Er arbejdsro en mangelvare?

I denne uge bragte Go aften Danmark et interessant indslag og tog emnet ‘Arbejdsro’ op til debat.

Vikender alle til forstyrrelser og mere eller mindre proaktive afbræk i løbet af arbejdsdagen. Men er arbejdsro et must og afhænger vores produktivitet af hvor meget ro vi har i løbet af en arbejdsdag? 

Nedenfor listes de mest anvendte teknikker til arbejdet med individuelle arbejdsprocesser. Teknikker, som vi også guider vores kunder i, og som vi også selv benytter internt:

  • Lav en to-do liste for dagen
  • Noter og prioriter dine opgaver på papir eller i din kalender
  • Slå notifikationer og pop-ups fra på diverse hjælpemidler, fx mail, kalender, chat osv.
  • Benyt høretelefoner eller andet, som hjælper dig til at fokusere på din pågældende opgave
  • Vær ærlig om dit behov for arbejdsro - fortæl dine kollegaer hvis du har brug for ikke at blive forstyrret i en periode

 

Forskelligheder og persontyper

I mange af de teamudviklingsforløb vi udbyder, arbejder vi med forskelligheder og persontyper. Medarbejdere er forskellige og derfor oplever vi ofte, at nogle har brug for mere ro omkring sig end andre. Til at træne kommunikation og samarbejde mellem forskellige persontyper og medarbejdere benytter vi gerne DiSC profiler. Her har vi mulighed for at vejlede og træne arbejdsprocesserne med de faktisk involverede og ud fra lige præcis deres præferencer og foretrukne arbejdsmetoder.

Øvrige faktorer, som har direkte indflydelse på arbejdsgangen og mængden af forstyrrelser på mange arbejdspladser er; fleksible arbejdstider, åbne kontorlandskaber, teknologiske påvirkninger og projektarbejde. Her er sparring og samarbejde med andre involverede afgørende.

 

Dynamisk team arbejde og sparring

I vores optik er åben, ærlig og direkte kommunikation den direkte vej til øget tilfredshed og produktivitet på jobbet. Unyttige forstyrrelser i arbejdet skader den enkelte medarbejders fokus, engagement og produktivitet. Modsat medvirker nyttige forstyrrelser til kollegialt samvær, sparring og hjælp. Samtidig sikrer samarbejde på tværs af arbejdsfunktioner en dynamisk team struktur med fornuftige debatter og konklusioner.

Hvordan undgår vi unødige forstyrrelser i løbet af dagen, uden at det går ud over samarbejdet?

Effektivitet og tilfredshed er to emner, som hænger uløseligt sammen. Så alt i mens koncentration og fokus er vigtigt for at kunne opfylde det ansvar man som medarbejder er blevet pålagt, er det sociale sammenhold og ikke mindst sparring om faglige emner og projekter mindst lige så vigtige faktorer for at skabe succes som virksomhed.

Ved at opbygge og italesætte en sund arbejdskultur, både som virksomhed, i den enkelte afdeling og i det mindre team, får den åbne, ærlige og direkte kommunikation langt bedre betingelser. Når I som medarbejderne ved hvor I har hinanden og hvad der forventes af den enkelte og teamet, skabes en større tryghed og forståelse for hinandens arbejde. Herved bliver det også nemmere at benytte ovenstående værktøjer, uden at der skabes splid eller misforståelser fordi en medarbejder f.eks. ønsker ro i en periode.

Simon Rønlev, CEO, CoastZone

Simon Rønlev

Business Development Manager

28 24 55 26