Vejen til en sund arbejdskultur

CoastZone er nomineret til Danish Events & Meetings Award (DEMA) i kategorien 'Konferencer og faglige events, BTB'. Nomineringen sker på baggrund af et todages kursus for Den Europæiske Centralbanks (ECB) sikkerhedsdivision afholdt i august 2017. Målet med forløbet var at forbedre arbejdskulturen og dermed vidensdelingen og de faglige resultater.

 

Målrettet arbejde med teamadfærd

Initiativet til kurset kom fra Head of Division, Security & Safety, Bruno Kalhøj. Med rådgivning fra CoastZone var den fælles konklusion, at der var brug for mere end bare en ”fælles oplevelse” for at vende den usunde adfærd i ECB. CoastZone skulle arbejde målrettet med teamadfærd og på at styrke samarbejdet mellem medarbejderne. Gennem træning og konkrete værktøjer skulle CoastZone igangsætte udviklingen mod et velfungerende, sammenhængende og effektivt team. Analyser med afsæt i The Five Behaviors of a Cohesive Team™ og Everything DiSC® blev brugt til at opnå indsigt i teamet og de enkelte personer.

 

Fra teori til praksis

Selve kursusdagene bestod af en kombination af teori, feedback, dialog og praktiske (men ikke fysisk krævende) indendørs og udendørs øvelser med fokus på samarbejde. Mens træningen var baseret på forskellige modeller og teorier, var det afgørende i eksekveringen, at deltagerne oplevede, at øvelserne var i øjenhøjde og gav mening for dem frem for at følge et system.

Pointen var at gøre det svære operationelt, så den enkelte såvel som teamet var i stand til at fastholde en positiv og kontinuerlig udvikling i hverdagen – på egen hånd. F.eks. blev der med konkrete eksempler fra deltagernes dagligdag skabt et link mellem teori og hverdagspraksis. Bruno Kalhøj fortæller:

- Vi arbejdede meget direkte med nogle enkelte specifikke ting, og derfor er outputtet meget større end på de kurser, medarbejderne tidligere har været på. De har ikke været nær så intensive eller kommet lige så langt ind under huden. Det, der er virkelig givende her, er, at man får skabt en atmosfære af tillid, så folk tør at gå langt.

 

Mærkbar forandring og varige aftryk

Ved afslutningen af kurset skulle hver deltager formulere sine egne aktionspunkter. Disse skulle være håndgribelige og simple for at gøre dem implementerbare i hverdagen. Denne tilgang er særligt kende-tegnende for CoastZones måde at arbejde på, hvilket kursusleder for arrangementet med ECB, Thomas Liebe, uddyber:

- I CoastZone ved vi, at små skridt er afsættet for det store spring. Det er gennem de små, overskuelige forandringer i hverdagen, at det bliver muligt at skabe en varig forvandling.

Siden det første kursus i august 2017 har CoastZone afholdt en række tilsvarende arrangementer for andre grupper af medarbejdere i ECB. Rammen for kurset er den samme, men programmet tilpasses hver gang til de aktuelle deltagere, som Bruno Kalhøj beskriver det:

- Mange kursusafholdere kører jo bare det program, de har planlagt, men med CoastZone bliver programmet tilpasset løbende: Hvordan kan det tilpasses deltagernes dynamik, skal der lægges en anden øvelse ind, og hvor langt kan vi nå med dette team. Jeg har tidligere arbejdet med teambuilding, og det er der ikke ret mange, der kan, siger Bruno Kalhøj.

 

Danish Events & Meetings Award

Casen bliver præsenteret til DEMA18 30. maj 2018, som både består af en en konferencedel og et awardshow for hele møde- og eventbranchen. Formålet er at skabe en professionel brancheplatform, der fungerer som inspirator og løftestang ved at hylde de mest nytænkende og værdiskabende idéer, cases, indsatser og resultater i den danske møde- og eventbranche.

Thomas Liebe

Team Training Manager | Partner

61 61 66 97