Kundecse - Århus Håndbold

Teamudvikling på vej mod slutspillet

- Den vigtigste læring er, at det er OK at åbne sig og være en lille smule ærlige over for hinanden. For det skaber tillid. Det sagde Bastian Riis, der er Team Training Manager i teambuildingvirksomheden CoastZone A/S, til håndboldspillerne fra Århus Håndbold, da de som led i optakten til den nye sæson 2017-18 var samlet i virksomhedens teambuildingcenter, CoastZone Performance Center i Tørring ved Vejle.

- I CoastZone arbejder vi meget med adfærd, for det er det, vi hver især kan gøre noget ved i morgen og selv er ansvarlige for. Og vi arbejder i to spor med teambuilding og teamudvikling, siger han og fortsætter:

- Teambuilding er gode timer sammen i anderledes rammer. Relationer styrkes mellem deltagerne, de lærer hinanden at kende fra andre vinkler, og de har det sjovt sammen. Teamudvikling går lidt dybere. Her skaber vi refleksioner og indsigt i det, vores medspillere/kollegaer gør mod og med hinanden, med henblik på at justere adfærden så teamet optimeres. Århus Håndbold ville gerne gøre noget andet end det, man normalt gør før en sæsonstart, og spørgsmålet til Bastian Riis var: Hvad kunne det være?

 

Med et twist af noget sjovt

- For at komme lidt dybere ind i det foreslog vi en teamudviklingsdag med et twist af noget sjovt, og vi mødtes med spillere og trænere i CoastZone Performance Center. Jeg indledte med et High Performance foredrag, der tager afsæt i mine syv år i Frømandskorpset. Det er et mere ekstremt miljø end i de fleste virksomheder, og det samme er relationer og reaktioner mellem mennesker, men det kan paralleliseres over til mindre ekstreme virksomhedsmiljøer som eksempelvis Århus Håndbold, fortæller Bastian Riis. Han pointerede betydningen af at have det samme mål og af at spille hinanden gode.

- På det perfekte team handler det om at målrette så meget af energien og adfærden som muligt på, at spille kollegaer og medspillere gode; man skal kunne se ud over egne behov. Teamet kommer først, det handler om at gøre os så gode som muligt, sagde Team Training Manageren og fremhævede en række andre vigtige faktorer, bl.a. hvordan man udnytter de andre styrker, som hver spiller har ud over de håndboldmæssige kompetencer.

 

Slutspil og "bløde mål"

Ud over at komme i slutspillet har Århus Håndbold også sat sig nogle "bløde mål", der handler om, hvordan man er sammen som mennesker. Det blev der arbejdet med i teamudviklingsøvelser, og dagen sluttede af med et GPS-Adventure for at afprøve "adfærd i praksis". Her var spillerne delt op i hold og skulle navigere og løse opgaver på tværs af geografisk afstand med teknologiske virkemidler og live-tracking. Her blev der for alvor behov for alles kompetencer og profiler.

- Det vigtigste læringspunkt for den enkelte var at tage personligt ansvar og konkret definere ”hvad vil jeg gøre bedre i morgen for teamet” og derefter udpege en medspiller, som skal holde én op på, at man rent faktisk også gør det, siger Bastian Riis. 

 

Cheftræner meget begejstret

Cheftræner i Århus Håndbold, Erik Veje Rasmussen, er lidt skeptisk over for langtidsholdbarheden af arrangementer af denne art, men vendte meget begejstret tilbage til Aarhus sammen med sine spillere efter teamudviklingsdagen med CoastZone.

- Bastian Riis er kompetent og god til at åbne op for de rigtige ting - og er realistisk i forhold til det, han har med at gøre. Her er der ikke tale om et smartfix, men fine øvelser og fine konklusioner. Desuden er han god til IKKE at være ekspert i håndbold. Det sker ofte, at én, der ikke kender metieren til bunds, forsøger at være ekspert, og det giver problemer i forhold til målet. Bastian Riis holdt det på et generelt plan og var god til at forklare, hvad spillerne kunne bruge det til. Øvelserne var simple, d.v.s. vi behøvede ikke en masse udstyr. Her var der fokus på mennesket, siger Erik Veje Rasmussen.