Hvad er målet med jeres kickoff?

Bryd de traditionelle mødetanker og skab indre motivation blandt medarbejderne

Vi ser et stigende antal henvendelser fra virksomheder, som spørger om vi kan klarlægge deres kickoff og bidrage med input og gode råd til mødet. Men hvad er et kickoff og hvad skal det indeholde? Partner i CoastZone, Thomas Liebe, deler her sine erfaringer og tanker i forhold til at forvente mere af interne møder og skabe merværdi og brugbare budskaber som motiverer medarbejderne til det nye år.

"Vi ser en stor værdi af interne møder; udover socialt samvær, får ledelsen mulighed for at dele deres tanker og få direkte afklaring på, om medarbejderne er motiverede og beredte. Udfordringerne er dog også at finde, især økonomisk; danske medarbejdere bruger minimum 10% af deres tid på interne møder i virksomheden. 10%, som skal tjenes ind på andre tidspunkter. I større virksomheder bliver 10% til flere millioner kroner brugt til mødeafholdelse".
- Thomas Liebe, Team Training Manager & Partner, CoastZone

Skal vi så droppe møderne og spare pengene?

På ingen måde! Tværtimod er det lige præcis når vi har alle medarbejdere, en afdeling, eller en ledelsesgruppe samlet, at muligheden for at skabe merværdi og indre motivation opstår.

Den danske mødebranche har en udfordrende tendens til, at opfatte kickoff møder som ledergruppens kommunikative rum: Ledelsen har brugt tid, tanker og ressourcer på at fastlægge strategi og budgetter for det kommende år. De er nået langt i planlægningen og har indstillet sig på de fremadrettede nye procedurer, strategier og eventuelle forandringer.

Det nye år skydes i gang og ledelsen indkalder medarbejderne til kickoff mødet, som mange gange har samme dagsorden som så mange andre møder:

  • Leder gruppen og direktøren indleder mødet og fortæller om deres tanker til det nye år og strategien herfor.
  • Herefter bearbejder medarbejderne strategien og fastlægger ’handlingsplaner’ i grupper.
  • Dagen sluttes af med socialt samvær og muligvis middag og/eller fest.

Ovenstående dagsorden er sat på spidsen, men giver et udmærket indblik i hvordan mange møder foregår og hvor nemt det er som medarbejder, at miste engagement og forståelse, da man ikke har haft samme tid til at vænne sig til de kommende forandringer og den fastlagte strategi.

Hvis forløbet skal fungere, skal der optimeres på mange fronter, så vi ikke mindst sikrer ROI, men også giver både ledelse og medarbejdere en oplevelse af indre motivation, forståelse og engagement.

 

Optimer mødet og hav fokus på udbytte og fremtid

Indgangsvinklen til mødet kan være meget forskellig fra medarbejder til medarbejder og især fra ledelse til medarbejder. Vi oplever at flere medarbejdere bruger energien forinden mødet på fundamentale tanker om fremtiden, såsom tryghed i jobbet, motivation i dagligdagen, nye kollegaer, mulighed for uddannelse, løn osv.

"Kickoff handler om at skabe tryghed og lade medarbejderne forstå og opleve ledelsens tanker. Når den ydre motivation er aktiveret opstår muligheden for at skabe afgørende indre motivation, som fører til involvering, engagement og forståelse for de afgørende handlingsplaner og KPI’er".
- Thomas Liebe, Team Training Manager & Partner, CoastZone

Udgangspunktet for alle de møder vi arbejder som sparringspartner og arrangør af, kalder vi DAC faktoren: Drive, Attitude og Confidence. Når disse tre faktorer er til stede hos alle medarbejdere ses en naturligt større effekt af mødet -især efterfølgende.

 

Et kickoff med pondus og effekt

Kickoff kan foregår på mange måder. Vi ser en stor værdi i energiske afbræk og fokuseret refleksion, men dagens højdepunkt skal ikke være en skattejagt eller festen om aftenen. Alle aktiviteter skal give mening og tænkes ind i det overordnende mødebudskab. Ekstern sparring og kvalitetskontrol er mange gange vejen til dette. Bryd den gamle mødeform og fokuser på at skabe indre motivation blandt alle medarbejdere.

 

Overvej hvad formålet med jeres kick-off møde er

Hvorfor mødes vi?

Hvad er målet?

Hvordan faciliterer vi mødet og sikrer motivation og engagement blandt deltagerne?

Det er udmærket at skabe sammenhold med en afsluttende fest, men fokuser på den tid I har sammen under mødet og oplev hvordan I sikrer at det faglige budskab forankres hos den enkelte medarbejder såvel som det samlede team.

Som kick-off til et nyt år har medarbejderne brug for at få tryghed og vished om hvad året bringer. Skab Drive, Attitude og Confidence med konstant fokus på mødebudskabet. Festen kan være en fin afslutning på dagen, men hvis dagens møde er vel forberedt -og faciliteret er festen ikke nødvendig netop nu. Overvej om festen kan skabe ligeså stor og måske endnu større værdi hvis den ligges midtvejs i året? Her vil der for alvor være noget at fejre; medarbejderne har oplevet værdien af den nye strategi og er kommet godt i gang med mange af de nye processer.

Som sparringspartner eller facilitator på møder indlægger vi gerne energiske afbræk, power breaks og aktiviteter, som alle fastlægges ud fra det overordnede mødeformål. På denne måde aktiveres både højre og venstre hjernehalvdel og vi sikrer involvering og engagement blandt deltagerne, ROI og ikke mindst sammenhold og motivation til det kommende år.