High Performance

Team træning i praksis

High Performance Team træning

For os er Peak Performance ikke nok. Vi ønsker at udgangspunktet skal være High Performance. Et solidt udgangspunkt hvor alle i teamet/virksomheden arbejder mod det samme mål og kender hinandens svage og stærke sider.  

  • Som udgangspunkt består en gruppe af individer uden klart definerede mål og roller. Aktivitet i gruppen bærer præg af tilfældigheder og mangel på ensretning. I en gruppe kan der nemt opstå uklarhed i forhold til engagement, roller og ansvarsfordeling, hvilket medfører, at gruppen ofte fremstår divergent og upersonlig.
  • Et team er en gruppe med et fælles mål, der arbejder sammen for at nå det.
  • Et High Performance Team er en gruppe, der gennem træning har udviklet sig til et team, som forstår at skabe og udnytte synergi. Udover et fælles mål gælder det for High Performance Teams særligt, at kvaliteten af teamets output er markant højere end summen af input fra de personer, der udgør teamet. Således bliver 1 +1 = 3

 

Vi måler High Performance via effektivitet og adfærd:

 

HPT kurven eng

 

Fra team til High Performance Team

Teamudvikling starter altid med en identifikation af, hvor I befinder jer lige nu og hvor, I ønsker at arbejde jer hen. For at blive et High Performance Team kræver det forståelse for hvilke ressourcer medlemmerne i teamet har nu og hvad I optimalt bør råde over. Herefter er det nødvendigt at definere et fælles mål, roller og ansvar.

På baggrund af jeres nuværende situation og de mål, I søger, er det muligt at sammensætte et træningsforløb med fokus på, hvad I egenhændigt kan klare og hvordan vi kan bidrage til jeres teamudvikling.

Da grupper består af mennesker, som alle er forskellige, findes der ikke to ens træningsforløb. Ud fra en grundig afstemning af forventninger, temperament og ønsker sammensætter vi præcis det forløb der passer jeres situation, mål og gruppe. 

 

Vil I også opleve forskellen?

På trods af forskelligheder er det vigtigt, at alle har forståelse for High Performance Team tanken, hvor den positive spiral danner udgangspunktet for åben, ærlig og direkte kommunikation samt at finde styrken i teamets forskelligheder.

Nyere forskning viser, at fysisk aktivitet øger koncentrationen og indlæringsevnen, og styrker hukommelsen markant.

Netop derfor inddrager vi lærerige samarbejdsøvelser og aktiviteter i naturen og de omgivelser, vi befinder os i, til at skabe oplevelser og udbytte der huskes og giver en direkte effekt i hverdagen. 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få sidste nyt fra vores verden, gode tilbud og VIP invitationer