Omstruktureringer og kommunikative udfordringer…

Mange virksomheder kender til omstruktureringer i større eller mindre grad. For virksomheden LE34 skulle 2 teams arbejde med deres kommunikation for at sikre en smidig overgang og et naturligt samarbejde som følge af de nye omstruktureringer.


Til det, bad de os om hjælp. Læs med og hør hvordan vi med fire steps planlagde et skræddersyet High Performance forløb med følgende fire steps:

1. Målsætning for teamet (Goal Mapping)
2. Samarbejdet de to teams i mellem (High Performance Team del 1)
3. En sund feedback kultur (High Performance Team del 2)
4. Kommunikation på tværs –En virksomhed på spil (In the Zone)

 

Det stærke team

Efter gennemgående snak og koordinering af forløbet, fastlagde vi omdrejningspunktet og strukturen for de fire steps. Gennem forløbet var vores ønske, at give medarbejderne i de to teams en reel indsigt og værktøjer til at optimere kommunikationen, styrke teamets forskelligheder, se værdien i feedback, dele viden og roller, fordre en positiv teamadfærd, samt begrænse den uro, som forandringer kan skabe.

Målet: At sikre, at alle involverede kommer godt fra start med fælles retning og motivation for det fremadrettede samarbejde.
De fire steps løb over en periode på 3 måneder med følgende program:


Step 1 – Målsætning –fastlæggelse og metode
1 dag med Goal Mapping. Fastlæggelse af teamets mål, arbejde med processen, individuelle roller og vejen mod målet.

Step 2 - High Performance Team
4 timer med aktivt High Performance Team foredrag, praktisk teamtræning, refleksion og klarlægning af spilleregler:

Step 3 – Feedback kultur
3 timers opfølgning for hvert team med træning og fokus på spilleregler og skabelse af en stærk feedback kultur.

Step 4 - En virksomhed på spil
4 timers forløb med fokus på erfaringer fra step 1-3 samt fælles retning og vidensdeling mellem de to teams. Dette samlede vi med virksomhedsspillet In the Zone. Afslutningsvis social samvær og fælles middag.

Udbytte og mål med teamudvikling forløbet

Indsigt i adfærd, åbenhed, fælles mål samt individuelle ressourcer er fundamentet for et stærkt team og et sundt samarbejde. Ved succesfuld implementering af værktøjerne i de 4 steps var målet, at lade medarbejderne i de to teams hos LE34 få adgang til afdelingens samlede fulde potentiale. Forløbet skulle opbygge tillid, personligt ansvar og stolthed på tværs af personlige og faglige forskelligheder.

 

Sammen lod vi medarbejderne mærke den energi, som skabes, når forandringer kommes i forkøbet med et positivt øje for de mange muligheder. Det samlede forløb skulle give et klart billede af styrken i teamets forskelligheder og det høje præstationsniveau, de sammen kunne nå ved fokuseret arbejde med samarbejde, vidensdeling, feedback og optimal fordeling af individuelle ressourcer.

Tilmeld nyhedsbrev

Få sidste nyt fra vores verden, gode tilbud og VIP invitationer