Effekten af teambuilding

Ved afslutningen af et teambuildingarrangement vurderer størstedelen af deltagerne (77 %), at dagen har været meget positiv. Derimod svarer kun 10 % efterspurgt halvanden måned efter arrangementet, at de tænker eller handler anderledes i deres job efter at have deltaget i teambuilding. Dette er nogle af resultaterne fra et forskningsprojekt af Erhvervsakademi Aarhus, hvor bl.a. 200 af CoastZones kursister har besvaret et spørgeskema hhv. lige efter aktiviteten samt igen efter halvanden måned.

 

Medarbejderne værdsætter teambuilding

Ovenstående resultater kan synes udfordrende – for hvorfor investere tid og penge på teambuilding, hvis der ikke kan dokumenteres en effekt? På trods af den tilsyneladende beskedne indflydelse på deltagernes adfærd, viser undersøgelsen, at næsten alle deltagerne (adspurgt efter halvanden måned) påskønner, at deres virksomhed har brugt ressourcer på teambuilding.

Selv hvis aktiviteten ikke initiere ændret adfærd, kan arrangementet altså godt have stor værdi. Teambuilding med kollegaerne understøtter nemlig uformelle aspekter i organisationen, som er svære at måle resultaterne af. Det kan f.eks. være holdninger, værdier, følelser, sociale kontakter og gruppenormer. I den sammenhæng er klassiske teambuildingøvelser med fokus på samarbejde og fællesskab et godt valg.

 

Refleksion er forudsætningen for langtidseffekt

Ved ethvert teambuildingarrangement er det afgørende at have formålet for øje. Er målet f.eks., at medarbejderne skal have en sjov, fælles oplevelse, eller skal der arbejdes med konkrete udfordringer? Det er et must, at teambuildingleverandøren og kunden forventningsafstemmer, så aktiviteten understøtter formålet. Afhængig af aktiviteten vil der være stor forskel på, om den får medarbejderne til at handle anderledes i deres jobfunktion.

Forudsætningen for en langsigtet effekt af teambuilding med faktisk adfærdsændring og udvikling er, at aktiviteterne følges op med refleksioner, hvor der bliver skabt et meningsfuldt link mellem dagen og medarbejdernes daglige jobfunktioner og udfordringer. Der skal altså være et tæt samspil mellem teori, øvelser og konkrete arbejdsopgaver som illustreret i nedenstående model. Det er i krydsfeltet mellem de tre, at potentialet for en mærkbar langtidseffekt af teambuilding findes.

Artiklen er skrevet med inspiration fra 'Teambuilding – virker det?' af Lars Davidsen i Møde & Eventmagasinet. Læs den fulde forskningsrapport her.

Inspiration til teambuilding? Kontakt: