistikker og tidligere års erfaringer noget ekstra tid. Ved at gennemgå det kommende års aktiviteter med friske øjne og kritisk stillingtagen, opnår vi et bedre overblik og sikrer vigtige overvejelser om hvor vi, som team, er på vej hen og hvilke strategiske skridt, der skal tages.

Ledelsen bør tage det overordnede blik på forretningen som helhed, men som afdelingsleder eller medarbejder er det naturligt at du også overvejer din rolle og funktion i det kommende år og ved de kommende møder og seminarer.

Når hverdagen er i gang, er det ofte tids- og ressourcekrævende for den enkelte medarbejder, at vedligeholde hans/hendes ansvarsopgaver, bibeholde status quo og sikre drift heraf. Når hverdagen kører glemmer vi ofte at se fremad og planlægge os ud af travlhed og uklarheder.

Undgå møder for mødernes skyld

Start med at fokusere på dine egne mål for det nye år. Hvad kan du tage med fra året der gik? Evalueringen giver dig rigtig gode forudsætninger for, at sikre fastholdelse og fokus på det kommende års arbejde, herunder planlægning af møder og arrangementer.

Gennemgå årets mødeaktiviteter og arrangementer med dine kollegaer, afdeling og ledelse. Når I danner et fælles overblik sikrer I at arbejde mod det samme mål. Medarbejderinvolvering er mange gange afgørende for fornuftige møder. Møder for mødernes skyld er aldrig en god ide. Skab fokus, inddrag alle deltagere og hav et fastlagt tema og formål for jeres møde. Dette er især meget populært ved kick-off arrangementer og opstarts seminarer, som mange virksomheder afholder i januar måned.

God fornøjelse og Godt møde år.

Ove Rokkedal

Commercial Manager

Læs også

Vi hjælper dig på vej