Læring og udvikling

Samarbejde som fundament for resultater

Samarbejde er afgørende for gennemslagskraften og rækkevidden af jeres fælles resultater. Sammen med jer er det vores opgave at finde ind til, hvad der giver mening i jeres team; hvad er målet, og hvordan når vi sammen derhen? Uanset hvor I befinder jer og hvor, I gerne vil hen, rykker vi tæt på for at planlægge og igangsætte den bevægelse, der vil pege jeres udvikling som mennesker og team op mod de overordnede mål.

Målrettet og meningsfuld udvikling af teams

Udviklingen i teams er en proaktiv proces, der kræver vedvarende fokus og små, stabile skridt. Der er mange faktorer, der gør sig gældende, men vores fælles kurs har 3 klare pejlemærker:

  1. Vi møder jer i øjenhøjde I og jeres mål er vores omdrejningspunkt
  2. Mening op mod målet En fælles plan frem mod målet
  3. Handling trumfer ord Udvikling gennem aktiv læring

Det væsentlige er, at vi sammen får skabt grobunden for en positiv udvikling, der giver mening i jeres hverdag, og som er mulig for jer at arbejde videre med på egen hånd. Sammen med jer tager vi de små skridt, som danner afsættet for det store spring.

Aktiv og eksperimenterende læring

Vi er løsningsorienterede praktikere med rygsækken fuld af erfaring og værktøjer. I vores verden betyder det, at vi ikke lader teorier og analyseværktøjer som eksempelvis Everything DiSC® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™ stå alene. Vi bruger dem som det solide og valide afsæt for træningen og de praktiske erfaringer, der reelt skaber jeres udvikling. Den aktive form for læring er grundlæggende og kendetegnende for vores måde at tænke og arbejde med teams på. Læs mere om nogle af de værktøjer og metoder, vi anvender, nedenfor.

Værktøjer og metoder til udvikling

Gennem forløbet håndplukker vi de værktøjer og metoder, der giver bedst mening på det pågældende tidspunkt. Her et udpluk af vores metoder:

 

Experimental learning

Praktiske indendørs og udendørs øvelser, der underbygger konklusioner og hjælper teamet med at omsætte læring i praksis. Samtidig er det en værdiskabende refleksionsform, hvor både hovedet og kroppen er i gang.

 

Coaching og mentoring

Vi stiller spørgsmål for at skabe refleksion og øge forståelsen. Coaching virker, fordi den enkelte eller teamet selv når frem til svarene. Samtidig kan der være behov for råd og vejledning med afsæt i konsulentens faglige erfaring.

 

Systemisk tænkning

Metoden påviser, at vi som mennesker påvirker hinanden gennem vores adfærd - bevidst eller ubevidst, verbalt eller nonverbalt. Både dét vi gør og ikke gør, har indvirkning på andre.

 

Flow teori

Gennem involvering og skræddersyede opgaver sikrer vi, at alle er til stede i nuet; fokuseret på forløbet og på hinanden. Ét element skaber ikke flow alene - det er kombinationen af mange elementer og konsulentens evne til at tilpasse og justere dem undervejs, der skaber flow.

 

Vygotskys læringsteori

Motivation og flow skabes på baggrund af principperne i Vygotskys læringsteori. Konsulentens evne til at tilpasse og coache den enkelte og teamet fastholder alle i nærmeste zone for udvikling gennem hele forløbet.

 

Jo mere vi træner, jo bedre bliver vi

Denne tommelfingerregel gør sig også gældende, når vi taler udvikling af teams. På én dag har vi mulighed for at så nogle gode frø, som I kan arbejde videre med i hverdagen på egen hånd. Over en længere periode har vi mulighed for at være tættere på jer og den modstand, som udviklingen naturligt møder over flere omgange. Uanset om I ønsker at kickstarte jeres udvikling eller gøre brug af vores hjælp over tid, handler det gode samarbejde om at gå den samme vej, om at løfte i flok og om vedvarende fokus.

Henrik Møller, HR Manager & Partner, CoastZone

Henrik Møller

HR | Partner

23 24 31 37

Object reference not set to an instance of an object.

Udvikling af teams

Opnå den ultimative fordel af samarbejde med det anerkendte udviklingsprogram The Five Behaviors of a Cohesive Team™.

Læs mere

High Performance

Udforsk jeres teams sande potentiale og bliv et high performance team gennem et træningsforløb tilpasset jer.

Læs mere

Everything DiSC®

Profilværktøjet giver et værdifuldt indblik i egne og andres styrker og potentialer, og I får et fælles sprog til at tale om interne udfordringer.

Læs mere

Strategisk værktøj

LEGO® SERIOUS PLAY® er et kreativt kommunikationsværktøj, hvor omdrejningspunktet er jeres strategi og konkrete udfordringer.

Læs mere

Goal Mapping

Brug af målsætningsværktøjet styrker jeres professionelle fællesskab og gør jer i stand til at tænke og handle mere målrettet.

Læs mere

In the Zone

Få praktisk træning i at tænke som ét team i den virkelighedsnære konkurrence, der trækker en vigtig parallel til jeres hverdag.

Læs mere

Kontakt os og hør hvad vi kan tilbyde

Ring på 70 77 00 77, mail på info@coastzone.dk eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet