Everything DiSC®

DiSC personprofiler til udvikling af team og individ

Everything DiSC® er det førende brand på markedet inden for adfærdsprofiler. Verden over bruger HR-professionelle, ledere og konsulenter DiSC tests til at skabe udvikling på både individ- og teamniveau. Med DiSC lærer I, hvordan I navigerer i modsatrettede adfærdsmønstre og finder styrken i den bredde, jeres team rummer.

 

Få adgang til jeres fulde potentiale med DiSC profiler

Ved at kende hinandens DiSC profiler bliver I mere effektive i jeres kommunikation med hinanden. Med Everything DiSC® får I et nyt, fælles sprog til at forstå og tale om jeres specifikke interne udfordringer og styrker – og en lang række konkrete værktøjer og strategier til at arbejde konstruktivt med jeres forskelligheder. Gennem indsigt kan I udforske teamets sande potentiale.

 

Autoriseret DiSC partner

CoastZone er partner i Wiley og akkrediteret facilitator af Everything DiSC®. I mere end 200 år har Wiley udviklet værktøjer og læringsforløb, der hjælper mennesker til at udnytte deres potentiale rent professionelt. Vores fælles ambition er at formidle og implementere gennemprøvede teorier og gennem aktiv læring sikre en dokumenteret effekt rent praktisk.

 

CoastZones tilgang til DiSC test

Gennem 15 år har vi trænet teams. Vi ved, at udvikling er en proaktiv proces, der kræver vedvarende fokus og små, stabile skridt. Vejen til mål er sjældent enkel, og for os handler det om hele tiden at arbejde ud fra jeres ståsted. Vi ser det som et tæt samarbejde frem mod jeres mål, hvor vi på baggrund af vores erfaring sammensætter et konkret forløb, som vi i fællesskab former undervejs. Vi bruger DiSC test i kombination med håndplukkede metoder og værktøjer, hvor alle teorier trænes i praksis. Vores mangeårige arbejde med teams har bekræftet, at netop den tætte forbindelse mellem vores aktive læring og jeres reelle hverdag, skaber den rette grobund for kontinuerlig bevægelse og fælles resultater. Læs mere om DiSC forløb med CoastZone nedenfor.

 

Bliv stærkere sammen gennem personlighedstest

Vi ved godt, at vi er stærkere som team end som individ, men det kan være rigtig svært at komme i mål med succes, hvis vores forskelligheder er forhindringer på vejen - og ikke selve vejen. For at tage et skridt som team, må den enkelte bevæge sig først. At blive klogere på sig selv og hinanden gennem personlighedstests rummer et enormt potentiale for en positiv udvikling. Vi bygger forløbet med Everything DiSC® på både viden og erfaringer, hvilket giver jer den bedst mulige forudsætning for at bruge værktøjet operationelt i hverdagen.

 

DiSC modellen – personprofiler og teamprofiler

Før I samles, udfylder alle en personlig DiSC profil. Spørgerammen i Everything DiSC® er adaptiv, hvilket gør, at spørgsmålene tilpasses undervejs til den enkeltes svar. Gennem jeres disc test får I indblik i jeres individuelle personprofiler og unikke kombination af de fire DiSC-stile:

  • D - Dominans
  • i - Indflydelse
  • S - Stabilitet
  • C - Competence-søgning

På baggrund af de individuelle profiler udarbejdes relevante teamprofiler, der klarlægger de styrker og udfordringer, der ligger i de enkelte teamsammensætninger. Vi tror på styrken i forskelligheder, og lægger stor vægt på at forklare, hvorfor jeres team har brug for alle fire profiltyper for at være effektiv på vejen mod jeres mål.

 

Strategier til alle profiltyper

Alle profiler er nøjagtige og rummer dybdegående viden om personens adfærd med konkrete og håndgribelige tips, strategier og handlingsplaner:

  • Hvor forskelligt opfatter I verden?
  • Hvordan griber I hver især opgaver og udfordringer an?
  • Hvad motiverer og hvad dræner den enkelte for energi?
  • Hvordan tager I højde for modsatrettede adfærdsmønstre?
  • Hvordan opnår I den højeste grad af effektivitet?

 

Profiltyper og aktiv læring

På dagen starter vi med en grundig gennemgang af de forskellige DiSC profiltyper. Denne indsigt danner grundlag for det udviklende arbejde. Vi kobler den nye viden med praktiske teamopgaver, hvilket giver alle en langt dybere forståelse af, hvordan værktøjet er operationelt i jeres daglige samarbejde. Erfaringerne giver alle en vigtig tryghed i brugen af værktøjet.

 

DiSC og udvikling gennem feedback

Efter den aktive del af dagen introducerer vi jer til en metode, der træner jeres evne til at give og modtage feedback. Vi har alle sammen områder i vores adfærd, som skaber værdi for vores omgivelser, og som vi bør fastholde. Endvidere har vi områder, hvor vi tager energi fra andre, og som vi med fordel kan udvikle os på. Feedback er, når vi italesætter disse fastholde- og udviklingspunkter hos hinanden på en konstruktiv måde i en klart defineret ramme. Med en god forståelse for hvorfor og hvordan er metoden en øjenåbner for uudnyttet potentiale i jeres team, og ved regelmæssig brug kan I for alvor skabe en positiv bevægelse på både adfærd og performance. Vi klarlægger rammen, og gør det trygt for alle at træde ud af komfortzonen.

 

Værdien af DiSC på arbejdspladsen

Everything DiSC® hjælper mennesker med at forbedre deres relationer. Den personlige DiSC profil giver større forståelse for egne prioriteter og præferencer på arbejdspladsen og konkrete råd til, hvordan I kan samarbejde bedre med kollegaer, som har andre prioriteter og præferencer. Ved at sætte fokus på det gode samarbejde bidrager DiSC til en forbedret arbejdskultur, større effektivitet og øget arbejdsglæde.

 

Certificering i DiSC

Ud over forløb med DiSC tilbyder vi også certificering i Everything DiSC Workplace® til dig, der arbejder med HR og ledelse. Læs mere om certificeringen i DiSC her.

Seneste nyheder

Foredrag om High Performance

”Det hele handler om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor alle forstår, at man altid tilfører en værdi til fællesskabet. Det kan både være fagligt og adfærdsmæssigt. Og så skal vi have tillid til hinanden og droppe stoltheden, for den står i vejen for udviklingen. Vi skal have gode relationer, så man tør tage konflikter og derigennem komme frem til løsninger. Vi skal turde være os selv, også på arbejdspladsen”, understreger Henrik Møller. Sådan lyder udgangspunktet for dette spændende foredrag, hvor teamekspert, HR konsulent og partner i CoastZone, Henrik Møller, gør os klogere på mennesker, high performance og samarbejde.

Læs hele artiklen

Kickoff program og aktivitet

Et kickoff bruges til at skyde noget nyt i gang eller som motivator for at fortsætte det gode arbejde. Måske står I over for implementering af nye strategier, systemer, procedurer, produkter eller på anden vis en forandring, der berører mange eller alle? At komme godt fra start har afgørende betydning for at nå de opsatte mål.

Læs hele artiklen

Kontakt os og hør hvad vi kan tilbyde

Ring på 70 77 00 77, mail på info@coastzone.dk eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet