Kundecase - Spar Nord

Når forandringens vinde blæser - og et nyt år skydes i gang...

...bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller - Spar Nord bygger vindmøller. 

Læs hvordan Spar Nord Aarhus valgte at afholde deres kick off. Måske får I lyst til at jeres næste møde skal være noget lignende.


Baggrunden for arrangementet

For bedst muligt at implementere og skabe den nødvendige motivation i forhold til det kommende års forandringer bad Direktør i Spar Nord Aarhus, Anders Juel, CoastZone om hjælp til fremlæggelse af tankerne om det nye år og de heraf kommende forandringer for medarbejderne.

Dette samlede vi i et ½-dags kick off arrangement for Spar Nord Aarhus' 60 medarbejdere.

 

Ønsker og mål for arrangementet

Målet var at skabe et anderledes kick off, som skulle motivere alle medarbejdere til at tage aktiv del i det nye år. Ønsket var at arbejde med indstillingen til det nye år og de dertilhørende forandringer, herunder implementering af et nyt IT system, samt nye adfærdsmønstre.
Hertil fokus på adfærdsprofiler, samt ønske om hvordan medarbejderne bedst muligt bruger hinanden, og de intern udvalgte superbrugere af IT systemet.

Jeg følte mig tryg hele vejen gennem forløbet, lige fra koordineringen med Simon Rønlev fra CoastZone til selve afviklingen af arrangementet og den efterfølgende opsamling. CoastZone var gode til at sætte sig i vores kontekst, hvilket udmundede i et rigtig godt program
- Ander Juel, Direktør, Spar Nord Aarhus

Dagens program

 • Velkomst og introduktion ved Anders Juel, Spar Nord Aarhus
 • Introduktion ved CoastZone: ”Forskelligheder og adfærdsprofiler”
 • In the Zone planlægningsfase med fokus på adfærdsprofiler
 • In the Zone
 • Pause
 • Refleksion og læringspunkter -Next step?
 • Tak for i dag

 

Med Comwell Aarhus som ramme, startede dagen med ledelsens velkomst og introduktion til planerne for 2016, hvor implementering af et nyt IT system bliver en væsentlig faktor. Herefter tog den praktiske læring form med CoastZone som facilitator.

En visuel præsentation af medarbejdernes adfærdsprofiler hjalp til en forståelse af, hvorfor vi tænker og handler forskelligt. Denne indsigt skabte råderum og indsigt til eftermiddagens praktiske læring i form af business spillet In the Zone, men også en vigtig erfaring og indsigt til fremtidig brug i det daglige arbejde.

 

In The Zone med fokus på affærdsprofiler

Startskuddet til det fiktive regnskabsår lyder: Alle afdelinger i Spar Nord Aarhus starter med iver og engagement. Rummet emmer af koncentration, godt humør og konkurrence.

I løbet af spillet udfordres de forskellige afdelinger, medarbejdere, udvalgte superbrugere og afdelingsledere i dertil forberedte elementer og opgaver, som understøtter planerne for det nye år, samt det nye IT system og de forudsete udfordringer og muligheder, som kan opstå i konverteringen til dette. Elementer og udfordringer som er en væsentlig del af den indledende snak og forberedelse, som foregår mellem Spar Nord Aarhus og CoastZone forud for dagen.

Som aktiv samarbejdspartner er den indledende dialog med kunden altid vigtig for os. Her får vi mulighed for at gå i dybden med dagens agenda og giver gerne vores input til den vigtige introduktion og fremlæggelse af den kommende forandring
- Simon Rønlev, Team Training Manager & Partner, CoastZone

Efter kun 15 minutter bliver de valgte afdelingsledere kaldt til ledelsesmøde, hvor der varsles budgetstigninger for hver afdeling. Dette giver rum for mange debatter og muligheder:

 • Hvordan skal der prioriteres?
 • Hvem træffer beslutningerne?
 • Hvordan følger vi den fastsatte strategi bedst muligt?


Efter endnu 30 minutter kaldes alle superbrugere til møde. Her bliver de præsenteret for det nye IT system i form af en tredimensionel firkant, som skal samles.

 • Hvordan vil superbrugerne introducere det nye IT system for deres respektive afdelinger?
 • Hvordan tager medarbejderne i mod nyheden, midt i et kaotisk regnskabsår med netop ny-igangsatte procedurer og strategier?


Mens temperaturen i lokalet stiger, mærkes en intens stemning af samarbejde og kreativitet. Alle arbejder energisk mod samme mål, hvilket samtidig giver ledelsen mulighed for, at observere såvel samarbejde og forskelligheder.Engagementet og motivationen for at nå i mål med det nye IT system og regnskabsåret i sin helhed er både fængende og overvældende på samme tid.

Min forventning til dagen var at skabe et fælles mentalt mindset blandt alle 60 medarbejdere i forhold til at arbejde med de kommende forandringer og processer vi står over for. Medarbejderne hos os kendte ikke programmet og var ikke forberedte på hvad der ventede dem, hvilket skabte et rigtig godt overraskelses element. Når noget er sjovt, husker og lærer vi bedre. Vi havde flere aha oplevelser i løbet af dagen i forhold til egen og andres adfærd. Aha oplevelser og stemning, som vi har et rigtig godt udbytte af her efter arrangementet.
- Anders Juel, Direktør, Spar Nord Aarhus

Udbytte

Forandringens vinde nåede Spar Nord Aarhus, som benyttede selvsamme vind, som en mulighed for, at skabe energi og grobund for øget samarbejde og viden om medarbejdernes forskellige adfærdsprofiler. Det er det, et velplanlagt kick off giver; en mulighed for at skabe den nødvendige motivation, vidensdeling og involvering, som enhver forandring kræver.

Arrangementet levede 100% op til forventningerne. Vi har kun fået gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Ønsket var, at skabe en fælles oplevelse og reference på baggrund af planerne for det nye år. En oplevelse, et mindset og læring, som vi kan bygge videre på og tænke tilbage på -og det har vi fuldt ud fået.
- Anders Juel, Direktør, Spar Nord Aarhus

Simon Rønlev, CEO, CoastZone

Simon Rønlev

Business Development Manager

28 24 55 26