Kickoff - Start året med fælles front og fokus

Skyd arbejdsåret godt i gang

Har I sat datoen for jeres første fællesmøde i det nye år, men endnu ikke lagt jer fast på dagens program?
De spørgsmål der ofte opstår hos os, er de samme spørgsmål vi får fra vores kunder. Måske kan du genkende dem? 

  • Hvad vil vi med dagen?
  • Hvorfor mødes vi?
  • Skal alle medarbejdere deltage? - Hvorfor?
  • Hvad er målet?
  • Hvordan skaber vi den gode dag med motivation og forståelse?
  • Hvem gør hvad, hvornår? 
  • Velkomst, præsentation, gruppearbejde, frokost... Andet, mere?  

Læs med nedenfor, når vi deler vores erfaringer og guider jer til en stærk start på året! Det første møde og der hvor strategi, plan, metode og brainstorm præsenteres og debateres, kalder vi et kickoff.

 

Teambuilding til kickoff mødet 

Et kickoff bruges til at skyde noget nyt igang eller som motivator for at fortsætte det gode arbejde. Det kan være kickoff af et nyt år, kickoff og introduktion til et nyt system eller procedure, lancering af et nyt produkt, eller for at finde fodfæste og retning for en kommende periode eller et projekt.

Se eksempel på programforslag til et kickoff

Det er vi, i alt beskedenhed, rigtig god til.  

En skræddersyet teambuilding løsning

Vi rykker tæt på fra start på det niveau, I ønsker. Vi guider jer igennem opbygning af agenda og tilrettelægger indslag i en orden, der underbygger det faglige indhold. Det kan være praktiske opgaver, refleksionspauser og aktivitet, som understreger budskaberne og giver dem større tyngde.

"Holdet fra CoastZone har hver gang oversteget mine forventninger. De har leveret varen lidt mere hver eneste gang, og de har samtidig udviklet sig fra gang til gang. De lytter til vores ideer, ser problemstillingerne og vender tilbage med noget nyt".
- Liv Kvaale , General Manager , Fresenius Kabi

Ved at implementere jeres mål og fokus i dagens program, sikrer vi et udbytte der rækker langt ud over dagen og giver jer energi og fokus fra årets start. Et kickoff skal dels være en præsentation af strategien, dels være en sjov, motiverende og håndgribelig oplevelse for den enkelte deltager. Find inspiration i nedenstående programforslag og anbefalede værktøjer til et kickoff. 

Nedenfor giver vi vores anbefaling til et godt kickoff program. 

Forslag til et kickoff program

Kl. 08.30-09.00: Morgenmad 
Kl. 09.00-12.00: Internt møde/præsentation ved ledelsen (strategi / mål / 2018)
Kl. 12.00-13.00: Frokost 
Kl. 13.00-16.00: Involvering og oplevelse -Lær strategien at kende

  • In the Zone -Få praktisk erfaring i at tænke som én enhed, ét team og én samlet virksomhed 
  • GPS Adventure -Kommunikation og samarbejde i en kompleks hverdag
  • Lego Serious Play -Refleksion og dialog gennem kreativitet og nytænkning

Kl. 16.00-17.00: Opsamling på dagen med læringspunkter og actionpunkter
Kl. 17.00-         : Evt. middag og hygge

 

Koblingen mellem teori og praksis

Et kickoff er altid en skræddersyet løsning. Derfor spørger vi ind til jeres formål og mål for dagen.

Hvorfor? Et klart mål giver det største udbytte af jeres investering.

Hvem? Det skal give mening for deltagerne, teamet og jer som virksomhed.

Hvad? Alle skal finde tryghed og motivation i forløbet.

Hvordan? Værdiskabende balance mellem ord og handling.

 

Til planlægning af et kickoff benytter vi vores mangeårige erfaring og udvikling af forskellige værktøjer til at skabe praktisk læring, som huskes. Læring og erfaringer, som skyder motivationen i vejret og sikrer at alle budskaber kommunikeres klart og at I opnår forståelse og commitment fra alle medarbejdere.

Ønsker du sparring på jeres program og et bud på, hvordan I involverer alle medarbejdere og skaber forståelse for budskaberne, hjælper vi jer meget gerne. 

 

Kontakt os, så hjælper vi jer med at skabe det bedste kickoff!

 

Mød nogle af vores kunder