Kundecase – Brain Game med Netto

Glade medarbejdere giver glade kunder. Derfor afholdt Netto inden sommerferien et seminar for alle landets butikschefer og hovedkontorpersonale. I alt 700 medarbejdere samledes på Hotel Nyborg Strand klar til en dag med samvær og mulighed for at skabe relationer på tværs af landsdelene.

 

Teambuilding for 700 personer

CoastZones aktie i dagens program var et rekordstort Brain Game. Brain Game byder på en bred palette af opgaver, hvor evnen til at dele viden og drage nytte af hinandens kompetencer er afgørende for teamets succes. Aktiviteten levede fuldt op til Nettos forventninger:

- Det var en rigtig god aktivitet, hvor enhver kunne være med inden for en meget passende tidsramme på et par timer. Der var grin, fokus og bevægelse samt et meget vigtigt element af konkurrence. Sidstnævnte var en virkelig afgørende ingrediens for vores medarbejdere, mindes Michael Ellesgaard, HR Business Partner i Netto.

 

Tryghed under hele forløbet

Michael Ellesgaard var i starten af planlægningsforløbet en anelse skeptisk over at vælge en aktivitet, hvor han kun kendte den overordnede ramme og ikke de specifikke opgaver, som medarbejderne skulle prøve kræfter med undervejs. Det viste sig dog hurtigt at være af mindre betydning:

- Det afgørende var, at vi var enige om forventningerne til rammen. Jeg vil i denne forbindelse gerne anerkende Martin Lotzkat (KAM) og kursusleder Bastian Riis Mortensen for deres store entusiasme, pragmatiske tilgang og en forsikring om, at det hele nok skulle forløbe godt. Det var meget beroligende at vide, at CoastZone styrede hele aktiviteten fra instruktion over holdinddeling til afvikling af hele eventet/Brain Game, fortæller Michael Ellesgaard og fortsætter:

- Vi talte desuden med en anden virksomhed, som havde haft et lige så stort Brain Game, og fik en vældig fin omtale af CoastZone. Det gjorde os endnu mere trygge. Det er vigtigt at føle sig tryg med en udbyder ved store arrangementer – og med CoastZone fik vi lige præcis, hvad vi havde behov for desangående.

 

Fokus på kundens oplevelse

Arrangementet med Netto var CoastZones hidtil største Brain Game. Meget passende blev det efter kundens ønske afsluttet med en ekstraordinær finale, hvor Nettos maskot ankom med faldskærm og overrakte en kuvert, der indeholdt navnet på vinderteamet.

En succesfuld oplevelse for 700 mennesker stiller visse krav til arrangøren, hvilket Michael Ellesgaard afslutningsvist påpeger:

- Det er afgørende, at der er et godt og dygtigt hold bag store events. Her er CoastZone et pragteksemplar. Jeg havde fornøjelsen af at møde de ca. 30 CoastZone instruktører ved deres briefing og indøvelse om formiddagen før eventstart. Rart at møde en skare af friske, energiske og imødekommende personer, der virkede til at have kun én agenda: At sikre kunden (Netto) en god oplevelse. Bravo!

Martin Lotzkat, Account Manager, CoastZone

Martin Lotzkat

Account Manager

41 61 11 11